06.11.2007/855

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 06.11.2007
Toplantı Sayısı : 855

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Tuba Alpyıldız’ın 21.11.2007 tarihinden itibaren 21.11.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde görev yapan Rus uyruklu Prof.Dr. Valery G.Yakhno’nun Mühendislik Fakültesi’ne (Profesör) atanması ve 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 4. Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Rus uyruklu Prof.Dr. Tatyana Yakhno’nun 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 5. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde görev yapan Azerbaycan uyruklu Doç.Dr. Gülmira Sadiyeva’nın 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 6. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapan Cezayir uyruklu Prof.Dr. Abdelouahab Chouıkhi’nin 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 7. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan İngiliz uyruklu Okt.Nadine Freda Kemp’in 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 8. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan İngiliz uyruklu Okt.John Michael Brittain’in 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 9. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan İngiliz uyruklu Okt.Helen Margaret Moran’ın 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 10. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Ediz Güripek’in Üniversite Senatosunun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak doktora eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesi.
 11. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. M.Şamil Baş’ın Üniversite Senatosunun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak doktora eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesi.
 12. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Vahap Tecim’in İzmir İli Kemeraltı Esnaf Derneği’nin Konak Belediyesi ile işbirliği çerçevesinde “Kemeraltı’nın Harita Tabanlı Esnaf Veri Tabanını Yaratmak” amacıyla bir proje hazırlanmasında koordinatör olarak Fakültesindeki görevini aksatmamak koşuluyla 2007 Ekim-Kasım-Aralık aylarında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Mühendislik Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Atilay Yeşil’in Bursa Büyükşehir Belediyesi Taşımacılık Aktörlerinin Toplu Taşımacılık Ekseninde Yeniden Yapılandırılması ve Tek Biletle Yolculukların Entegrasyonu Projesi’nde çalışmak üzere, 31.10.2007 tarihinden itibaren (iki haftada bir gün), Fakültesindeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla görevlendirilmesinin 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılması.
 14. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Güleser Kalaycı Demir’in EGEV (Ege Ekonomi Geliştirme Vakfı) ESBAŞ Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Türkiye Projesi çalışmaları kapsamında Üniversitemizi temsilen projenin Yönetim Kurulu Üyesi olarak karar verme yetkisi ile 19.10.2007 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile ayda bir gün Fakültesi’ndeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Öğr.Gör.Dr. Esin Esen’in Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda 01.12.2007 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile tam zamanlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uzatılması.
 16. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Bülent Cihangir’in, DBTE-168 kod no’lu “Anamur ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Kalan Deniz Alanında Tabandan Veri Toplama Projesi” kapsamında görüşmelerde bulunmak üzere 08.11.2007-09.11.2007 tarihlerinde (yol dahil) yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Tıp Fakültesi’nden Arş.Gör. (Tıp.Uzm.Öğr.) Dr.Hale Arık’ın, Halk Sağlığı alanında araştırma ve inceleme yapmak üzere 25.11.2007-30.09.2008 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak İsrail’deki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 18. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Zafer Akçığ’ın, TURDEP Projesi 2007 yılı 2. Çalıştayına katılmak üzere 07-09 Kasım 2007 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Gebze/Kocaeli’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr.Mustafa Akgün’ün TURDEP Projesi 2007 2.Çalıştayı ve ATAG 11. Çalıştayı’na katılmak üzere 07-09 Kasım 2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Gebze/Kocaeli’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Orhan D.Polat’ın TURDEP Projesi 2007 2.Çalıştayı ve ATAG 11. Çalıştayı’na katılmak üzere 07-09 Kasım 2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Gebze/Kocaeli’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 21. Mühendislik Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Oya Pamukçu’nun TURDEP Projesi 2007 2.