06.11.2012/1083

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 06.11.2012
Toplantı Sayısı : 1083   

GÜNDEM            :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Yabancı Diller Yüksekokulundan Almanya uyruklu Sabine (Aselmann) Yıldız’ın, 01.01.2013 tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 3. Yabancı Diller Yüksekokulundan İngiltere uyruklu Nadine Freda Kemp’in, 01.01.2013 tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 4. Yabancı Diller Yüksekokulundan İngiltere uyruklu John Michael Brittain’in, 01.01.2013 tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 5. Tıp Fakültesinden Azerbaycan uyruklu Dr.Turab Janbakhishov’un, 01.01.2013 tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 6. Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör.Fatma Selen Madenoğlu’nun 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 7. Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Alperen Akkaya’nın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 8. İlahiyat Fakültesi’nde ÖYP kapsamında görev yapmakta olan Arş.Gör. Nisa Derya Derinsu’nun, Boğaziçi Üniversitesi’nde dil puanı 65’in altında olanlar için YÖK tarafından şart koşulan dil eğitimini almak üzere 19 Ekim 2012-25 Nisan 2013 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının (20) kişi 01.01.2013 tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev sürelerinin uzatılması.
 10. Üniversitemiz birimlerinin akademik kadro ihtiyaçlarının karşılanması için kadro aktarması yapılması.
 11. Üniversitemiz birimlerinin akademik kadro ihtiyaçlarının karşılanması için kadro aktarması yapılması.
 12. Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Gamze Saygı’nın, Trento/İtalya’da doktora teziyle ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak, misafir araştırmacı olarak kabul edildiği Bruno Kessler Vakfı’nın Malzeme ve Mikrosistem Araştırma Merkezi altında yer alan Üç Boyutlu Optik Ölçüm Bilimi Birimi’nde tez çalışması yapmak üzere, 01.02.2013-15.08.2013 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 400 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 541.033,19 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 37.717,43 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Murat Özgören’in, İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2012 yılı doğrudan faaliyet desteği kapsamında hazırlanan “Uyku ve Bilinç Araştırmaları ve Teknolojileri Bölgesel Girişimcilik Projesi” için Üniversitemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili olarak tayin edilmesi.
 17. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 06.11.2012 tarih ve 463 sayılı kararı.
  DİN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU YERİNE
 18. Eski Devlet Bakanı ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Aydın’ın Üniversitemiz Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü ve İlahiyat Fakültesi işbirliği ile düzenlenecek olan “Türkiye’nin Medeniyet Sorunu” konulu konferansı vermek üzere 29.11.2012 tarihinde yolluklu (uçak ile) yevmiyesiz, olarak masrafların Enstitü bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

   

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Halil KÖSE
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.      Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Zühal BAHAR
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
  Raportör Prof.Dr.Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 06.11.2012 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Halil Köse görevli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 12., 13., 14., 15., 16. ve 17. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Yabancı Diller Yüksekokulundan Almanya uyruklu Sabine (Aselmann) Yıldız’ın, 01.01.2013 tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar 2.578,07 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Yabancı Diller Yüksekokulundan İngiltere uyruklu Nadine Freda Kemp’in, 01.01.2013 tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar 3.792,85 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Yabancı Diller Yüksekokulundan İngiltere uyruklu John Michael Brittain’in, 01.01.2013 tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar 3.296,73 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesinden Azerbaycan uyruklu Dr.Turab Janbakhishov’un, 01.01.2013 tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar 4.000 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör.Fatma Selen Madenoğlu’nun 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Alperen Akkaya’nın atanmasına ilişkin konunun gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 8- İlahiyat Fakültesi’nde ÖYP kapsamında görev yapmakta olan Arş.Gör. Nisa Derya Derinsu’nun, Boğaziçi Üniversitesi’nde dil puanı 65’in altında olanlar için YÖK tarafından şart koşulan dil eğitimini almak üzere 19 Ekim 2012-25 Nisan 2013 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu’nun 01.10.2012 tarih ve 39/24 sayılı kararında yer alan 20 sözleşmeli sanatçı öğretim elemanının, Değerlendirme İlkelerine göre yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen sözleşme puanları ile 01.01.2013 tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar, Bakanlar Kurulu’nun 2013 Mali Yılı için uygun bulacağı tavan ücretle çarpımı sonucu bulunacak olan brüt sözleşme ücretiyle çalıştırılmak üzere görev sürelerinin, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Üniversitemiz birimlerinin akademik kadro ihtiyaçlarının karşılanması için kadro aktarması yapılması ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Üniversitemiz birimlerinin akademik kadro ihtiyaçlarının karşılanması için kadro aktarması yapılması ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Gamze Saygı’nın, Trento/İtalya’da doktora teziyle ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak, misafir araştırmacı olarak kabul edildiği Bruno Kessler Vakfı’nın Malzeme ve Mikrosistem Araştırma Merkezi altında yer alan Üç Boyutlu Optik Ölçüm Bilimi Birimi’nde tez çalışması yapmak üzere, 01.02.2013-15.08.2013 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 400 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 541.033,19 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 37.717,43 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Murat Özgören’in, İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2012 yılı doğrudan faaliyet desteği kapsamında hazırlanan “Uyku ve Bilinç Araştırmaları ve Teknolojileri Bölgesel Girişimcilik Projesi” için Üniversitemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili olarak tayin edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Mimarlık Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Hasan Begeç’in hazırlamış olduğu “Mimarlık Bilgisi” adlı yardımcı ders kitabının kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna, basılan materyalin her birinden 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
DİN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU YERİNE
KARAR 18- Eski Devlet Bakanı ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Aydın’ın Üniversitemiz Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü ve İlahiyat Fakültesi işbirliği ile düzenlenecek olan “Türkiye’nin Medeniyet Sorunu” konulu konferansı vermek üzere 29.11.2012 tarihinde yolluklu (uçak ile) yevmiyesiz, olarak masrafların Enstitü bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.