06.05.2020/542

Yayınlanma Tarihi: 12-06-2020

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

 Toplantı Tarihi: 06.05.2020                                                                          Toplantı Sayısı: 542

 

GÜNDEM     :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Üniversitemiz ile Macirastan’ın Eötöz Lorand Üniversitesi arasında işbirliği protokolü yapılması.
 3. Üniversitemiz 2019-2020 bahar yarıyılı akademik takvimi, sınav, staj/uygulamalı eğitim ile eğitim öğretime ilişkin hususların görüşülmesi.
 4. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü bünyesinde Eski Yazı (Hat Sanatı) Anasanat Dalının açılması ve 2020-2021 öğretim yılından itibaren 10 öğrenci alınması.
 5. İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 27’nci maddesinde değişiklik yapılması.
 6. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Yönergesine İlişkin Usul ve Esasların bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 7. Adalet Meslek Yüksekokulu’nun önlisans programına ait öğretim planında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 8. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun lisans programına ait öğretim planında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 9. Spor Bilimleri Fakültesi’nin lisans programına ait öğretim planında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 10. Mimarlık Fakültesi’nin lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 11. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün lisansüstü programlarına ait bazı öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 12. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün lisansüstü programlarına ait bazı öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 13. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün lisansüstü programlarına ait bazı öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 14. Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi’nin lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 15. Hukuk Fakültesinin lisans programına ait öğretim planında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 16. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabul kontenjanları kapsamında 30 Mart-30 Nisan 2020 tarihlerinde yapılan başvuruların, Dünya’da ve ülkemizde devam eden pandemi nedeni ile 15 Temmuz 2020 saat 24:00’e kadar uzatılması

Toplantıda Bulunanlar

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

 

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

Prof.Dr. Ercan AKPINAR    

 

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Remzi YAĞCI      

 

Prof.Dr. Aylin ALIN  

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA 

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER   

 

Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ  

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN   

 

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr. Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN

 

Prof.Dr. Okan TUNA

 

Prof.Dr. Gülay DİRİK

 

Prof.Dr. Muhammed DENİZ

 

Prof. Halil YOLERİ

 

Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN

 

Prof.Dr. Mustafa ALP

 

Prof.Dr. Yaşar UYSAL

 

Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ

 

Prof.Dr. Nilüfer KARACASULU

 

Prof.Dr. Hümeyra BİROL

 

Prof.Dr. Talip GÜNGÖR

 

Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ

 

Prof.Dr. M.Derya ERÇAL 

 

Doç.Dr. Başak OCAK

 

Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR 

 

Prof.Dr. Hanifi ÖZCAN

 

Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL       

 

Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN

 

Prof. Dr. Mehmet  KOŞTUMOĞLU

 

Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ

 

Prof.Dr. Nur OLGUN  

 

Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU

 

Prof.Dr. Erkan GÖKSU   

 

Prof.Dr. Ali TOPAL  

 

Prof. Pınar UÇMAN KARAÇALI

 

Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI  

 

Prof.Dr. Nihal GELECEK     

 

Prof.Dr. Berrin ONARAN

 

Prof.Dr. Kürşad KUTLUK     

 

Doç.Dr.  Yılmaz AKGÜNDÜZ  

 

Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK

 

Prof.Dr. Kamil İŞERİ      

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU    

 

Üniversite Senatosu 06.05.2020 Çarşamba günü saat 17.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr.Nükhet Hotar başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla toplandı.

Prof.Dr. Aylin Alın görevli olması nedeniyle toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. Başak Karpuz katıldı.

 

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek  maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2 Üniversitemiz ile Macirastan’ın Eötöz Lorand Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ilişkin protokol incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Üniversitemiz ile Macirastan’ın Eötöz Lorand Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ilişkin protokolün uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3    Üniversitemiz 2019-2020 Bahar yarıyılı akademik takvimi, sınav, staj/uygulamalı eğitim ile eğitim ve öğretime ilişkin hususlar görüşüldü.