Çalıştayı ve ATAG 11. Çalıştayı’na katılmak üzere 07-09 Kasım 2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Gebze/Kocaeli’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 22. Mühendislik Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Özer Akdemir’in TURDEP Projesi 2007 2.Çalıştayı ve ATAG 11. Çalıştayı’na katılmak üzere 07-09 Kasım 2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Gebze/Kocaeli’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 23. Mühendislik Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Şenol Özyalın’ın TURDEP Projesi 2007 2.Çalıştayı ve ATAG 11. Çalıştayı’na katılmak üzere 07-09 Kasım 2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Gebze/Kocaeli’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 24. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Aykut Tunçel’in TURDEP Projesi 2007 2.Çalıştayı ve ATAG 11. Çalıştayı’na katılmak üzere 07-09 Kasım 2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Gebze/Kocaeli’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 25. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Timuçin Yalçınkaya’nın, Manas Üniversitesi’nde Küreselleşme Sürecinde Dönüşüm Ekonomilerinin Ekonomik Sistem ve Düzen Politikası konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.02.2008-31.07.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı ve burslu olarak Kırgızistan’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 26. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Durmuş Ali Deveci’nin, TOBB Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi-TEPAV’ın düzenlediği Ulaştırma ve Lojistik Eğitim-Öğretimi, Dünya, Türkiye ve Komşu Bölgeleri konulu seminere Yüksekokul adına dinleyici olarak katılmak üzere 01.11.2007 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak) yevmiyeli olarak, giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 27. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’e “A randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Quetiapine in the Treatment of Bipolar I or II Depression (Bolder I)” ve “Efficacy of Quetiapine Monotherapy in Bipolar I and II Depression (Bolder II)” başlıklı yayınların Türkçe’ye kazandırılmasında vermiş olduğu hizmet karşılığı adı geçen çeviri çalışmasının destekleyicisi olan Astra Zeneca firması tarafından Döner Sermaye İşletmesi kapsamında honorarium ödemesi yapılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 28. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in Sanofi Aventis firması tarafından desteklenen ve 10.11.2007 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “Şirket İçi Eğitim” konusunda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 29. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Görsev Yener’in Sanoverl İlaç firması tarafından desteklenen ve 13.11.2007 tarihinde Antalya’da düzenlenecek “Alzheimer Hastalığı ve TAÇ Projesi” konusunda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 30. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Görsev Yener’in Jansen-Cilag firması tarafından desteklenen ve 23.11.2007 tarihinde Antalya’da düzenlenecek “Demans Tanısında Testler” konusunda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 31. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. İlhan Öztop’un Roche Müstahzarları San.A.Ş. tarafından desteklenen ve 23.11.2007 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “Metastik Kolorektal Kanserlerde Hedefe Yönelik Tedaviler” konusunda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 32. Mimarlık Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerini sürdürebilmesi için hazırlamış olduğu 130.650,00.-YTL tutarındaki 2007 Mali Yılı ek bütçe teklifi.
 33. Buca Eğitim Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında düzenlenen yetenek sınavları öncesi eğitim kurslarından elde edilen gelirin katkı payı dağıtım oranlarının tespit edilmesi.
 34. Hemşirelik Yüksekokulu 2007 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinin 15.150.08 “İnşaat Malzemesi” harcama kaleminden 500,00.-YTL tutarın 70.770.01 harcama kalemine aktarılması.
 35. Hemşirelik Yüksekokulu’ndan Prof.Dr. Hülya Okumuş’un, Kent Hastanesi Kadın Doğum Kliniği ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği “Doğum Öncesi Hazırlık Sınıfı Kurma ve Yürütme” konulu projedeki 3 aylık danışmanlık hizmeti bedelinin sehven 4.166,67.-YTL (KDV hariç) olarak bildirilmesi nedeniyle, söz konusu bedelin 4.860.-YTL (KDV dahil) olarak düzeltilmesi.
 36. Üniversitemiz Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmaya başlanacak olan LASIK (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis) uygulamaları için fiyat tespiti.
