06.09.2005/757

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 06.09.2005
Toplantı Sayısı : 757

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşe Semra Koçtürk Gezer hakkındaki raporlar.
 3. İşletme Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. E.Yaprak Gülcan hakkındaki raporlar.
 4. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Murat Duman hakkındaki raporlar.
 5. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Abdullah Kumral hakkındaki raporlar.
 6. Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Murat Özgören hakkındaki raporlar.
 7. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Banu Lebe hakkındaki raporlar.
 8. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Burçin Tuna hakkındaki raporlar.
 9. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sermin Özkal hakkındaki raporlar.
 10. Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yusuf Karakoç hakkındaki raporlar.
 11. 12.08.2005 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen Profesör kadroları için jüri tespiti.
 12. 2001 yılında kullanılmak üzere İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalına tahsis edilen ve 2002 yılında kullanılmak üzere aktarılması uygun görülen kontenjanla doktora eğitimi yapmak üzere 16.09.2002 tarihinden bu yana görevli bulunan Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. Özgür Özçelik’in 16.09.2005 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile maaşlı, maaş transferli, kırtasiye, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük Bütçesinden karşılanarak Amerika Birleşik Devletleri University of California, San Diego’daki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca uzatılması.
 13. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan, Feyzullah Çakmak’ın 02.10.2005 tarihinden itibaren 02.10.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 14. Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi kadrosunda uzman olarak görev yapan Uzm.Dr. Burcu Uğurel’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 15. Devlet Konservatuvarı’na ABD uyruklu Jerrold Lawrence Rubenstein’ın, görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2005 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanması.
 16. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Eyüp Sabri Uçan’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.10.2005 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 17. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Şükrü Araç’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2006 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 18. Tıp Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Nezihi Barış’ın, Amerika Birleşik Devletleri “Cleveland Clinic Foundation” Kardiyovasküler Tıp Anabilim Dalında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15 Kasım 2005-15 Şubat 2006 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Zerrin Akdenizli’nin 01.09.2005 – 01.09.2006 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürlüğü’nde Dramaturg olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Üniversitemizin 2005 Mali Yılı Yatırın Programında yer alan ve ödeneğinin tamamı Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanacak olan 2005 H 032810 proje numaralı “Araştırma ve Uygulama Hastanesi Probleme Dayalı Öğrenim Binası ve Temel Bilimler Binası İnşaatı” işi için planlanan ödenekten, ilk aşamada 2005 yılı ihale bedeli olan 2.500.000,00.-YTL’lik kısmın Dokuz Eylül Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına aktarma yapılması.
 21. Üniversitemiz Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Sema Güneri’nin sorumlu araştırıcı, Prof.Dr. Önder Kırımlı ve Doç.Dr. Özer Badak’ın yardımcı araştırıcı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilen “ASSENT IV” çalışmasında katkı payı dağıtımından Prof.Dr. Önder Kırımlı ve Doç.Dr. Özer Badak’ın yararlanmaları.
 22. Üniversitemiz Hastanesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Zeynep Gülay’ın sorumlu araştırıcı olduğu; Pfizer İlaçları Ltd.Şti tarafından desteklenen “HİTİT: Seftriakson, Seftazidim, Sefepim, İmipenem, Sefoperazon/Sulbaktam ve Piperasilin/Tazobaktam’ın Acinotobakter baumannii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae ve Pseudomonas aeruginosa’ya karşı aktivitesini belirlemek için çok-merkezli in-vitro çalışma” konulu klinik projenin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 23. Avukat Ali Topçu’nun Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Şeref Ertaş’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590,00.-YTL tutarın Ziraat Bankası hesabına yatırılması.
 24. Akademik kadro aktarması.
 25. Akademik kadro aktarması.
 26. Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesinde görev yapan S.Aylin Esin’in 01.10.2005 tarihinden itibaren 01.10.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 27. Üniversitemiz Yayın Komisyonunun 05.09.2005 tarih ve 272 sayılı kararı.
 28. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Özel Yetenek sınavına girmek isteyen adaylar için 25 Temmuz -19 Ağustos 2005 tarihleri arasında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında düzenlenen “Hazırlık Kursları”ndan elde edilen gelirin katkı payı dağıtımı.
 29. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Turgay Onargan’ın “Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi”nde oturum başkanlığı yapmak, döner sermaye bağlamında proje görüşmeleri yapmak üzere 15-17 Eylül 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (otobüs) yevmiyeli, olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Maden Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye payından karşılanarak Isparta’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 30. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden Prof.Dr. Ahmet Sipahioğlu’nun Fakültesindeki görevlerini aksatmamak koşuluyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Röleve Anıtlar ve Müzeler Müdürlüğü kontrolündeki, Çanakkale Valiliği, Eceabat Kaymakamlığı, “Namazgah Tabyaları ve Kilit Bahir Kalesi Röleve Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenlemeleri Projesi”nde Çanakkale Eceabat şantiyesinde Danışman olarak 01 Eylül 2005 – 01 Ekim 2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 31. Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülecek iş ve işlemlerle ilgili olarak oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulu’nun kararları.
 32. Rektörlük uzman kadrosuna Dr. Gülser Kılınç’ın, 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 33. Rektörlük uzman kadrosuna Derya Suner’in, 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 34. Rektörlük uzman kadrosuna Mustafa Nuran’ın, 1(bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr.A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Adil ESEN

