06.03.2012/1051

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 16.03.2012
Toplantı Sayısı : 1051

 GÜNDEM        :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özlem El hakkındaki raporlar.
 3. Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Burak Sade hakkındaki raporlar.
 4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nilgün Kutay hakkındaki raporlar.
 5. Buca Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sunay Yıldırım Doğru hakkındaki raporlar.
 6. Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Doğan Göçmen hakkındaki raporlar.
 7. Buca Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan 1 adet doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kemal Yürümezoğlu ile Doç.Dr. Serap Kaya Şengören hakkındaki raporlar.
 8. 14.02.2012 tarihinde ilan edilen Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden aday ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca jüri tespiti.
 9. Denizcilik Fakültesi’ne ABD uyruklu Michael Schaab’ın görevine başladığı tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurul Kararı uyarınca atanması.
 10. Denizcilik Fakültesi’nden Öğr.Gör. Gamze Arabelen’in, ERASMUS öğrenci değişim programı ve Üniversitemiz ile Hochschule Bremen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında yapılan ikili anlaşma kapsamında doktora tezi konusunda inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere Almanya Bremen’de, 29.03.2012-30.06.2012 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak (yolluk ve yevmiyesi ERASMUS’tan karşılanarak) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 304.711,56 TL’nin (KDV hariç) ek ödeme ve yönetici payı olarak ödenmesi.
 12. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 39.690,02 TL’nin (KDV hariç) ek ödeme ve yönetici payı olarak ödenmesi.
 13. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 22.993,29 TL’nin (KDV hariç) ek ödeme ve yönetici payı olarak ödenmesi.
 14. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 242.845,41 TL’den (KDV hariç) yönetici payı ödenmesi.
 15. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 242.845,41 TL’nin (KDV hariç) ek ödeme olarak ödenmesi.
 16. İşletme Fakültesi’nden Doç.Dr. Çağnur Balsarı’nın, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen eğitim programlarında, 15.02.2012-31.12.2012 tarihleri arasında Fakültesindeki eğitim-öğretim ve idari görevlerini aksatmamak kaydıyla, haftada 1 gün danışman olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr.Ali Fatih Dalkılıç’ın, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen eğitim programlarında, 15.02.2012-31.12.2012 tarihleri arasında Fakültesindeki eğitim-öğretim ve idari görevlerini aksatmamak kaydıyla, haftada 1 gün danışman olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Fikret Yılmaz’ın, Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Vakfı’nda Vakıf Yönetiminde yer almak, deruhte etmek, gerektiğinde toplantılara katılmak üzere bölümündeki çalışmalarını aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Edebiyat Fakültesi’nde 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 20. Fen Fakültesi’nde 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 21. Denizcilik Fakültesi’nde 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 22. İşletme Fakültesi’nde 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 23. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 24. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 25. Hemşirelik Fakültesi’nde 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 26. İlahiyat Fakültesi’nde 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 27. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 28. Sağlık Hizmetleri ve Meslek Yüksekokulu’nda 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 29. Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 30. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 31. Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 32. Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 33. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 34. İzmir Meslek Yüksekokulu’nda 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 35. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 36. Buca Eğitim Fakültesi’nde 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 37. Mühendislik Fakültesi’nde 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Doç.Dr. Muammer ERBAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Raportör Prof.Dr.Can KARACA
 
 