 37. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında kısmi statüde görev yapmakta olan Prof.Dr. Nurullah Akkoç’un sorumlu araştırıcı olduğu, A3921025 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 38. Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında kısmi statüde görev yapmakta olan Prof.Dr. Ali Tahsin Güneş’in sorumlu araştırıcı olduğu, P04849 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 39. Fen Bilimleri Enstitüsü ile Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’ne ait sahaların altın potansiyeli açısından değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan protokol kapsamında Enstitü Müdürü Prof.Dr. Cahit Helvacı yönetici olmak üzere, Doç.Dr. Hasan Sözbilir, Arş.Gör. Bora Uzel ve Arş.Gör. Yalçın Ersoy’un Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri.
 40. Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulunun 31.10.2007 tarih ve 21 no’lu kararı.
 41. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın, 02.11.2007 tarih ve 319 sayılı kararı.
 42. Akademik kadro aktarması.
 43. Akademik kadro aktarması.
 44. Akademik kadro aktarması.
 45. Akademik kadro aktarması.
 46. Akademik kadro aktarması.
 47. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr.Metin Meriç’in Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfında ücretsiz olarak 26.11.2007-26.11.2008 tarihleri arasında Fakültesindeki görevlerini aksatmamak koşuluyla haftada bir gün (Cuma) olmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uzatılması.
 48. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Gönül Budak ile Yrd.Doç.Dr. Serkan Odaman’ın HSC Küresel Danışmanlık Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.’nce 20 Ekim 2007 – 02 Şubat 2008 tarihleri arasında düzenlenen “Personel Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimine Geçişin Nedenleri ve İnsan Kaynakları Yönetimini’nin İlke ve Amaçları” ile “4857 Sayılı İş Kanunu ve İş Güvence Uygulamaları” konulu eğitim programlarında akademik danışmanlık yapmak üzere Fakültedeki görevlerini aksatmadan haftada yarım gün olmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri ve verilecek hizmet karşılığında ilgili şirket tarafından Döner Sermaye Saymanlığına KDV dahil 1.300,00.-YTL tutarın 2008 Şubat ayının ilk haftası içerisinde yatırılması.
 49. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Tunç Alkın’ın 23-25 Kasım 2007 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan “MSS Günleri” adlı toplantıda “OKB’de Komorbidite” isimli konuşmayı yapmak üzere görevlendirilmesi ve hizmet karşılığı Tundbeck İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından ödenecek olan ücretin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 50. Güzel Sanatlar Fakültesi 2007 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi gider bütçesinde toplam 15.556,00.-YTL’nin çeşitli hesaplara aktarma işleminin yapılması.
 51. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mehmet Utku’nun TURDEP Projesi 2007 2.Çalıştayı ve ATAG 11. Çalıştayı’na katılmak üzere 07-09 Kasım 2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Gebze/Kocaeli’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 52. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Doç.Dr. Kadriye Ertekin’in TURDEP Projesi 2007 2.Çalıştayına katılmak üzere 07.11. 2007 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden karşılanarak Gebze/Kocaeli’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 53. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda görev yapmakta olan H.İbrahim Gençbüyür’ün ANKOS 2007 çalıştayına katılmak üzere 09.11.2007-10.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 54. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. A.Sena Yeşil’in Lilly İlaç Ticaret Ltd.Şti.’nin 09-10 Kasım 2007 tarihlerinde Barcelona-İspanya’da düzenleyeceği “Evolving Paradigms in Diabetes Care: The Incretin Concept” toplantısında fikir lideri olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 55. Akademik kadro aktarması.
  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. Adil ESEN
  Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN  
  Prof.Dr. Ferda AYSAN  
  Prof.Dr. Serdar KURT  
  Prof.Dr. Semih ÇELENK  
  Prof.Dr. Polat SOYER  
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
  Prof.Dr. Hüseyin ELMALI  
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR  
  Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ  
  Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
  Prof.Dr. Hakan ABACIOĞLU  
  Prof.Dr. İlknur CÖCEN  
  Prof.Dr. Sedef GİDENER  
  Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL  