Görüşülmeler sonunda;

Dünyada ve ülkemizde devam etmekte olan covid-19 pandemisi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.05.2020 tarihli Üniversitelerde Akademik Takvime Dönülmesi Kararına İlişkin Açıklamaları dikkate alınarak, 2019-2020 Bahar yarıyılı ile sınırlı olmak kaydıyla;

1-Akademik Takvim

Buca Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi (İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı hariç) ve Spor Bilimleri Fakültesi akademik takviminin 10.04.2020 tarih ve 539/2 sayılı Senato Kararı ile belirlendiği şekilde uygulanmasına,

Tıp Fakültesi ve diğer birimlerin 2019-2020 Bahar yarıyılı Akademik Takviminin ekteki şekilde değiştirilmesine,

2-Yaz Okulu

Akademik takviminin yeniden belirlenmesi nedeniyle Yaz Okulu tarihlerinin 20 Temmuz – 28 Ağustos 2020 olarak yeniden belirlenmesi ve aşağıda belirtilen birimlerde yaz okulu açılmasına,

Buca Eğitim Fakültesi

Denizcilik Fakültesi

Fen Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İşletme Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Efes Meslek Yüksekokulu

İzmir Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

3-Yaz dönemine bırakılan dersler ile sınavlar

Daha önce yaz dönemine bırakılan ve yüz yüze yapılması planlanan derslerin de uzaktan öğretim yöntemiyle 12 Haziran 2020 tarihine kadar yapılmasına,

Üniversitemize bağlı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarda yapılacak olan tüm yıl içi, yılsonu ve bütünleme sınavlarının ödev, proje, sunum vb. yöntemlerle yapılmasına, bu değerlendirmeler sonucunda oluşan notların öğrenci bilgi sistemine işlenmesine,

4-Stajlar

Denizcilik Fakültesi staj ve uygulamalı eğitimlerinin konuya ilişkin mevzuat çerçevesinde Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenecek esas ve usullere göre yapılmasına,

Diğer birimlerinin stajları ile ilgili olarak;

Pandemi öncesi başlanılan ve pandemi nedeniyle ara verilen stajlardan en az %’50 si tamamlananların yapılmış sayılmasına,

% 50’si tamamlanmamış olan stajların uzaktan öğretim yöntemi ile ödev, proje ya da uygulama dosyası vb. faaliyetlerle yapılmasına,

Bunun dışındaki stajlara ilişkin hususların ilgili birim yönetim kurullarınca karar bağlanmasına,

5-Uygulamalı eğitimler

Hemşirelik Fakültesinde öğrenim gören ve mezuniyet aşamasındaki öğrencileri ile ilgili olarak, Üniversite Senatosunun 17.04.2020 tarih ve 540/3 sayılı kararının iptaline; 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılıyla sınırlı kalmak kaydıyla uygulamalı eğitimlerinin uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi vb faaliyetlerle tamamlayabilmelerine, 2 ve 3. Sınıf öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerinin daha sonra belirlenecek tarih ve yerlerde yapılmasına,

Diğer sağlık alanlarında (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) öğrenim gören mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı uygulamalı eğitimleri ile ilgili olarak, Üniversite Senatosunun 17.04.2020 tarih ve 540/4 sayılı kararının iptaline; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, uygulama eğitimlerinin dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi vb faaliyetlerle de tamamlayabilmelerine,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.04.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.01-E.28269 sayılı yazısı ile Üniversitelerin yetkili kurularına bırakılan Tıp Fakültesi Son Sınıf-İntörn Öğrenciler Uygulama Eğitimi konusunun, Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunun 30.04.2020 tarih ve 02/01 sayılı kararı ile belirlendiği şekilde yürütülmesine,

6-Tek/Üç ders sınavları

Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddeleri ile gereğince yapılacak olan “Tek Ders Sınavı” nın bu dönemle sınırlı olmak üzere “Üç Ders Sınavı” olarak uygulanmasına, sınav tarihlerinin ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenerek duyurulmasına,

7-Uygulanmayacak Hükümler

2019-2020 Bahar yarıyılı ile sınırlı olmak kaydıyla, Üniversitemiz ilgili mevzuatının ve Üniversitemiz Senatosunun daha önce bu konularda alınmış kararlarının bu kararlara aykırı hükümlerinin uygulanmamasına,

Oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü bünyesinde Eski Yazı (Hat Sanatı) Anasanat Dalının açılması ve 2020-2021 öğretim yılından itibaren 10 (On) öğrenci alınmasına ilişkin Fakülte Dekanlığının 27.04.2020 tarih ve E.37896 sayılı teklifi görüşüldü.

