06.11.2001/277

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 06.11.2001
Toplantı Sayısı : 277

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. İlahiyat Fakültesi’nin 2001-2002 öğretim yılı Akademik Takviminde değişiklik yapılması.
  3. Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 26.maddesinde değişiklik yapılması.
  4. Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 27.maddesinin 1.fıkrasında değişiklik yapılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Sadık ACAR

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Ergün AYBARS

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Reşide KABADAYI

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

Prof.Dr. Hüseyin ALKAN

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Nilgün MORALI

 

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

 

Prof.Dr. Alp TİMUR

 

Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ

 

Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof. Yüksel USLAY

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof. Sevim ÇİZER

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Muharrem ÇELEBİ

 

Prof.Dr. Hasan NERAD

 

Prof.Dr. Mehmet Nuri TÜREYEN

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Feza AKGÜR

 

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN

 

Prof.Dr. Erdoğan FIRAT

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. A.Güldem CERİT

 

Öğr.Gör. S.Mehmet AKTUĞ

 

Prof.Dr. Serap ALPER

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Alpaslan USAL

 

Prof.Dr. Nedim ÇAKIR

 

Yrd.Doç.Dr. M.Ali YAVUZ

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 


Üniversite Senatosu 06.11.2001 Salı günü saat 15.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında beş üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Halil Köse ve Prof.Dr. Müfit Bayraşa görevli oldukları için toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. Yıldırım Ertutar ile Müdür Vekili Öğr.Gör. S.Mehmet Aktuğ katıldı.
Prof.Dr. Sadık Acar, Prof.Dr. Ergün Aybars, Prof.Dr. Reşide Kabadayı, Prof.Dr. Oğuz Adanır ve Prof.Dr. Burhan Erdoğan görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
 Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi 2001-2002 Öğretim Yılı Akademik Takviminde 2., 3.ve 4.sınıflara uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

I. Yarıyıl Dersler

24.09.2001 – 05.01.2002

Yarıyılsonu Sınavları

07.01.2002 – 19.01.2002

Bütünleme Sınavları

21.01.2002 – 01.02.2002

   

Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı

04.02.2002 – 08.02.2002

   

II. Yarıyıl Dersler

11.02.2002 – 01.06.2002

Yarıyılsonu Sınavları

03.06.2002 – 15.06.2002

Bütünleme Sınavları

17.06.2002 – 29.06.2002

KARAR 3- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın 26.maddesi’nde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
 Üniversitemiz Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın 27.maddesi’nin 1.fıkrasında ektesi şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.