Üniversite Yönetim Kurulu 06.11.2007 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Adil Esen görevli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54. ve 55. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Tuba Alpyıldız’ın 21.11.2007 tarihinden itibaren 21.11.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Fen-Edebiyat Fakültesi’nde görev yapan Rus uyruklu Prof.Dr. Valery G.Yakhno’nun Mühendislik Fakültesi’ne (Profesör) atanması ve 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (7.141,72.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Rus uyruklu Prof.Dr. Tatyana Yakhno’nun 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (7.141,72.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Konunun gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 6- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapan Cezayir uyruklu Prof.Dr. Abdelouahab Chouıkhi’nin 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamı brüt (4.400,00.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan İngiliz uyruklu Okt.Nadine Freda Kemp’in 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt %55’i oranında artış yapılarak (2.301,52.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan İngiliz uyruklu Okt.John Michael Brittain’in 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt %40’ı oranında artış yapılarak (2.150,95.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan İngiliz uyruklu Okt.Helen Margaret Moran’ın 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt %40’ı oranında artış yapılarak (2.091,92.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Ediz Güripek’in Üniversite Senatosunun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak doktora eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. M.Şamil Baş’ın Üniversite Senatosunun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak doktora eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Vahap Tecim’in İzmir İli Kemeraltı Esnaf Derneği’nin Konak Belediyesi ile işbirliği çerçevesinde “Kemeraltı’nın Harita Tabanlı Esnaf Veri Tabanını Yaratmak” amacıyla bir proje hazırlanmasında koordinatör olarak Fakültesindeki görevini aksatmamak koşuluyla 2007 Ekim-Kasım-Aralık aylarında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Mühendislik Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Atilay Yeşil’in Bursa Büyükşehir Belediyesi Taşımacılık Aktörlerinin Toplu Taşımacılık Ekseninde Yeniden Yapılandırılması ve Tek Biletle Yolculukların Entegrasyonu Projesi’nde çalışmak üzere, 31.10.2007 tarihinden itibaren (iki haftada bir gün), Fakültesindeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla görevlendirilmesinin 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Güleser Kalaycı Demir’in EGEV (Ege Ekonomi Geliştirme Vakfı) ESBAŞ Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Türkiye Projesi çalışmaları kapsamında Üniversitemizi temsilen projenin Yürütme Kurulu Üyesi olarak karar verme yetkisi ile 19.10.2007 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile ayda bir gün Fakültesi’ndeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Öğr.Gör.Dr. Esin Esen’in Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda 01.12.2007 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile tam zamanlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Bülent Cihangir’in, DBTE-168 kod no’lu “Anamur ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Kalan Deniz Alanında Tabandan Veri Toplama Projesi” kapsamında görüşmelerde bulunmak üzere 08.11.2007-09.11.2007 tarihlerinde (yol dahil) yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Tıp Fakültesi’nden Arş.Gör. (Tıp.Uzm.Öğr.) Dr.Hale Arık’ın, Halk Sağlığı alanında araştırma ve inceleme yapmak üzere 25.11.2007-30.09.2008 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak İsrail’deki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Deprem araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Zafer Akçığ’ın, TURDEP Projesi 2007 yılı 2. Çalıştayına katılmak üzere 07-09 Kasım 2007 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Gebze/Kocaeli’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr.Mustafa Akgün’ün TURDEP Projesi 2007 2.Çalıştayı ve ATAG 11. Çalıştayı’na katılmak üzere 07-09 Kasım 2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Bütçesinden karşılanarak Gebze/Kocaeli’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Orhan D.Polat’ın TURDEP Projesi 2007 2.Çalıştayı ve ATAG 11. Çalıştayı’na katılmak üzere 07-09 Kasım 2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Bütçesinden karşılanarak Gebze/Kocaeli’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Mühendislik Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Oya Pamukçu’nun TURDEP Projesi 2007 2.