06.11.2012/51

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 06.11.2012
Toplantı Sayısı : 51
 
 
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Gül ERGÖR’ ün Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Bulaşıcı Olamayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan sözleşme uyarınca 26.11.2012-30.11.2012 tarihleri arasında yapılacak olan “Kanıta dayalı halk sağlığı uygulamaları kapsamında, kronik hastalıklar ve risk faktörlerine ilişkin temel epidemiyoloji eğitimi” ne danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 6.000,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
2- Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Belgin ÜNAL’ ın Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Bulaşıcı Olamayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan sözleşme uyarınca 26.11.2012-30.11.2012 tarihleri arasında yapılacak olan “Kanıta dayalı halk sağlığı uygulamaları kapsamında, kronik hastalıklar ve risk faktörlerine ilişkin temel epidemiyoloji eğitimi” ne danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.600,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in Novo Nordisk Sağlığı Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 08.11.2012 tarihinde İzmir’ de yapılan “Levemir Marka Toplantısı” na konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof.Dr.Fatih DEMİRKAN’ın Johnson Sıhhi Malzeme San.Tic.Ltd.Şti. tarafından 29.11.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenecek olan “Multıpl Miyelom Konsey” konulu toplantıya danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
5- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Egemen İDİMAN’ ın sorumlu ve Prof.Dr.Serkan ÖZAKBAŞ’ ın yardımcı araştırmacı olduğu F.Hoffmann-La Roche tarafından desteklenen WA21093 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından (hedeflenen 5 hasta için) toplam 28.918,50 TL (12,835 Euro) Rutinde Uygulanacak İşlemler için 4.367,50 TL. (2.145 Euro), Gerekirse uygulanacak işlemler için 240,00 TL.(120 Euro) Honararium 24.311,00 TL. (10.570 Euro) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
6- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Aziz KARAOĞLU’ nun sorumlu araştırmacı olduğu Roche Müstahzarları San.A.Ş. tarafından desteklenen ML28579 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından (hedeflenen 20 hasta için) toplam 8.000,00 TL (Honararium bedeli) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
 
 Toplantıya Katılanlar:                                                                                                          
Prof.Dr.İ. Hakkı BAHAR                                                                                                                      
Prof.Dr.Tülay CANDA                                                                         
Prof.Dr.Mehmet Refik MAS
Prof.Dr.Yücel ARISOY
Metin UÇAR
                                                                                                            
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 06.11.2012 Salı günü saat 10.00’ da Prof. Dr İ.Hakkı BAHAR Başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1: Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Gül ERGÖR’ ün Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Bulaşıcı Olamayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan sözleşme uyarınca 26.11.2012-30.11.2012 tarihleri arasında yapılacak olan “Kanıta dayalı halk sağlığı uygulamaları kapsamında, kronik hastalıklar ve risk faktörlerine ilişkin temel epidemiyoloji eğitimi” ne danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 6.000,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 2:Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Belgin ÜNAL’ ın Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Bulaşıcı Olamayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan sözleşme uyarınca 26.11.2012-30.11.2012 tarihleri arasında yapılacak olan “Kanıta dayalı halk sağlığı uygulamaları kapsamında, kronik hastalıklar ve risk faktörlerine ilişkin temel epidemiyoloji eğitimi” ne danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.600,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 3: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in Novo Nordisk Sağlığı Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 08.11.2012 tarihinde İzmir’ de yapılan “Levemir Marka Toplantısı” na konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 4: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof.Dr.Fatih DEMİRKAN’ın Johnson Sıhhi Malzeme San.Tic.Ltd.Şti. tarafından 29.11.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenecek olan “Multıpl Miyelom Konsey” konulu toplantıya danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 5:Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Egemen İDİMAN’ ın sorumlu ve Prof.Dr.Serkan ÖZAKBAŞ’ ın yardımcı araştırmacı olduğu F.Hoffmann-La Roche tarafından desteklenen WA21093 protokol numaralı klinik “Rölaps yapan multıpl Slerozlu hastalarda inferferon Beta-la ile karşılaştırmalı olarak ocrelizumab’ ın etkinlilik ve güvenliliğinin değerlendiridiği randomize, çift kör, çift plasebolu paralel grup” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından (hedeflenen 5 hasta için) toplam 28.918,50 TL (12,835 Euro) Rutinde Uygulanacak İşlemler için 4.367,50 TL. (2.145 Euro), Gerekirse uygulanacak işlemler için 240,00 TL.(120 Euro) Honararium 24.311,00 TL. (10.570 Euro) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 6: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Aziz KARAOĞLU’ nun sorumlu araştırmacı olduğu Roche Müstahzarları San.A.Ş. tarafından desteklenen ML28579 protokol numaralı klinik “Türkiye’ de kolon, meme, mide kanseri ve malign melenom görülme sıklığı ve bu kanserlerin teshis ve tedavi özelliklerinin değerlendirildiği kayıt çalışması” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından (hedeflenen 20 hasta için) toplam 8.000,00 TL (Honararium bedeli) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.