06.09.2016/464

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 06.09.2016
Toplantı Sayısı : 464

GÜNDEM        :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2547 Sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul’da Üniversitemizi temsil etmek üzere seçilen Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Halil Köse’nin görevlerinden istifa etmesi nedeniyle yerine yeni üye seçilmesi.
 3. Üniversite Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr. Mehmet Refik Mas’ın, 28.08.2016 tarihinde görev süresinin dolması nedeniyle, 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7 maddesi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu’na yeniden üye seçilmesi.
 4. Kapatılan İzmir Üniversitesi yaz okulunda öğrenim görmekte olan öğrenciler için yapılan bütünleme sınav notlarının, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesinin 4/a bendinde yer alan tablo kullanılarak harf notuna dönüştürülmesi konusu.
 5. Kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencisi iken değişim programları kapsamında yurtdışına gönderilen mezuniyet aşamasında olmayan öğrencilerin yurt dışında aldıkları derslerden öğrencilerin not döküm belgelerine işlenecek derslerin belirlenmesi ile İzmir Üniversitesi notlandırma sistemine uygun olarak not dönüşüm işlemlerinin Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nce İzmir Üniversitesi tarafından önceki dönemlerde gerçekleştirilen dönüşümler ve alınan kurul kararları uyarınca yapılması ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca transkripte işlenmesi konusu.
 6. Kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencisi iken değişim programları kapsamında yurtdışına gönderilen mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin derslerinin eşleştirilmesi ile not dönüşüm işlemlerinin Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nce yapılması ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca transkripte işlenmesi ve mezuniyet işlemlerinin tamamlanması konusu.
 7. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programların öğretim planlarında 2016-2017 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 8. Efes Meslek Yüksekokulu 2016-2017 öğretim yılı Akademik Takviminde değişiklik yapılması.
 9. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 2016-2017 öğretim yılı Akademik Takviminde değişiklik yapılması.
 10. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2016-2017 öğretim yılı Akademik Takviminde değişiklik yapılması.
 11. Torbalı  Meslek Yüksekokulu 2016-2017 öğretim yılı Akademik Takviminde değişiklik yapılması.
 12. İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü 2016-2017 öğretim yılı Akademik Takviminde değişiklik yapılması.
 13. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programların öğretim planlarında 2016-2017 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Adnan KASMAN
Prof.Dr. Oğuz DİCLE
Prof.Dr. Türkay BARAN
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK
Prof.Dr. Hülya NUTKU
Prof.Dr. Hale ÖREN
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
Prof.Dr. Mustafa EROL
Prof.Dr. Mine DEMİRSOY
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
 
Prof.Dr. Şennur SOMALI
 
Prof.      Halil YOLERİ
 
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Meltem Kutlu GÜRSEL
 
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL
Prof.Dr. O.Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. Gürkan ERSOY
 
Prof.Dr. Arif Ziya TUNÇ
 
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ
 
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
 
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
 
Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR
 
Prof.Dr. Hüseyin YAŞAR
 
Prof.Dr. Banu DURUKAN
 
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
 
Prof.Dr. Reyhan UÇKU
 
Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
Prof.Dr. Ercan AKPINAR
 
Prof.Dr. Ayşe OKUR
 
Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK
 
Prof.Dr. Şermin GENÇ
 
Prof.Dr. H.Nur OLGUN
 
Prof.Dr. Mine DOLUCA DERELİ
 
Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR
Doç.Dr. Volkan ÇEÇEN
 
Prof.      Şeniz DURU
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
Prof.Dr. Sema SAVCI
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Prof.Dr. Günay KIRKIM
Yrd.Doç.Dr. Övünç BARDAKOĞLU
 
Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK
 
Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR
Raportör Ahmet Cevdet ORAL
 
 
 