Çalıştayı ve ATAG 11. Çalıştayı’na katılmak üzere 07-09 Kasım 2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Bütçesinden karşılanarak Gebze/Kocaeli’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Mühendislik Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Özer Akdemir’in TURDEP Projesi 2007 2.Çalıştayı ve ATAG 11. Çalıştayı’na katılmak üzere 07-09 Kasım 2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Bütçesinden karşılanarak Gebze/Kocaeli’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Mühendislik Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Şenol Özyalın’ın TURDEP Projesi 2007 2.Çalıştayı ve ATAG 11. Çalıştayı’na katılmak üzere 07-09 Kasım 2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Gebze/Kocaeli’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Aykut Tunçel’in TURDEP Projesi 2007 2.Çalıştayı ve ATAG 11. Çalıştayı’na katılmak üzere 07-09 Kasım 2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Bütçesinden karşılanarak Gebze/Kocaeli’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Timuçin Yalçınkaya’nın, 6 aylık burs kazanması nedeniyle; Manas Üniversitesi’nde Küreselleşme Sürecinde Dönüşüm Ekonomilerinin Ekonomik Sistem ve Düzen Politikası konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.02.2008-31.07.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı ve burslu olarak Kırgızistan’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Durmuş Ali Deveci’nin, TOBB Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi-TEPAV’ın düzenlediği Ulaştırma ve Lojistik Eğitim-Öğretimi, Dünya, Türkiye ve Komşu Bölgeleri konulu seminere Yüksekokul adına dinleyici olarak katılmak üzere 01.11.2007 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak, giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’e “A randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Quetiapine in the Treatment of Bipolar I or II Depression (Bolder I)” ve “Efficacy of Quetiapine Monotherapy in Bipolar I and II Depression (Bolder II)” başlıklı yayınların Türkçe’ye kazandırılmasında vermiş olduğu hizmet karşılığı adı geçen çeviri çalışmasının destekleyicisi olan Astra Zeneca firması tarafından Döner Sermaye İşletmesi kapsamında honorarium ödemesi yapılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in Sanofi Aventis firması tarafından desteklenen ve 10.11.2007 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “Şirket İçi Eğitim” konusunda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Görsev Yener’in Sanoverl İlaç firması tarafından desteklenen ve 13.11.2007 tarihinde Antalya’da düzenlenecek “Alzheimer Hastalığı ve TAÇ Projesi” konusunda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Görsev Yener’in Jansen-Cilag firması tarafından desteklenen ve 23.11.2007 tarihinde Antalya’da düzenlenecek “Demans Tanısında Testler” konusunda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. İlhan Öztop’un Roche Müstahzarları San.A.Ş. tarafından desteklenen ve 23.11.2007 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “Metastik Kolorektal Kanserlerde Hedefe Yönelik Tedaviler” konusunda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Mimarlık Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerini sürdürebilmesi için hazırlamış olduğu 130.650,00.-YTL tutarındaki 2007 Mali Yılı ek bütçesinin teklif edildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Buca Eğitim Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında düzenlenen yetenek sınavları öncesi eğitim kurslarından elde edilen gelirin katkı payı dağıtım oranlarının 08.10.2007 tarih ve 21/52 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Hemşirelik Yüksekokulu 2007 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinin 15.150.08 “İnşaat Malzemesi” harcama kaleminden 500,00.-YTL tutarın 70.770.01 harcama kalemine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Hemşirelik Yüksekokulu’ndan Prof.Dr. Hülya Okumuş’un, Kent Hastanesi Kadın Doğum Kliniği ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği “Doğum Öncesi Hazırlık Sınıfı Kurma ve Yürütme” konulu projedeki 3 aylık danışmanlık hizmeti bedelinin sehven 4.166,67.-YTL (KDV hariç) olarak bildirilmesi nedeniyle, söz konusu bedelin 4.860.-YTL (KDV dahil) olarak düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Üniversitemiz Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmaya başlanacak olan LASIK (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis) uygulamaları için aşağıda belirtilen fiyatların uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

