06.12.2005/766

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 06.12.2005
Toplantı Sayısı : 766

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapan Narfide Erdem’in 16.02.2006 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca sürekli olarak atanması.
 3. Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr. Can Karaca’nın kısmi statüdeki görev süresinin 16.02.2006 tarihinden itibaren iki yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca yeniden uzatılması.
 4. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr. Galip Köse’nin kısmi statüdeki görev süresinin 15.04.2006 tarihinden itibaren iki yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca yeniden uzatılması.
 5. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr. Derya Erçal’ın kısmi statüdeki görev süresinin 15.02.2006 tarihinden itibaren iki yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca yeniden uzatılması.
 6. Üniversitemiz Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Sema Güneri’nin sorumlu araştırıcı, Dr. Emin Evren Özcan ve Yrd.Doç.Dr. Nezihi Barış’ın yardımcı araştırıcı olduğu CRF-i (Clinical Research Facilities International) tarafından desteklenen MeTK/CLİN/NEB/Hypertrophy/03/001 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 7. Üniversitemiz Hastanesi Üroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Ziya Kırkalı’nın sorumlu araştırıcı, Doç.Dr. Uğur Mungan’ın yardımcı araştırıcı olduğu; Omega Araştırma Organizasyon Eğitim ve Danışmanlık Ltd.Şti. tarafından desteklenen CZOL446G DE08 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 8. Üniversitemiz Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. İsmet Durak’ın sorumlu araştırıcı, Yrd.Doç.Dr. Zeynep Özbek’in yardımcı araştırıcı olduğu; Omega Araştırma Organizasyon Eğitim ve Danışmanlık Ltd.Şti. tarafından desteklenen REST-OF 17.06.05 V.3 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 9. İzmir Meslek Yüksekokulu’nda 2005 Kasım ayında elde edilen 5.700,00.-YTL gelir üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutarın katkı payı olarak dağıtılması.
 10. Anemon Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.’nin Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ahmet Türk’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590,00.-YTL’nin Saymanlık hesabına yatırılması.
 11. Teksys Teknik Sistemler Yazılım San.ve Dış Tic.A.Ş.’nin Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Huriye Kubilay’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590,00.-YTL’nin Saymanlık hesabına yatırılması.
 12. İzmir Ticaret Odası’nın Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Meltem Kutlu Gürsel’den İzmir Ticaret Odası İç Yönerge taslağının hazırlanması konusunda bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590,00.-YTL’nin Saymanlık hesabına yatırılması.
 13. Rektörlüğümüz uzman kadrosuna Şeyda Kınay’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 14. Rektörlüğümüz uzman kadrosuna Levent Ateş’in 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 15. Rektörlüğümüz uzman kadrosuna Nilüfer Yıldırım’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 16. Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 30.11.2005 tarih ve 4 nolu kararı.
 17. Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Abbas Türnüklü’nün Ankara Öğretim Derneği Tevfik Fikret Eğitim Vakfı Okullarında “Öğretmenlere pedagojik formasyon konularıyla ilgili eğitim seminerleri ile Psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarının mesleki gelişmeleri”ne ilişkin seminerler vermek üzere 2005-2006 eğitim-öğretim yılında haftada 1 (bir) saat Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve adı geçen kurumca görevlendirmesi süresince saati KDV dahil 100,00.-YTL’den toplam 2.800,00.-YTL’nin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 18. Üniversitemiz Tıp ve Güzel sanatlar Fakülteleri ile Devlet Konservatuarı,Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okullarımızın bulunduğu kampustaki ihtiyaç doğrultusunda “1998H050150” proje numarası ile yaptırılmasına başlanılan spor salonu inşaatı için ihtiyaç duyulan alanın tamamı katma bütçe ödeneğinin yeterli olmaması sebebiyle kamulaştırılamadığından Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi Bütçesinden ödenek aktarması yapılması.
 19. Üniversitemiz Tıp Fakültesi gelişme sahası içerisinde kalan İnciraltı Mahallesi, 355 Pafta, 2278 Ada, 60 Parselde kayıtlı 5064 m2’nin kamulaştırılması ile ilgili karar alınması.
 20. Üniversitemiz Öğrenci Mediko Sosyal Hizmetler Merkezi makine teçhizat ihtiyaçları ile bağlı birimlerin tüketim malları ve Malzeme Alımları ihtiyacının karşılanabilmesi için ödenek aktarılması.
