05.12.2018/1372

Yayınlanma Tarihi: 14-12-2018

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 05.12.2018
Toplantı Sayısı : 1372
 
GÜNDEM         :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yöneylem Anabilim Dalında açık bulunan Profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mehmet Aksaraylı  hakkındaki raporlar.
 3. Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında açık bulunan Profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yusuf Gümüş  hakkındaki raporlar.
 4. Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında açık bulunan Profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Figen Coşkun hakkındaki raporlar.
 5. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan Profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Mehmet Birhan Yılmaz hakkındaki raporlar.
 6. Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İlkay Ebru Tuncer Boon hakkındaki raporlar.
 7. Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Emine Filiz Yiğit hakkındaki raporlar.
 8. Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mümtaz Hakan Sakar hakkındaki raporlar.
 9. Buca Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Fatma Selda Öz Soysal hakkındaki raporlar.
 10. Buca Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nalan Akkuzu Güven hakkındaki raporlar.
 11. Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Çimen Karataş Çetin hakkındaki raporlar.
 12. Denizcilik Fakültesi Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr Didem Özer Çaylan hakkındaki raporlar.
 13. Denizcilik Fakültesi Tedarik Zinciri Yönetimi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr Seçil Sigalı hakkındaki raporlar.
 14. Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Dili Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr Selma Gülsevin hakkındaki raporlar.
 15. Edebiyat Fakültesi Psikometri Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Duygu Güngör Culha hakkındaki raporlar.
 16. Fen Fakültesi Katıhal Fiziği Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Resul Sevinçek hakkındaki raporlar.
 17. Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Murat Erşen Berberler hakkındaki raporlar.
 18. Fen Fakültesi İstatistik Teorisi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tuğba Yıldız hakkındaki raporlar.
 19. Fen Fakültesi Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hande Karabıyık hakkındaki raporlar.
 20. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Anasanat Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç. Efe Türkel hakkındaki raporlar.
 21. Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gülendam Karadağ hakkındaki raporlar.
 22. Hemşirelik Fakültesi Onkoloji Hemşireliği Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ezgi Karadağ hakkındaki raporlar.
 23. Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Koray Doğan hakkındaki raporlar.
 24. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstatistik Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İstem Keser hakkındaki raporlar.
 25. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Çiğdem Tarhan hakkındaki raporlar.
 26. Mühendislik Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bora Uzel hakkındaki raporlar.
 27. Mühendislik Fakültesi Cevher Hazırlama Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Erkan Güler hakkındaki raporlar
 28. Tıp Fakültesi Kardiyoji Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hüseyin Dursun hakkındaki raporlar.
 29. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Elvan Öçmen hakkındaki raporlar.
 30. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gökşin Nilüfer Yonguç hakkındaki raporlar,
 31. Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Orhan Kalemci hakkındaki raporlar.
 32. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan Profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özlem Gürsoy Çalan hakkındaki raporlar.
 33. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şafak Seyhaneyıldız Can hakkındaki raporlar.
 34. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Geriatrik Fizyoterapi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özge Çeliker Tosun hakkındaki raporlar.
 35. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Serap Acar  hakkındaki raporlar.
 36. İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nden Hollanda uyruklu Doç.Dr. Ralph Leo Johan Meuwissen’in 01.01.2019 tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (doçent) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 37. Buca Eğitim Fakültesi Arş.Gör. Dr. Yağmur Soylu’nun Buca Eğitim Fakültesi 2018-2019 öğretim yılı güz döneminde “RPD 4009 Rehberlik (3+0) dersini 2 şubede vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 38. Buca Eğitim Fakültesi’nden Dr.Öğr.Üyesi Sermin Bilen’in 2018-2019 Öğretim Yılında Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV)’nın düzenlediği Orff Schulwerk Eğitmenlerine gönüllük (ücretsiz) olarak danışmanlık yapmak ve çocukların sanat eğitimine yönelik araştırma yapmak üzere 27.11.2018 tarihinden 06.07.2019 tarihine kadar mesai saatleri dışında ve hafta sonları, asli görevlerini aksatmamak kaydıyla Devlet Tiyatroları Opera ve Sanat Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nda gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 39. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan Prof.Dr. Bayram Ünver’in, TÜBİTAK 2219 – Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında, İngiltere/Salford Üniversitesi’nde, Ar-Ge niteliğinde çalışmalar ve gözlem yapmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 07.01.2019-07.07.2019 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz-yevmiyesiz-yurtiçi maaşlı TÜBİTAK burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 40. Rektörlüğümüz Öğr.Gör. Ayşe Asparuk’un İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 2018-2019 öğretim yılı güz yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan “GSM 1001 Müzik 1 (1 0 0)” dersini 2 şubede vermek üzere dönem başından itibaren 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 41. Devlet Konservatuvarı’ndan Burcu Hancı’nın, A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozizyonunda 75 puan karşılığı 5.108.68 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2019 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sözleşmeli sanatçı olarak atanması.
 42. Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hastane Müdürü kadrosunda olup, Genel Sekreter Vekili olarak görev yapmakta olan Dr. Saip Tiryakioğlu’nun, 2547 Sayılı Kanunun 52/a maddesi uyarınca Genel Sekreter kadrosuna atanması.
 43. Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 423,73 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 44. Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.583,33 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 45. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.192.910,19 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 46. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 413.800 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 47. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2018 Mali Yılı Döner Sermaye bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 125.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifi.
 48. Üniversitemizin Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere verilen atama izinlerinin “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca Üniversite Senatosu’nda dağılımı yapılan öğretim elemanı kadrolarının birimlere tahsis edilmesi konusu.