Görüşmeler sonunda;

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü bünyesinde Eski Yazı (Hat Sanatı) Anasanat Dalının açılması ve 2020-2021 öğretim yılından itibaren 10 (On) öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5 –    İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 27’inci maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın 30.03.2020 tarihli ve E.32395 sayılı  yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 27’inci maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6 –    Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Yönergesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın 16.04.2020 tarihli ve E.36316 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Yönergesinin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 7 –    Adalet Meslek Yüksekokulu’nun önlisans programına ait öğretim planında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Müdürlüğün 22.04.2020 tarihli ve E.37353 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Adalet Meslek Yüksekokulu’nun önlisans programına ait öğretim planında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Yüksekokul Kurulunun 16.04.2020 tarihli ve 04/01 sayılı kararına göre uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8–     Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun lisans programına ait öğretim planında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Müdürlüğün 16.03.2020 tarihli ve E.28573 sayılı, 10.04.2020 tarihli ve E.34777 sayılı, 21.04.2020 tarihli ve E.37087 sayılı yazıları ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun lisans programına ait öğretim planında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Yüksekokul Kurulunun 27.02.2020 tarihli ve 01/01 sayılı, 08.04.2020 tarihli ve 02/01 sayılı kararlarına göre uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9– Spor Bilimleri Fakültesi’nin Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans programına ait öğretim planında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın 30.04.2020 tarihli ve 271 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Spor Bilimleri Fakültesi’nin Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans programına ait öğretim planında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 16.03.2020 tarihli, 14/02 sayılı ve 21.04.2020 tarihli, 15/01 sayılı kararlarına göre uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 10– Mimarlık Fakültesi’nin lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın 04.05.2020 tarihli ve E.39223 sayılı yazısı ve ekleri incelendi

Görüşmeler sonunda;

Mimarlık Fakültesi’nin lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 07.04.2020 tarihli ve 03/01 sayılı kararına göre uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 11– Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün bazı lisansüstü programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Müdürlüğün 02.03.2020 tarihli ve 256 sayılı, 17.03.2020  tarihli ve 288 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün bazı lisansüstü programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulunun 20.02.2020 tarihli ve 01/02 sayılı kararına göre uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 12– Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün bazı lisansüstü programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Müdürlüğün 28.02.2020  tarihli ve 469 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün bazı lisansüstü programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulunun 14.01.2020 tarihli ve 01/02 sayılı kararına göre uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 13– Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bazı lisansüstü programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Müdürlüğün 16.04.2020 tarihli ve 1980,1982,1984,1986,1989,1990,1992,1994,1996,1998,2000,2002 sayılı yazıları ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bazı lisansüstü programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulunun 20.03.2020 tarihli ve 01/01, 01/02, 01/03, 01/04, 01/05, 01/06, 01/07, 01/08, 01/09, 01/10, 01/11, 01/12 sayılı kararlarına göre uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 14– Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi’nin lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın 29.04.2020 tarihli ve E.38423 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi’nin lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 18.03.2020 tarihli ve 01/01 sayılı, 14.04.2020 tarihli ve 02/01 sayılı kararlarına göre uygulanmasına oybirliği ile karar verildi

KARAR 15– Hukuk Fakültesi’nin lisans programına ait öğretim planında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın 04.05.2020 tarihli ve E.39161 sayılı yazısı ve ekleri incelendi

Görüşmeler sonunda;

Hukuk Fakültesi’nin lisans programına ait öğretim planında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 31.01.2020 tarihli ve 02/01 sayılı, 06.03.2020 tarihli ve 03/01 sayılı, 16.04.2020 tarihli ve 04/01 sayılı kararlarına göre uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 16– 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabul kontenjanları kapsamında 30 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılan başvuruların, Dünya’da ve ülkemizde devam eden pandemi nedeni ile 15 Temmuz 2020 saat 24:00’e kadar uzatılmasına ilişkin konu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

2020-2021 eğitim-öğretim yılı yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabul kontenjanları kapsamında 30 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılan başvuruların, Dünya’da ve ülkemizde devam eden pandemi nedeni ile 15 Temmuz 2020 saat 24:00’e kadar uzatılmasına; 18.03.2020 tarihli ve 535/02 sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile 17 Mayıs 2020 tarihinde yapılmasına karar verilen “Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS)” tarihinin ve takvimin ayrıca belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.