06.07.2004/709

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 06.07.2004
Toplantı Sayısı : 709

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Fen-Edebiyat Fakültesi?nden Araş.Gör.Işın Özaksoy?un ABD Colorado State Üniversitesi?nde doktora eğitimi yapmak üzere görev süresinin 15.08.2004 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle maaşlı, maaş transferli, dövizli, döviz kontenjanlı, öğrenim (kırtasiye) ve sağlık sigortası giderleri dahil (giderleri Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanmak üzere) 2547 sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılması.
 3. Buca Eğitim Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Sebahattin Çağın?ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyeti hükümetleri arasında mevcut kültür araştırması ışığı altında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde konferans vermek, araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere 15 Eylül 2004 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 4. Buca Eğitim Fakültesi?nden Prof.Dr. Metin Karadağ?ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyeti hükümetleri arasında mevcut kültür araştırması ışığı altında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde konferans vermek, araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere 15 Eylül 2004 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 5. Buca Eğitim Fakültesi?nden Öğr.Gör. Selma Kiriş?in 30.09.2004-30.09.2005 tarihleri arasında yolluksuz-yevmiyesiz-maaşlı olarak Romanya Bükreş Üniversitesi?nde Türkçe okutmanı olarak görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 6. Hukuk Fakültesi?nden Araş.Gör. Serkan Ekiz?in 01.09.2004-31.05.2005 tarihleri arasında (yol hariç) İsveç Enstitüsü tarafından tahsis edilen araştırma bursu kapsamında İsveç Umea Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nden doktora tez konusu ile ilgili araştırma yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı-burslu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 7. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu?ndan Öğr. Gör. Yusuf Zorba?nın A.B.D. California Denizcilik Akademisi ile yapılan akademik işbirliğindeki öğretim elemanı değişimi çerçevesinde ?Gemi Manevraları, Gemicilik ve Uluslararası İşletme? konularında bilimsel araştırma ve incelemelerde bulunmak ve ders vermek üzere 15.08.2004-15.05.2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Kafesan Çiğli Belediye Sos.Hiz.Tic.Ltd.Şti. vekili Av.Abdurrahman Şenol, Av. Serhat Öztaş ve Av. Halit Moralıoğlu?nun Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemleri.
 9. Hukuk Fakültesi?nden Arş.Gör. Burak Pınar ve Arş.Gör. Ertan Demirkapı?nın, TESMER İzmir Şubesi tarafından yapılacak olan ?Staj Değerlendirme? sınavlarına yönelik hazırlanan kurslarda 03-04 Temmuz 2004 tarihlerinde bilimsel görüş vermek üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri.
 10. 2004 H 030870 Proje numaralı Rektörlük, Enstitü, Fakülte, Yüksekokul Büyük Onarım Projesine SKS Öğrenci Sosyal Hizmetler bütçesinden tahsis edilen 2.500.000.000.000.-TL. tutarındaki ödenekten 25.000.000.000.-TL.sının 1998 H 030500 Proje numaralı Kaynaklar Kampüsü Mediko, Atelye, Matbaa ve Kütüphane ikmal inşaatı projesine aktarılması ile SKS Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığı bütçesine 09-3-900 Transferler (Borç ödemeleri) harcama kaleminden 100.000.000.000.-TL. 08-1-300 harcama kalemine ve 08-1-400 harcama kalemine 100.000.000.000.-TL. olmak üzere toplam 200.000.000.000.-TL. aktarılması.
 11. Mühendislik Fakültesi?nden Prof.Dr. Necdet Alpaslan?ın KOSGEB Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi?nce desteklenecek Ege Biyoteknoloji Sanayi Tic.A.Ş?nin ?Biyodizel Üretimi? konulu projesi için 12 ay süreyle ayda 2 gün, Prof.Dr. Sami Aksoy?un İB-ER Makine Sanayi ve Tic. Ltd.Şirketi?nin ?Modüler Tek Eksan Ayak Adaptörü? konulu projesi için 6 ay süreyle ayda 2 gün çalışma saatleri dışında Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Danışmanlık yapmak üzere 2547 sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 12. Hukuk Fakültesi?nden Araş.Gör.Erhan Birben?in görev süresinin DAAD ve Studienstiftung des deutschen Volkes tarafından ortaklaşa düzenlenen ?Rot an der Rot-Sonderakademie? programına katılmak ve araştırma çalışmalarını tamamlamak üzere 01.08.2004-31.08.2004 tarihleri arasında burslu, yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 13. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulama Hastanesi ve Rektörlükten 53 akademik ve idari personelin DBTE-156 Kod nolu ?Çeşme Alaçatı Deşarj İzleme Danışmanlık Hizmetleri Projesi? kapsamında çalışmalara katılmak üzere 01.07.2004-31.12.2004 tarihleri arasında (yol hariç) fasılalı, yolluklu (uçak, otobüs, tren, gemi ve resmi oto ile),yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü payından karşılanarak Çeşme, Alaçatı, Mersin, Erdemli, Ankara ve İstanbul?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 14. Tülay Bozoğlu?nun Rektörlüğümüz uzman kadrosunu 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca naklen atanması.
 15. Rektörlük uzman kadrosunda görev yapmakta olan Uzm. Mümin Güngör?ün 12-28 Temmuz 2004 tarihleri arasında Yunanistan ve İtalya?daki üniversitelerde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Tunç ALKIN