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Atilla ORBAY

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

 

Prof.Dr. Öcal USTA

 

Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL

 

Üniversite Yönetim Kurulu 06.09.2005 Salı günü saat 09.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan rahatsızlığı, Prof.Dr. Sedef Gidener görevli olması nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Şeref Ertaş ve Prof.Dr. H.Çetin Türkçü izinli olmaları nedeniyle toplantıya Dekan Vekilleri Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem ile Prof.Dr. Atilla Orbay katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. ve 34. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşe Semra Koçtürk Gezer ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ayşe Semra Koçtürk Gezer hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler olumlu görüşlerini bildirdiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ayşe Semra Koçtürk Gezer’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- İşletme Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. E.Yaprak Gülcan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. E.Yaprak Gülcan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Murat Duman ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Murat Duman hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Abdullah Kumral ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Abdullah Kumral hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Murat Özgören ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Murat Özgören hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Banu Lebe ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Banu Lebe hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 8- Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Burçin Tuna ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Burçin Tuna hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 9- Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sermin Özkal ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Sermin Özkal hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 10- Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yusuf Karakoç ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Yusuf Karakoç hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler olumlu görüşlerini bildirdiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Yusuf Karakoç’un profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Sevinç Özer ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. Sevinç Özer ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 12- 2001 yılında kullanılmak üzere İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalına tahsis edilen ve 2002 yılında kullanılmak üzere aktarılması uygun görülen kontenjanla doktora eğitimi yapmak üzere 16.09.2002 tarihinden bu yana görevli bulunan Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. Özgür Özçelik’in 16.09.2005 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile maaşlı, maaş transferli, kırtasiye, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük Bütçesinden karşılanarak Amerika Birleşik Devletleri University of California, San Diego’daki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan, Feyzullah Çakmak’ın 02.10.2005 tarihinden itibaren 02.10.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi kadrosunda uzman olarak görev yapan Uzm.Dr. Burcu Uğurel’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Devlet Konservatuvarı’na ABD uyruklu Jerrold Lawrence Rubenstein’ın, görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2005 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1.73 katı (4.001,87.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Eyüp Sabri Uçan’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.10.2005 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Şükrü Araç’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2006 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Tıp Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Nezihi Barış’ın, Amerika Birleşik Devletleri “Cleveland Clinic Foundation” Kardiyovasküler Tıp Anabilim Dalında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15 Kasım 2005-15 Şubat 2006 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Zerrin Akdenizli’nin 01.09.2005 – 01.09.2006 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürlüğü’nde Dramaturg olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Üniversitemizin 2005 Mali Yılı Yatırın Programında yer alan ve ödeneğinin tamamı Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanacak olan 2005 H 032810 proje numaralı “Araştırma ve Uygulama Hastanesi Probleme Dayalı Öğrenim Binası ve Temel Bilimler Binası İnşaatı” işi için planlanan ödenekten, ilk aşamada 2005 yılı ihale bedeli olan 2.500.000,00.-YTL’lik kısmın Dokuz Eylül Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı’nın Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki 37711729-5001 no’lu hesabına aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- a) Üniversitemiz Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Önder Kırımlı ve Doç.Dr. Özer Badak’ın yardımcı araştırıcı olarak görev aldıkları “ASSENT IV” çalışmasının Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına,