 21. Rektörlüğümüz Uzman kadrosunda görev yapmakta olan H.İbrahim Gençbüyür’ün 12.12.2005 – 14.12.2005 tarihleri arasında ULAKBİM’in yapacağı ulusal Lisans Çalışmaları Toplantısına katılmak üzere yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların 97-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Ankara’da görevlendirilmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr.A.İrem ÖZKARAHAN Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof. Cengiz ÇEKİL  
Prof.Dr. Binnur GÜRLER  
Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM  
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
Prof.Dr. Hüseyin ELMALI  
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ  
Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ  
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN  
Prof.Dr. İlknur CÖCEN  
Prof.Dr. Öcal USTA  
Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL  

Üniversite Yönetim Kurulu 06.12.2005 Salı günü saat 17.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı’nın başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Şeref Ertaş rahatsız olduğu için toplantıya Dekan Vekili Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem katıldı.
Prof.Dr. Adil Esen ve Prof.Dr.Sedef Gidener görevli, Prof.Dr. Ferda Aysan mazeretli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. ve 21. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapan Narfide Erdem’in 16.02.2006 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca sürekli olarak atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr. Can Karaca’nın kısmi statüdeki görev süresinin 16.02.2006 tarihinden itibaren iki yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca yeniden uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr. Galip Köse’nin kısmi statüdeki görev süresinin 15.04.2006 tarihinden itibaren iki yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca yeniden uzatılmasının uygunluğuna oyçokluğu (9 Evet – 3 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr. Derya Erçal’ın kısmi statüdeki görev süresinin 15.02.2006 tarihinden itibaren iki yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca yeniden uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- a) Üniversitemiz Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Dr.Emin Evren Özcan ve Yrd.Doç.Dr. Nezihi Barış’ın yardımcı araştırıcı olduğu CRF-i (Clinical Research Facilities International) tarafından desteklenen MeTK/CLİN/NEB/Hypertrophy/03/001 protokol numaralı “Nebivotal ve Ramiprilin’in, Sol Ventrikül Hipertofisi ile Birlikte Hafiften Orta Dereceye Kadar Hipertansiyonu Bulunan Hastalarda, Sol Ventrikül Hipertrofisi, Yaşam Kalitesi ve Kan Basıncı Üzerindeki Etkileri” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına,
b) 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapmakta olan Kardiyoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Sema Güneri’nin Döner Sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek almasının mümkün olmadığına ve durumun ilgiliye bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
a) Üniversitemiz Hastanesi Üroloji Anabilim Dalından Doç.Dr. Uğur Mungan’ın yardımcı araştırıcı olduğu; Omega Araştırma Organizasyon Eğitim ve Danışmanlık Ltd.Şti. tarafından desteklenen CZOL446G DE08 protokol numaralı “Yüksek riskli prostat kanserli hastalarda kemik metastazlarının önlenmesinde Zometa® tedavisinin etkinliğini Avrupa Üroloji Derneği’nin (EAU), İskandinav Prostat Kanser Grubu (SPCG) ve Almanya Ürolojik Onkoloji Birliği (AUO) (Arbeitsgemeinschaft Urologische Onkologie) işbirliğiyle planlanan randomize, açık-etiketli, çok-merkezli çalışma” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına,
b) 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapmakta olan Üroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Ziya Kırkalı’nın Döner Sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek almasının mümkün olmadığına ve durumun ilgiliye bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
a) Üniversitemiz Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalından Yrd.Doç.Dr. Zeynep Özbek’in yardımcı araştırıcı olduğu; Omega Araştırma Organizasyon Eğitim ve Danışmanlık Ltd.Şti. tarafından desteklenen REST-OF 17.06.05 V.3 protokol numaralı “Kuru Göz Sendromunda Topikal Siklosporin A Emülsiyonunun (%0.05) Etkinlik ve Güvenliğinin Değerlendirildiği Çift-Kollu, Açık-Etiketli, Randomize, Faz IV” klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına,
b) 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapmakta olan Göz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. İsmet Durak’ın Döner Sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek almasının mümkün olmadığına ve durumun ilgiliye bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