 

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

 

Prof.Dr. Öcal USTA

 

Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Yönetim Kurulu 06.07.2004 Salı günü saat 08.30?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Selahattin Parladır, Prof.Dr. Ferda Aysan ve Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan görevli oldukları için toplantıya Dekan Vekilleri Prof.Dr. Hüseyin Elmalı, Prof.Dr. Emin Alıcı ile Prof.Dr. Tunç Alkın katıldı. Prof.Dr. Adil Esen ve Prof.Dr. Sedef Gidener görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 11., 12., 13., 14. ve 15. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
Fen-Edebiyat Fakültesi?nden Araş.Gör.Işın Özaksoy?un ABD Colorado State Üniversitesi?nde doktora eğitimi yapmak üzere,15.08.2004 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle maaşlı, maaş transferli, dövizli, döviz kontenjanlı, öğrenim (kırtasiye) ve sağlık sigortası giderleri dahil (giderleri Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanmak üzere) 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
Buca Eğitim Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Sebahattin Çağın?ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyeti hükümetleri arasında mevcut kültür araştırması ışığı altında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde konferans vermek, araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere 15 Eylül 2004 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
Buca Eğitim Fakültesi?nden Prof.Dr. Metin Karadağ?ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyeti hükümetleri arasında mevcut kültür araştırması ışığı altında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde konferans vermek, araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere 15 Eylül 2004 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi?nden Öğr.Gör. Selma Kiriş?in 30.09.2004-30.09.2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Romanya Bükreş Üniversitesi?nde Türkçe okutmanı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 15.11.1971 tarih ve 7/3479 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
Hukuk Fakültesi?nden Araş.Gör. Serkan Ekiz?in 01.09.2004-31.05.2005 tarihleri arasında (yol hariç) İsveç Enstitüsü tarafından tahsis edilen araştırma bursu kapsamında İsveç Umea Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nden doktora tez konusu ile ilgili araştırma yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı-burslu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca İsveç?te görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu?ndan Öğr. Gör. Yusuf Zorba?nın A.B.D. California Denizcilik Akademisi ile yapılan akademik işbirliğindeki öğretim elemanı değişimi çerçevesinde ?Gemi Manevraları, Gemicilik ve Uluslararası İşletme? konularında bilimsel araştırma ve incelemelerde bulunmak ve ders vermek üzere 15.08.2004-15.05.2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
a) Kafesan Çiğli Belediye Sos.Hiz.Tic.Ltd.Şti. vekili Av.Abdurrahman Şenol?un Hukuk Fakültesi?nden Doç.Dr. Şükran Ertürk?ten,
b) Av. Serhat Öztaş?ın Hukuk Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Hakan Albaş?tan,
c) Av. Halit Moralıoğlu?nun Hukuk Fakültesi?nden Prof.Dr. Durmuş Tezcan ve Doç.Dr. Veli Özer Özbek?ten
Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemlerinin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak Ziraat Bankası DEÜ Tıp Fakültesi Bürosu 60642 no?lu hesaba KDV dahil 472.000.000.-TL yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
Hukuk Fakültesi?nden Arş.Gör. Burak Pınar ve Arş.Gör. Ertan Demirkapı?nın, TESMER İzmir Şubesi tarafından yapılacak olan ?Staj Değerlendirme? sınavlarına yönelik hazırlanan kurslarda 03-04 Temmuz 2004 tarihlerinde bilimsel görüş vermek üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve bilimsel görüş ücreti olarak Ziraat Bankası DEÜ Tıp Fakültesi Bürosu 60642 no?lu hesaba KDV dahil 200.000.000.-TL.yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
2004 H 030870 Proje numaralı Rektörlük, Enstitü, Fakülte, Yüksekokul Büyük Onarım Projesine Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi bütçesinden tahsis edilen 2.500.000.000.000.-TL. tutarındaki ödenekten 25.000.000.000.-TL.sının 1998 H 030500 Proje numaralı Kaynaklar Kampüsü Mediko, Atelye, Matbaa ve Kütüphane ikmal inşaatı projesine aktarılmasına ve Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi bütçesine 09-3-900 Transferler (Borç ödemeleri) harcama kaleminden 100.000.000.000.-TL. 08-1-300 harcama kalemine ve 08-1-400 harcama kalemine 100.000.000.000.-TL. olmak üzere toplam 200.000.000.000.-TL. aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
a) Mühendislik Fakültesi?nden Prof.Dr. Necdet Alpaslan?ın KOSGEB Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi?nce desteklenecek Ege Biyoteknoloji Sanayi Tic.A.Ş?nin ?Biyodizel Üretimi? konulu projesi için 12 ay süreyle ayda 2 gün,
b) Prof.Dr. Sami Aksoy?un İB-ER Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şirketi?nin ?Modüler Tek Eksan Ayak Adaptörü? konulu projesi için 6 ay süreyle ayda 2 gün,
mesai saatleri dışında KOSGEB Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi?nce desteklenecek bu firmalarda Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Danışmanlık yapmak üzere 2547 sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
Hukuk Fakültesi?nden Araş.Gör.Erhan Birben?in, DAAD ve Studienstiftung des deutschen Volkes tarafından ortaklaşa düzenlenen ?Rot an der Rot-Sonderakademie? programına katılmak ve araştırma çalışmalarını tamamlamak üzere 01.08.2004-31.08.2004 tarihleri arasında burslu, yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak Almanya?daki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulama Hastanesi ve Rektörlükten, 01.07.2004 tarih ve 10/4 Sayılı Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararında yer alan 53 akademik ve idari personelin DBTE-156 Kod nolu ?Çeşme Alaçatı Deşarj İzleme Danışmanlık Hizmetleri Projesi? kapsamında çalışmalara katılmak üzere 01.07.2004-31.12.2004 tarihleri arasında (yol hariç) fasılalı, yolluklu (uçak, otobüs, tren, gemi ve resmi oto ile),yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü payından karşılanarak Çeşme, Alaçatı, Mersin, Erdemli, Ankara ve İstanbul?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
Tülay Bozoğlu?nun Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 1 yıl süre ile naklen 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
Rektörlük uzman kadrosunda görev yapmakta olan Uzm. Mümin Güngör?ün 12-28 Temmuz 2004 tarihleri arasında Yunanistan ve İtalya?daki üniversitelerde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz ve yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.