05.12.2018/498

Yayınlanma Tarihi: 14-12-2018

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 05.12.2018
Toplantı Sayısı : 498

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Üniversitemizin Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere verilen atama izinlerinin “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca birimlere dağılımı konusu.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan Prof.Dr. Nükhet HOTAR  Rektör Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU
Üyeler   
Prof.Dr. Aynur AKAY    
Prof.Dr. Himmet KONUR    
Prof.Dr. Ercan AKPINAR    
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ   
Prof.Dr. Mustafa DAŞ  
Prof.Dr. Aylin ALIN   
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA    
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER  
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU    
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN  
Prof.Dr. Nükhet HOTAR  
Prof.Dr. Elif Yaprak  GÜLCAN   
Prof.Dr. Nükhet HOTAR   
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK   
Prof.Dr. Metin KOZAK   
Prof.Dr. Osman YILMAZ    
Prof.Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI    
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU   
Prof. Arif Ziya TUNÇ  
Prof.Dr. Okan TUNA  
Prof.Dr. Hakkı UYAR  
Prof.Dr. M. Kadir YURDAKOÇ  
Prof. Halil YOLERİ   
Prof.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ  
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ  
Prof.Dr. Yaşar UYSAL  
Prof.Dr. Osman BİLEN   
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU  
Prof.Dr. Talip GÜNGÖR  
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ   
Prof.Dr. Ş.Reyhan UÇKU   
Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA   
Prof.Dr. Günay ÇİFTÇİ    
Prof.Dr. Himmet KONUR  
Prof.Dr. Süha YILMAZ    
Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN   
Prof.Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU  
Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ  
Prof.Dr. Hülya ELLİDOKUZ  
Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU    
Dr. Öğr.Üyesi Ayçıl YÜCER      
Prof.Dr. Nurcan BAYKUŞ SAVAŞANERİL  
Prof. Ümit İŞGÖRÜR   
Doç.Dr. A. Hamdi DELİORMANLI    
Prof.Dr. Nihal GELECEK    
Prof.Dr. Berrin ONARAN   
Prof.Dr. Kürşad KUTLUK    
Doç.Dr. Turgay BUCAK   
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK   
Prof.Dr. Kamil İŞERİ      
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU    

Üniversite Senatosu 05 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 14.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Gül Bayraktaroğlu görevli/mazeretli olduğu için toplantıya katılamadı. Prof.Dr. Nur Olgun görevli/mazeretli olduğu için toplantıya Müdür V. Prof.Dr. Hülya Ellidokuz katıldı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Üniversitemizin Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere verilen atama izinlerinin “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca birimlere dağılımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.