Toplantıda Bulunanlar                                                        
Başkan
Prof.Dr. Nükhet HOTAR  Rektör                                                             

Prof.Dr. Aynur AKAY  Rektör Yrd.
Prof.Dr. Himmet KONUR  Rektör Yrd.
Üyeler
Prof.Dr. Ercan AKPINAR                                                  
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ                    
Prof.Dr. Mustafa DAŞ                     
Prof.Dr. Aylin ALIN
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER         
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU            
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN                               
Prof.Dr. Nükhet HOTAR     
Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN
Prof.Dr. Nükhet HOTAR                 
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK                                         
Prof.Dr. Metin KOZAK
Prof.Dr. Osman YILMAZ                                                   
Prof.Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU                                                                                
Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Zeynep ARIKAN
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU            

Üniversite Yönetim Kurulu 05 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 13.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 48.maddenin ilave edilmesine karar verilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yöneylem Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mehmet Aksaraylı ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Mehmet Aksaraylı hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Mehmet Aksaraylı’nın  profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3- Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yusuf Gümüş ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Yusuf Gümüş hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Yusuf Gümüş’ün  profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4- Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr.Figen Coşkun ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Prof.Dr.Figen Coşkun hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Figen Coşkun’un  profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr.Mehmet Birhan Yılmaz ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Prof.Dr.Mehmet Birhan Yılmaz hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr.Mehmet Birhan Yılmaz’ın  profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6- Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İlkay Ebru Tuncer Boon ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. İlkay Ebru Tuncer Boon hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. İlkay Ebru Tuncer Boon’un  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7- Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Emine Filiz Yiğit ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Emine Filiz Yiğit hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Emine Filiz Yiğit’in  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mümtaz Hakan Sakar ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Mümtaz Hakan Sakar hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Mümtaz Hakan Sakar’ın  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9- Buca Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Fatma Selda Öz Soysal ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Fatma Selda Öz Soysal hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Fatma Selda Öz Soysal’ın  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 10- Buca Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nalan Akkuzu Güven ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Nalan Akkuzu Güven hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Nalan Akkuzu Güven’in  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 11- Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi  Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Çimen Karataş Çetin ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Çimen Karataş Çetin hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Çimen Karataş Çetin’in  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 12- Denizcilik Fakültesi Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Didem Özer Çaylan ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Didem Özer Çaylan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Didem Özer Çaylan’ın  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 13- Denizcilik Fakültesi Tedarik Zinciri Yönetimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Seçil Sigalı ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Seçil Sigalı hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Seçil Sigalı’nın doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 14- Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Dili Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Selma Gülsevin ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Selma Gülsevin hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Selma Gülsevin’in  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 15- Edebiyat Fakültesi Psikometri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Duygu Güngör Culha ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Duygu Güngör Culha hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Duygu Güngör Culha’nın  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 16- Fen Fakültesi Katıhal Fiziği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Resul Sevinçek ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Resul Sevinçek hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Resul Sevinçek’in  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 17- Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Murat Erşen Berberler ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Murat Erşen Berberler hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Murat Erşen Berberler’in  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 18- Fen Fakültesi İstatistik Teorisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tuğba Yıldız ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Tuğba Yıldız hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Tuğba Yıldız’ın  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 19- Fen Fakültesi Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hande Karabıyık ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Hande Karabıyık hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Hande Karabıyık’ın  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 20- Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç. Efe Türkel ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç. Efe Türkel hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç. Efe Türkel’in doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 21- Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gülendam Karadağ ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Gülendam Karadağ hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Gülendam Karadağ’ın  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 22- Hemşirelik Fakültesi Onkoloji Hemşireliği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ezgi Karadağ ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Ezgi