06.11.2018/1368

Yayınlanma Tarihi: 23-11-2018

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 06.11.2018
Toplantı Sayısı : 1368
 
GÜNDEM         :
  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Kubilay Bayramoğlu’nun, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Programında doktora eğitimine devam etmesi.
  3. Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. İsmail Sökmen’in İzmir Demokrasi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde 2018-2019 Öğretim Yılı Güz döneminde TDL 101 Türk Dili (2+0) dersini 4 şubede vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
  4. Eğitim Bilimleri Enstitüsü kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Buca Eğitim Fakültesi’nde görev yapan Arş.Gör.Dr. Esra Asıcı’nın, Buca Eğitim Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı güz döneminde 25.09.2018 tarihli ve 1363/15 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile uygun görülen ders görevlendirmesinin,  naklen Üniversitemizden ayrılması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3. Fıkrası uyarınca iptal edilmesi.
  5. Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 14.516,95 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
  6. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 49.621,19 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
  7. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 123.240,70 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
  8. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 2018 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında 25.400 TL tutarında ödenek aktarılması.
  9. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmelere devredilen KİT-VAK Hasta ve Hasta Yakınları Konukevine ilişkin alınmış olan 21.11.2017 tarihli ve 1327/13 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararının iptal edilmesi ve söz konusu Konukevinin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına devredilmesi.
  10. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmelere devredilen İlahiyat Fakültesi bünyesinde bulunan halı sahaya ilişkin alınmış olan 06.02.2018 tarihli ve 1337/24 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararının iptal edilmesi ve söz konusu halı sahanın İlahiyat Fakültesi’ne  devredilmesi.

Toplantıda Bulunanlar                                                      
Başkan
Prof.Dr. Nükhet HOTAR        Rektör                                                        
Prof.Dr. Aynur AKAY          Rektör Yrd.                                                         
Prof.Dr. Himmet KONUR    Rektör Yrd.
Üyeler
Prof.Dr. Ercan AKPINAR                                                  
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ                    
Prof.Dr. Mustafa DAŞ                     
Prof.Dr. Nükhet HOTAR     
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER         
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU            
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN                               
Prof.Dr. Nükhet HOTAR     
Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN
Prof.Dr. Sibel ECEMİŞ KILIÇ                   
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK                                         
Prof.Dr. Metin KOZAK
Prof.Dr. Osman YILMAZ                                                   
Prof.Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU                                                                                
Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Zeynep ARIKAN
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU            

Üniversite Yönetim Kurulu 06.11.2018 Salı günü saat 13.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Kubilay Bayramoğlu’nun, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Programında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3- Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. İsmail Sökmen’in İzmir Demokrasi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde 2018-2019 Öğretim Yılı Güz döneminde TDL 101 Türk Dili (2+0) dersini 4 şubede vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4- Eğitim Bilimleri Enstitüsü kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Buca Eğitim Fakültesi’nde görev yapan Arş.Gör.Dr. Esra Asıcı’nın,  Buca Eğitim Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı güz döneminde 25.09.2018 tarihli ve 1363/15 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile uygun görülen ders görevlendirmesinin,  naklen Üniversitemizden ayrılması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3. Fıkrası uyarınca iptal edilmesinin  uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5- Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 14.516,95 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 49.621,19 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 123.240,70  TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 2018 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında Fakülte Yönetim Kurulu’nun 11.10.2018 tarihli ve 22/24 sayılı kararında belirtildiği şekilde 25.400 TL tutarındaki ödeneğin aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9- KİT-VAK Hasta ve Hasta Yakınları Konukevinin Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmelere devredilmesine ilişkin alınmış olan 21.11.2017 tarihli ve 1327/13 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararının iptal edilmesine ve söz konusu Konukevinin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına devredilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 10 İlahiyat Fakültesi bünyesinde bulunan halı sahanın Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmelere devredilmesine ilişkin alınmış olan 06.02.2018 tarihli ve 1337/24 sayılı  Üniversite Yönetim Kurulu kararının iptal edilmesine ve söz konusu halı sahanın İlahiyat Fakültesi’ne  devredilmesine oybirliği ile karar verildi.