 Üniversite Senatosu 06.09.2016 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Oğuz Dicle, Prof.Dr. Remzi Yağcı, Prof.Dr. Hülya Nutku, Prof.Dr. Kamil Tüğen, Prof.Dr. Mine Demirsoy ve Prof.Dr. Ömer Dumlu görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Ali Günay Balım ve Prof.Dr. Mehmet Öztürk görevli/mazeretli olduğundan Müdür Vekilleri Prof.Dr. Ercan Akpınar ile Prof.Dr. Şermin Genç toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 8., 9., 10., 11., 12. ve 13. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- 2547 Sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul’a üye olarak Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hale Ören oybirliği ile seçildi.
KARAR 3- Üniversite Yönetim Kurulu’nun boşalan üyeliğine Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Erkan Derebek, 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7 maddesi uyarınca oybirliği ile seçildi.
KARAR 4- Kapatılan İzmir Üniversitesi yaz okulunda öğrenim görmekte olan öğrenciler için yapılan bütünleme sınav notlarının, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesinin 4/a bendinde yer alan tablo kullanılarak harf notuna dönüştürülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-Kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencisi iken değişim programları kapsamında yurtdışına gönderilen mezuniyet aşamasında olmayan öğrencilerin yurtdışında aldıkları derslerden öğrencilerin not döküm belgelerine işlenecek derslerin belirlenmesi ile İzmir Üniversitesi notlandırma sistemine uygun olarak not dönüşüm işlemlerinin Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nce İzmir Üniversitesi tarafından önceki dönemlerde gerçekleştirilen dönüşümler ve alınan kurul kararları uyarınca yapılmasına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca transkripte işlenmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6-Kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencisi iken değişim programları kapsamında yurtdışına gönderilen mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin derslerinin eşleştirilmesi ile not dönüşüm işlemlerinin Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nce yapılmasına, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca transkripte işlenmesine ve mezuniyet işlemlerinin tamamlanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7- Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programların öğretim planlarında 2016-2017 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 26.08.2016 tarihli ve 04/01 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- Efes Meslek Yüksekokulu 2016-2017 öğretim yılı Akademik Takviminde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

I. Yarıyıl Dersler Yarıyılsonu Sınavı Bütünleme Sınavı II. Yarıyıl Dersler Yarıyılsonu Sınavı Bütünleme Sınavı

26.09.2016
02.01.2017

09.01.2017
20.01.2017

13.02.2017
23.05.2017

29.05.2017 09.06.2017

KARAR 9- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 2016-2017 öğretim yılı Akademik Takviminde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 

I.Yarıyıl
Dersler
Yarıyıl
Sonu Sınavı
Bütünleme
Sınavı
II.Yarıyıl
Dersler
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Bütünleme
Sınavı
Yaz Öğretimi
 
19.09.2016 26.12.2016
 
02.01.2017 13.01.2017
 
16.01.2017 20.01.2017
 
06.02.2017 16.05.2017
 
22.05.2017 02.06.2017
 
05.06.2017 09.06.2017
 
Yapılmayacaktır.

KARAR 10- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2016-2017 öğretim yılı Akademik Takviminde değişiklik yapılmasına ilişkin konunun gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Torbalı Meslek Yüksekokulu 2016-2017 öğretim yılı Akademik Takviminde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

I. Yarıyıl Dersler

Yarıyılsonu Sınavı

Bütünleme Sınavı

II. Yarıyıl Dersler

Yarıyılsonu Sınavı

Bütünleme Sınavı

 

26.09.2016
30.12.2016

09.01.2017 
20.01.2017

30.01.2017
03.02.2017

20.02.2017 
30.05.2017

05.06.2017
16.06.2017

26.06.2017
30.06.2017

 

KARAR 12- İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü 2016-2017 öğretim yılı Akademik Takviminde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

I. Yarıyıl Dersler

Yarıyıl Sonu Sınavı

Bütünleme Sınavı

 

II. Yarıyıl Dersler

Yarıyıl Sonu Sınavı

Bütünleme Sınavı

03.10.2016
13.01.2017

16.01.2017
27.01.2017

30.01.2017
03.02.2017

 

20.02.2017
02.06.2017

05.06.2017
16.06.2017

19.06.2017
23.06.2017

KARAR 13- Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programların öğretim planlarında 2016-2017 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulunun 22.06.2016 tarihli ve 03/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.