06.10.2015/1223

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 06.10.2015
Toplantı Sayısı : 1223

GÜNDEM          : 

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi Mekanik (Makina) Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Çınar Emine Yeni hakkındaki raporlar.
 3. Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Müge Kiray hakkındaki raporlar.
 4. Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mustafa Akhisaroğlu hakkındaki raporlar.
 5. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Korcan Demir hakkındaki raporlar.
 6. Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Erkan Göksu hakkındaki raporlar.
 7. Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Metin Arıkan hakkındaki raporlar.
 8. Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Müjdat Avcı hakkındaki raporlar.
 9. Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Banu Özevin hakkındaki raporlar.
 10. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mehmet Ateş hakkındaki raporlar.
 11. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sema Özan hakkındaki raporlar.
 12. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Didem Karadibak hakkındaki raporlar.
 13. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşe Dilek Seymen hakkındaki raporlar.
 14. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ali Özdemir hakkındaki raporlar.
 15. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Burcu Güler hakkındaki raporlar.
 16. Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tuba Gültekin hakkındaki raporlar.
 17. Edebiyat Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ali Kazım Öz hakkındaki raporlar.
 18. İşletme Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Burçak Müge Vural hakkındaki raporlar.
 19. Mühendislik Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gülay Onuşluel Gül hakkındaki raporlar.
 20. Mühendislik Fakültesi Mekanik (İnşaat) Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Egemen Teomete hakkındaki raporlar.
 21. Mühendislik Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Okan Önal hakkındaki raporlar.
 22. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Resimleme ve Baskı Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç. Fuat Akdenizli hakkındaki raporlar.
 23. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Murat Gündüz hakkındaki raporlar.
 24. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Zahide Çavdar hakkındaki raporlar.
 25. İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Aslı Ergün’ün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylanan “Kablosuz Mobil EKG” başlığındaki TGDS teknogirişim başvurusu kapsamında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Teknopark-İzmir içerisinde 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 7.maddesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esaslarının 6.maddesi uyarınca şirket kurması.
 26. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 422.354,49 TL (dörtyüzyirmiikibinüçyüzellidörtlirakırkdokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 27. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 62.137,57 TL (altmışikibinyüzotuzyediliraelliyedikuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 28. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 51.240 TL (ellibirbinikiyüzkırklira) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 29. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 27.638,89 TL (yirmiyedibinaltıyüzotuzsekizliraseksendokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 30. İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.016,25 TL (dörtbinonaltılirayirmibeşkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 31. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 52.000 TL (Elliikibinlira) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 32. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 33. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Genel Sekreterlikte görev yapan Elif Arzu Şerifaki’nin, 12.11.2015 tarihinden itibaren 12.11.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 34. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapan Erhan Akdeniz’in, 30.11.2015 tarihinden itibaren 30.11.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 35. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapan Coşkun Çakır’ın, 17.11.2015 tarihinden itibaren 17.11.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 36. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapan Gülen Aykaç’ın, 29.12.2015 tarihinden itibaren 29.12.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 37. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapan Halide Ok’un, 22.12.2015 tarihinden itibaren 22.12.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 38. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapan Oğuz Adatepe’nin, 12.12.2015 tarihinden itibaren 12.12.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 39. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapan Nilüfer Yıldırım’ın, 12.12.2015 tarihinden itibaren 12.12.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 40. Fen Fakültesi’nde sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev yapmakta olan Azerbaycan uyruklu Dr.Fidan Nuriyeva’nın, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı (yardımcı doçent) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görevlendirilmesi.
 41. Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalında doktora eğitimine devam eden Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Ezgi Deniz Alpan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesi.
 42. Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında doktora eğitimine devam eden Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Hanım Burçin Sağır’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesi.
 43. Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında doktora eğitimine devam eden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Abdulkerim Eroğlu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesi.
 44. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında doktora eğitimine devam eden Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Aslı Orçan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesi.
 45. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında doktora eğitimine devam eden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Mustafa Batar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesi.
 46. Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Esergül Balcı’nın, ABD Michigan State Üniversitesi’nde alanı ile ilgili bilimsel araştırmalarda bulunmak üzere misafir araştırmacı olarak 24.08.2015-24.08.2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, izinli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca yapılan görevlendirilmesinin; doktora sınavlarında jüri üyesi olarak görevli olduğu için Fakültesindeki görevinden 03.09.2015 tarihinde ayrılması nedeniyle görevlendirilmesine ait tarihlerin 03.09.2015-24.08.2016 olarak düzeltilmesi.
 47. Yabancı Diller Yüksekokulu okutmanlarından Dr. Hüseyin Kahramanlar’ın, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararı ile Almanya T.C.Köln Başkonsolosluğu nezdinde Bonn Üniversitesi Doğu ve Asya İncelemeleri Türkçe Bölümündeki 01.10.2014-30.09.2015 tarihleri arasındaki görevlendirilmesine ait tarihlerin görevine erken başlaması nedeniyle, 01.10.2014-15.09.2015 olarak değiştirilmesi.
 
Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. Melek MERDİVAN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK

 

Üniversite Yönetim Kurulu 06.10.2015 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. İsmail Sökmen görevli/mazeretli olması nedeniyle yerine Dekan Vekili Prof.Dr. Melek Merdivan toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 11., 12., 13., 14., 15., 22., 23., 24., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46. ve 47. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Mühendislik Fakültesi Mekanik (Makine) Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Çınar Emine Yeni ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Çınar Emine Yeni hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Çınar Emine Yeni’nin profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Müge Kiray ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Müge Kiray hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Müge Kiray’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mustafa Akhisaroğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mustafa Akhisaroğlu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Korcan Demir ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Korcan Demir hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Erkan Göksu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Erkan Göksu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Metin Arıkan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Metin Arıkan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 8- Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Müjdat Avcı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Müjdat Avcı hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 9- Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Banu Özevin ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Banu Özevin hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 10- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mehmet Ateş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mehmet Ateş hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 11- Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sema Özan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Sema Özan hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Sema Özan’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Didem Karadibak ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Didem Karadibak hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Didem Karadibak’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşe Dilek Seymen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ayşe Dilek Seymen hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ayşe Dilek Seymen’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ali Özdemir ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ali Özdemir hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ali Özdemir’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Burcu Güler ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Burcu Güler hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 16- Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tuba Gültekin ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Tuba Gültekin hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 17- Edebiyat Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ali Kazım Öz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ali Kazım Öz hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 18- İşletme Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Burçak Müge Vural ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Burçak Müge Vural hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 19- Mühendislik Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gülay Onuşluel Gül ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Gülay Onuşluel Gül hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 20- Mühendislik Fakültesi Mekanik (İnşaat) Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Egemen Teomete ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Egemen Teomete hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 21- Mühendislik Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Okan Önal ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Okan Önal hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 22- Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Resimleme ve Baskı Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç. Fuat Akdenizli ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç. Fuat Akdenizli hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 23- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Murat Gündüz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Murat Gündüz hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 24- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Zahide Çavdar ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Zahide Çavdar hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 25- İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Aslı Ergün’ün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylanan “Kablosuz Mobil EKG” başlığındaki TGDS teknogirişim başvurusu kapsamında, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Teknopark-İzmir içerisinde 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 7.maddesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esaslarının 6.maddesi uyarınca şirket kurmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 422.354,49 TL (dörtyüzyirmiikibinüçyüzellidörtlirakırkdokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 62.137,57 TL (altmışikibinyüzotuzyediliraelliyedikuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 51.240 TL (ellibirbinikiyüzkırklira) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 27.638,89 TL (yirmiyedibinaltıyüzotuzsekizliraseksendokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.016,25 TL (dörtbinonaltılirayirmibeşkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 52.000 TL (Elliikibinlira) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolarda aktarma yapılmasına ve bu kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Genel Sekreterlikte görev yapan Elif Arzu Şerifaki’nin, 12.11.2015 tarihinden itibaren 12.11.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapan Erhan Akdeniz’in, 30.11.2015 tarihinden itibaren 30.11.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapan Coşkun Çakır’ın, 17.11.2015 tarihinden itibaren 17.11.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapan Gülen Aykaç’ın, 29.12.2015 tarihinden itibaren 29.12.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapan Halide Ok’un, 22.12.2015 tarihinden itibaren 22.12.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapan Oğuz Adatepe’nin, 12.12.2015 tarihinden itibaren 12.12.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapan Nilüfer Yıldırım’ın, 12.12.2015 tarihinden itibaren 12.12.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40- Fen Fakültesi’nde sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev yapmakta olan Azerbaycan uyruklu Dr.Fidan Nuriyeva’nın, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar brüt 5.230,32 TL ücretli sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı (yardımcı doçent) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41- Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalında doktora eğitimine devam eden Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Ezgi Deniz Alpan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42- Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında doktora eğitimine devam eden Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Hanım Burçin Sağır’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 43- Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında doktora eğitimine devam eden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Abdulkerim Eroğlu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 44- Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında doktora eğitimine devam eden Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Aslı Orçan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 45- Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında doktora eğitimine devam eden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Mustafa Batar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 46- Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Esergül Balcı’nın, ABD Michigan State Üniversitesi’nde alanı ile ilgili bilimsel araştırmalarda bulunmak üzere misafir araştırmacı olarak 24.08.2015-24.08.2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, izinli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca yapılan görevlendirilmesinin; doktora sınavlarında jüri üyesi olarak görevli olduğu için Fakültesindeki görevinden 03.09.2015 tarihinde ayrılması nedeniyle görevlendirilmesine ait tarihlerin 03.09.2015-24.08.2016 olarak düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 47- Yabancı Diller Yüksekokulu okutmanlarından Dr. Hüseyin Kahramanlar’ın, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararı ile Almanya T.C.Köln Başkonsolosluğu nezdinde Bonn Üniversitesi Doğu ve Asya İncelemeleri Türkçe Bölümündeki 01.10.2014-30.09.2015 tarihleri arasındaki görevlendirilmesine ait tarihlerin görevine erken başlaması nedeniyle, 01.10.2014-15.09.2015 olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.