16.11.2005 tarih ve 42/14 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; İzmir Meslek Yüksekokulu’nda 2005 Kasım ayında elde edilen 5.700,00.-YTL gelir üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutarın katkı payı olarak dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Anemon Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.’nin Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ahmet Türk’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590,00.-YTL’nin Ziraat Bankası Buca İzmir Şubesi 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Teksys Teknik Sistemler Yazılım San.ve Dış Tic.A.Ş.’nin Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Huriye Kubilay’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590,00.-YTL’nin Ziraat Bankası Buca İzmir Şubesi 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- İzmir Ticaret Odası’nın Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Meltem Kutlu Gürsel’den İzmir Ticaret Odası İç Yönerge taslağının hazırlanması konusunda bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590,00.-YTL’nin Ziraat Bankası Buca İzmir Şubesi 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Rektörlüğümüz uzman kadrosuna Şeyda Kınay’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Rektörlüğümüz uzman kadrosuna Levent Ateş’in 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Rektörlüğümüz uzman kadrosuna Nilüfer Yıldırım’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 30.11.2005 tarih ve 4 nolu kararının aynen kabulüne ve söz konusu kararlar doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Abbas Türnüklü’nün Ankara Öğretim Derneği Tevfik Fikret Eğitim Vakfı Okullarında “Öğretmenlere pedagojik formasyon konularıyla ilgili eğitim seminerleri ile Psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarının mesleki gelişmeleri”ne ilişkin seminerler vermek üzere 2005-2006 eğitim-öğretim yılında haftada 1 (bir) saat Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve adı geçen kurumca görevlendirmesi süresince saati KDV dahil 100,00.-YTL’den toplam 2.800,00.-YTL’nin Ziraat Bankası İzmir Şubesi 6799887-5006 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- İhtiyacın aciliyeti sebebiyle yapımına hemen başlanan söz konusu tesisin çevre ve ulaşım düzenlemelerinde aynı bütünlük içinde yapılabilmesi belli hisseleri kamulaştırılmış bulunan 20 ve 60 numaralı parsellerin kalan kısımlarının toplamı olan 11.745 m2 lik alanın bedelinin Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi Bütçesinden karşılanması kaydıyla kamulaştırılmasının yapılabilmesi için Bütçenin 09-3-900 harcama kalemine 02-1-400 Harcama Kaleminden 150.000.00.-YTL, 02-2-600 Harcama Kaleminden 50.000.00.-YTL, 03-1-400 Harcama Kaleminden 75.000.00.-YTL,03-1-500 Harcama Kaleminden 40.000.00.-YTL, 02-2-700 Harcama Kaleminden 2.700.000.00.-YTL,05-1-300 Harcama Kaleminden 25.000.00.-YTL, 06-1-200 Harcama Kaleminden 15.000.00.-YTL,06-1-300 Harcama Kemlinden 15.000.00.-YTL, 06-1-500 Harcama Kaleminden 25.000.00.-YTL, 06-2-600 Harcama Kaleminden 25.000.00.-YTL, 06-2-700 Harcama Kaleminden 1.150.000.00.-YTL, 07-1-200 Harcama Kaleminden 50.000.00.-YTL,08-1-200 Harcama kaleminden 15.000.00.-YTL, 08-1-300 Harcama Kaleminden 90.000.00.-YTL, 08-1-500 Harcama Kaleminden 110.000.00.-YTL, 08-2-700 Harcama Kaleminden 165.000.00.-YTL olmak üzere toplam 4.700.000.00.-YTL nin aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Üniversitemiz Tıp Fakültesi gelişme sahası içerisinde kalan İnciraltı Mahallesi, 355 Pafta, 2278 Ada, 60 Parselde kayıtlı 5064 m2’nin kamulaştırılması için 4650 sayılı Kanunun 5.maddesi uyarınca “Kamu Yararı Kararı” alınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Üniversitemiz Öğrenci Mediko Sosyal Hizmetler Merkezi Makine Teçhizat ihtiyaçları ile bağlı birimlerin tüketim malları ve malzeme alımları ihtiyacının karşılanabilmesi için; Sağlık Hizmetleri 04-2-600 Harcama Kalemine 40.000.00.-YTL ve Üniversite Cari ve Yatırım Hizmetleri 08-1-400 Tüketim Malları ve Malzeme Alımları Harcama Kalemine 10.000.00.-YTL olmak üzere toplam 50.000.00.-YTL nin 08-2-600 Makine Teçhizat ve Taşıt Alımları Harcama kaleminden aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Rektörlüğümüz Uzman kadrosunda görev yapmakta olan H.İbrahim Gençbüyür’ün 12.12.2005 – 14.12.2005 tarihleri arasında ULAKBİM’in yapacağı ulusal Lisans Çalışmaları Toplantısına katılmak üzere yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların 97-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Ankara’da görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.