06.10.2009/357

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 06.10.2009
Toplantı Sayısı : 357

 GÜNDEM    :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı kararında yer alan alanlarda uygulanmak üzere Ortaöğretim Alan Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programındaki dersleri lisans eğitimi sırasında sertifika programı olarak uygulama izni verilmesi.
 3. 29.09.2009 tarihli ve 356 sayılı Üniversite Senatosu’nda oluşturulan komisyonun hazırlamış olduğu DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları.
  Toplantıda Bulunanlar Toplandıta Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Nevzat AŞIK
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR Prof.Dr. Ömür ÖZMEN
  Prof.Dr. Alp TİMUR Prof.Dr. Ayşe OKUR
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK Prof.Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN
  Prof.Dr. Serdar KURT Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
  Prof.Dr. Melda SUR
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
  Prof.Dr. Kemal ARI
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
  Prof.Dr.h.c.İbrahim ATALAY
  Doç.Dr. Ebru ÇUBUKÇU
  Prof.Dr. Oğuz ADANIR
  Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
  Prof.Dr. Utku UTKULU
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.      Aykut YAFE
  Prof.Dr. Candan ALGUN
  Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
  Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
  Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
  Prof.Dr. Can KARACA
 Üniversite Senatosu 06.10.2009 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.

Prof.Dr. Cahit Helvacı görevli olduğu için Müdür Vekili Doç.Dr. Ebru Çubukçu toplantıya katıldı.

 
Prof.Dr. Nevzat Aşık, Prof.Dr. Gül Güner Akdoğan ve Doç.Dr. Osman Avşar Kurgun görevli, Prof.Dr. Ömür Özmen, Prof.Dr. Ayşe Okur ve Prof.Dr. Ahmet Münir Kınay mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.

Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 3. maddenin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı kararında yer alan alanlarda uygulanmak üzere Ortaöğretim Alan Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programındaki dersleri Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi’nin ilgili bölümlerindeki lisans eğitimi sırasında sertifika programı olarak uygulama izni verilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR 3- DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.