Sıra

No

Çalışmanın Adı

Fiyatı

1

Mikrokeratom (konvansiyonel) LASIK (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis) (çift göz)

900,00.,-YTL

2

Wavefront LASIK (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis) (çift göz)

1.200,00.,-YTL

3

Mikrokeratom (konvansiyonel) LASIK (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis) (tek göz)

700,00.-YTL

4

Wavefront LASIK (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis) (tek göz)

1.000,00.,-YTL

KARAR 37- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında kısmi statüde görev yapmakta olan Prof.Dr. Nurullah Akkoç’un sorumlu araştırıcı olduğu, A3921025 protokol numaralı “Aktif Romatoid Artriti olan ve tek başına Metotreksat ile kombine olarak altı ay süre ile uygulanan, CP-690,550’nin 6 Doz Rejimi ile Plasebo’nun karşılaştırıldığı Faz 2B, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Çok Merkezli Çalışma”nın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve Döner Sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek almasının mümkün olmadığının ilgiliye bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında kısmi statüde görev yapmakta olan Prof.Dr. Ali Tahsin Güneş’in sorumlu araştırıcı olduğu, P04849 protokol numaralı “Kronik İdiyopatik Ültikerli Hastalarda AERİUS Tabletin (günde tek doz 5 mg, 20 mg uygulanan) Etkinlik, Güvenlik ve Yaşam Kalitesi çalışması”nın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve Döner Sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek almasının mümkün olmadığının ilgiliye bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- Fen Bilimleri Enstitüsü ile Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’ne ait sahaların altın potansiyeli açısından değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan protokol kapsamında Enstitü Müdürü Prof.Dr. Cahit Helvacı yönetici olmak üzere, Doç.Dr. Hasan Sözbilir, Arş.Gör. Bora Uzel ve Arş.Gör. Yalçın Ersoy’un Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine, ilgili şirket tarafından 15.000.-YTL (KDV hariç) tutarın (toplam bedelin yarısının protokol imzalandıktan en geç yedi gün içinde, kalanı ise nihai rapor teslimini takiben yedi gün içerisinde olmak üzere) Vakıf Bank Ege Üniversitesi Kampus Bürosu nezdindeki 2003452 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40- Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulunun 31.10.2007 tarih ve 21 no’lu kararının aynen kabulüne ve söz konusu kararlar doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41- A- Mimarlık Fakültesi’nden Prof.Dr. Atilla Orbay’ın “Statik” isimli kitabının dışarıda özel basımının uygunluğuna, basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi’ne verilmesine,
B- İşletme Fakültesi’nden Doç.Dr. Tülay Yücel’in “Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankaların Yeri ve Yerli Bankalar ile Karşılaştırmalı Analizi” adlı kitabının basımına,
a) Basılacak miktarın 500 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın nosunun 09.1700.0000.000/DK.07.020.418 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
C- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Yıl:2007, Cilt:21, Sayı:2’nin basımına,
a) Basılacak miktarın 450 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın nosunun 09.0100.0000.000/BY.07.073.419 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 450 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 43- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 44- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 45- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi
KARAR 46- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 47- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr.Metin Meriç’in Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfında ücretsiz olarak 26.11.2007-26.11.2008 tarihleri arasında Fakültesindeki görevlerini aksatmamak koşuluyla haftada bir gün (Cuma) olmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 48- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Gönül Budak ile Yrd.Doç.Dr. Serkan Odaman’ın HSC Küresel Danışmanlık Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.’nce 20 Ekim 2007 – 02 Şubat 2008 tarihleri arasında düzenlenen “Personel Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimine Geçişin Nedenleri ve İnsan Kaynakları Yönetiminin İlke ve Amaçları” ile “4857 Sayılı İş Kanunu ve İş Güvence Uygulamaları” konulu eğitim programlarında akademik danışmanlık yapmak üzere Fakültedeki görevlerini aksatmadan haftada yarım gün olmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve verilecek hizmet karşılığında ilgili şirket tarafından Döner Sermaye Saymanlığına KDV dahil 1.300,00.-YTL tutarın 2008 Şubat ayının ilk haftası içerisinde Ziraat Bankası Bu Şubesindeki 9799886-5008 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 49- Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Tunç Alkın’ın 23-25 Kasım 2007 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan “MSS Günleri” adlı toplantıda “OKB’de Komorbidite” isimli konuşmayı yapmak üzere görevlendirilmesine ve hizmet karşılığı Tundbeck İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından ödenecek olan ücretin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 50- Güzel Sanatlar Fakültesi 2007 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi gider bütçesinde;
a) 74.740.13 Bilgisayar Bakım Onarım Giderlerinden 2.000,00.-YTL, 74.740.14 Ulaştırma ve Haberleşme Giderlerinden 1.000,00.-YTL, 74.740.21 İşçi Ücret Giderlerinden 4.656,00.-YTL olmak üzere toplam 8.656,00.-YTL’nin 25.255.08 Diğer Demirbaşlar hesabına, 
b) 74.740.08 Bina Küçük Büyük Onarım Giderlerinden 3.900,00.-YTL 74.740.15 Diğer Tüketim Mal ve Hizmet Giderlerinden 3.000,00.-YTL olmak üzere toplam 6.900,00.-YTL’nin de 15.150.15 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımı hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 51- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mehmet Utku’nun TURDEP Projesi 2007 2.Çalıştayı ve ATAG 11. Çalıştayı’na katılmak üzere 07-09 Kasım 2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Gebze/Kocaeli’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 52- Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Doç.Dr. Kadriye Ertekin’in TURDEP Projesi 2007 2.Çalıştayına katılmak üzere 07.11.2007 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak giderlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden karşılanarak Gebze/Kocaeli’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 53- Rektörlüğümüz uzman kadrosunda görev yapmakta olan H.İbrahim Gençbüyür’ün ANKOS 2007 çalıştayına katılmak üzere 09.11.2007-10.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 54- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. A.Sena Yeşil’in Lilly İlaç Ticaret Ltd.Şti.’nin 09-10 Kasım 2007 tarihlerinde Barcelona-İspanya’da düzenleyeceği “Evolving Paradigms in Diabetes Care: The Incretin Concept” toplantısında fikir lideri olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 55- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.