b) 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapmakta olan Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Sema Güneri’nin Döner Sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek almasının mümkün olmadığına ve durumun ilgiliye bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Üniversitemiz Hastanesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Zeynep Gülay’ın sorumlu araştırıcı olduğu; Pfizer İlaçları Ltd.Şti tarafından desteklenen “HİTİT: Seftriakson, Seftazidim, Sefepim, İmipenem, Sefoperazon/Sulbaktam ve Piperasilin/Tazobaktam’ın Acinotobakter baumannii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae ve Pseudomonas aeruginosa’ya karşı aktivitesini belirlemek için çok-merkezli in-vitro çalışma” konulu klinik projenin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Avukat Ali Topçu’nun Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Şeref Ertaş’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590,00.-YTL tutarın Döner Sermaye İşletmesinin Ziraat Bankası Buca İzmir Şubesi 6799886-5012 nolu hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesinde görev yapan S.Aylin Esin’in 01.10.2005 tarihinden itibaren 01.10.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- A- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Dilek Güldal tarafından hazırlanan “Kliniğe Giriş Öykü ve Fizik Muayene” adlı kitabın basımına,
a) Basılacak miktarın 1000 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no’sunun 09.0100.0000.000/DK.05.065.378 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 1000 adet olarak gerçekleştirilmesine,
B- Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. İrfan Baştuğ’un anısına hazırlanan Armağan’ın Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hakemli Dergisi’nin Cilt:7, 2005 Yılı Özel Sayısı olarak basımına,
a) Basılacak miktarın 600 adet, ayrıca dergide makalesi yayınlananlara 25 adet ayrı basımın gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no’sunun 09.1300.0000.000/BY.05.037.379 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 600 adet, ayrıca dergide makalesi yayınlananlara 25 adet ayrı basım olarak gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Özel Yetenek sınavına girmek isteyen adaylar için 25 Temmuz -19 Ağustos 2005 tarihleri arasında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında düzenlenen “Hazırlık Kursları”ndan elde edilen gelirin katkı payı dağıtımının 02.09.2005 tarih ve 23/3 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Turgay Onargan’ın “Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi”nde oturum başkanlığı yapmak, döner sermaye bağlamında proje görüşmeleri yapmak üzere 15-17 Eylül 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (otobüs) yevmiyeli, olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Maden Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye payından karşılanarak Isparta’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden Prof.Dr. Ahmet Sipahioğlu’nun Fakültesindeki görevlerini aksatmamak koşuluyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Röleve Anıtlar ve Müzeler Müdürlüğü kontrolündeki, Çanakkale Valiliği, Eceabat Kaymakamlığı, “Namazgah Tabyaları ve Kilit Bahir Kalesi Röleve Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenlemeleri Projesi”nde Çanakkale Eceabat şantiyesinde Danışman olarak 01 Eylül 2005 – 01 Ekim 2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilecek iş ve işlemlerin; 29.08.2005 tarih ve 16/7 sayılı Konservatuvar Yönetim Kurulu Kararı ile 29.08.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yetki verilen ve Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri ve Ayniyat Saymanı olmak üzere 5 (beş) kişiden oluşan Devlet Konservatuvarı Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 01.09.2005 tarih ve 1 nolu Kararı doğrultusunda yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Rektörlük uzman kadrosuna Dr. Gülser Kılınç’ın, 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Rektörlük uzman kadrosuna Derya Suner’in, 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Rektörlük uzman kadrosuna Mustafa Nuran’ın, 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.