Üniversite Yönetim Kurulu 06.03.2012 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ömer Dumlu görevli, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir rahatsız olduğu için toplantıya Dekan Vekilleri Doç.Dr. Muammer Erbaş ile Prof.Dr. Yasemin Arbak toplantıya katıldılar.
Prof.Dr. Sedef Gidener görevli, Prof.Dr. İsmet Özgenç izinli olduğu için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 7., 16., 17. ve 18. maddenin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özlem El ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Özlem El hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Özlem El’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Burak Sade ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Burak Sade hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Burak Sade’nin profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nilgün Kutay ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Nilgün Kutay hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sunay Yıldırım Doğru ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Sunay Yıldırım Doğru hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Doğan Göçmen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Doğan Göçmen hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Buca Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan1 adet doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kemal Yürümezoğlu ile Doç.Dr. Serap Kaya Şengören ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Kemal Yürümezoğlu ve Doç.Dr. Serap Kaya Şengören hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporlardan, Doç.Dr. Serap Kaya Şengören’in tercih edildiği ve olumlu görüş bildirildiği anlaşıldı.
Söz alan üyeler de Doç.Dr. Serap Kaya Şengören hakkında olumlu görüşlerini ifade ettiler.
KARAR 8- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Bilgin Cömert ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. Bilgin Cömert ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 9- Denizcilik Fakültesi’ne ABD uyruklu Michael Schaab’ın görevine başladığı tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar brüt 7.555,68 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurul Kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Denizcilik Fakültesi’nden Öğr.Gör. Gamze Arabelen’in, ERASMUS öğrenci değişim programı ve Üniversitemiz ile Hochschule Bremen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında yapılan ikili anlaşma kapsamında doktora tezi konusunda inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere Almanya Bremen’de, 29.03.2012-30.06.2012 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak (yolluk ve yevmiyesi ERASMUS’tan karşılanarak) 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 304.711,56 TL gelirden (KDV hariç) ek ödeme ve yönetici payının ödenmesine ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun 29.02.2012 tarih ve 9/38 sayılı kararında belirlenen oranlarda kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 39.690,02 TL gelirden (KDV hariç) ek ödeme ve yönetici payının ödenmesine ve Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 23.02.2012 tarih ve 5/1 sayılı kararında belirlenen oranlarda kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 22.993,29 TL gelirden (KDV hariç) ek ödeme ve yönetici payının ödenmesine ve Konservatuvar Yönetim Kurulu’nun 01.03.2012 tarih ve 8/2 sayılı kararında belirlenen oranlarda kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 242.845,41 TL gelirden (KDV hariç) yönetici payı ödenmesine ve Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 23.01.2012 tarih ve 2/3 sayılı kararında belirlenen oranlarda kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 242.845,41 TL gelirden (KDV hariç) ek ödeme yapılmasına ve Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 23.01.2012 tarih ve 2/2 sayılı kararında belirlenen oranlarda kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- İşletme Fakültesi’nden Doç.Dr. Çağnur Balsarı’nın, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen eğitim programlarında, 15.02.2012-31.12.2012 tarihleri arasında Fakültesindeki eğitim-öğretim ve idari görevlerini aksatmamak kaydıyla, haftada 1 gün danışman olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr.Ali Fatih Dalkılıç’ın, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen eğitim programlarında, 15.02.2012-31.12.2012 tarihleri arasında Fakültesindeki eğitim-öğretim ve idari görevlerini aksatmamak kaydıyla, haftada 1 gün danışman olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Fikret Yılmaz’ın, Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Vakfı’nda Vakıf Yönetiminde yer almak, deruhte etmek, gerektiğinde toplantılara katılmak üzere bölümündeki çalışmalarını aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Edebiyat Fakültesi’nde verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 24.02.2012 tarih ve 59/1 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen Fakültesi’nde verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 22.02.2012 tarih ve 728/3 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Denizcilik Fakültesi’nde verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 06.02.2012 tarih ve 5/2 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İşletme Fakültesi’nde verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 29.02.2012 tarih ve 8/1 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Fakültesi’nde verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 24.01.2012 tarih ve 3/10 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 16.02.2012 tarih ve 7/5 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hemşirelik Fakültesi’nde verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 30.12.2012 tarih ve 14/4 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İlahiyat Fakültesi’nde verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 01.02.2012 tarih ve 15/4 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 13.02.2012 tarih ve 4/8 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Hizmetleri ve Meslek Yüksekokulu’nda verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 23.02.2012 tarih ve 429/1 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 15.02.2012 tarih ve 5/2 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Yabancı Diller Yüksekokulu’nda verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 23.02.2012 tarih ve 4/2 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 01.02.2012 tarih ve 14/2 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 08.02.2012 tarih ve 20/1 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 24.02.2012 tarih ve 765/1 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İzmir Meslek Yüksekokulu’nda verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 29.02.2012 tarih ve 8/16 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 21.02.2012 tarih ve 49/3 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Buca Eğitim Fakültesi’nde verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 21.02.2012 tarih ve 6/17 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mühendislik Fakültesi’nde verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 29.02.2012 tarih ve 9/44 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.