Karadağ hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ezgi Karadağ’ın doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 23- Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Koray Doğan ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Koray Doğan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Koray Doğan’ın  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 24- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstatistik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İstem Keser ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. İstem Keser hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. İstem Keser’in  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 25 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Çiğdem Tarhan ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Çiğdem Tarhan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Çiğdem Tarhan’ın  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 26- Mühendislik Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bora Uzel ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Bora Uzel hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Bora Uzel’in  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 27- Mühendislik Fakültesi Cevher Hazırlama Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Erkan Güler ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Erkan Güler hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Erkan Güler’in  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 28- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hüseyin Dursun ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Hüseyin Dursun hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Hüseyin Dursun’un  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 29- Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Elvan Öçmen ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Elvan Öçmen hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Elvan Öçmen’in  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 30- Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gökşin Nilüfer Yonguç ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Gökşin Nilüfer Yonguç hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Gökşin Nilüfer Yonguç’un  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 31- Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Orhan Kalemci ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Orhan Kalemci hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Orhan Kalemci’nin  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 32- Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özlem Gürsoy Çalan ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Özlem Gürsoy Çalan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Özlem Gürsoy Çalan’ın  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 33- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr.Şafak Seyhaneyıldız Can ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr.Şafak Seyhaneyıldız Can hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr.Şafak Seyhaneyıldız Can’ın  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 34- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Geriatrik Fizyoterapi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özge Çeliker Tosun ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Özge Çeliker Tosun hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Özge Çeliker Tosun’un  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 35- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Serap Acar ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesör vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Serap Acar hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Serap Acar’ın  doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 36- İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nden Hollanda uyruklu Doç.Dr. Ralph Leo Johan Meuwissen’in 01.01.2019 tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar aylık 7.451,96 TL brüt ücret ödenmek üzere sözleşmeli öğretim elemanı (doçent) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 37- Buca Eğitim Fakültesi Arş.Gör. Dr. Yağmur Soylu’nun Buca Eğitim Fakültesi 2018-2019 öğretim yılı güz döneminde “RPD 4009 Rehberlik (3+0) dersini 2 şubede vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 38- Buca Eğitim Fakültesi’nden Dr.Öğr.Üyesi Sermin Bilen’in 2018-2019 Öğretim Yılında Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV)’nın düzenlediği Orff Schulwerk Eğitmenlerine gönüllük (ücretsiz) olarak danışmanlık yapmak ve çocukların sanat eğitimine yönelik araştırma yapmak üzere 27.11.2018 tarihinden 06.07.2019 tarihine kadar mesai saatleri dışında ve hafta sonları, asli görevlerini aksatmamak kaydıyla Devlet Tiyatroları Opera ve Sanat Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nda gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 39- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan Prof.Dr. Bayram Ünver’in, TÜBİTAK 2219 – Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında, İngiltere/Salford Üniversitesi’nde, Ar-Ge niteliğinde çalışmalar ve gözlem yapmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 07.01.2019-07.07.2019 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz-yevmiyesiz-yurtiçi maaşlı TÜBİTAK burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine  oybirliği ile karar verildi.

KARAR 40- Rektörlüğümüz Öğr.Gör. Ayşe Asparuk’un İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 2018-2019 öğretim yılı güz yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan “GSM 1001 Müzik 1 (1 0 0)” dersini 2 şubede vermek üzere dönem başından itibaren 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 41- Devlet Konservatuvarı’ndan Burcu Hancı’nın, A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozizyonunda 75 puan karşılığı 5.108,68 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2019 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sözleşmeli sanatçı olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 42- Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hastane Müdürü kadrosunda olup, Genel Sekreter Vekili olarak görev yapmakta olan Dr. Saip Tiryakioğlu’nun 2547 Sayılı Kanunun 52/a maddesi uyarınca Üniversitemiz Genel Sekreter kadrosuna atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 43- Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 423,73 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 44- Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.583,33 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 45- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.192.910,19 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 46- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 413.800 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 47- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2018 Mali Yılı Döner Sermaye bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 125.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifinin Fakülte Yönetim Kurulu’nun 12.11.2018 tarih ve 24/33 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 48- Üniversitemizin Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere verilen atama izinlerinin “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca Üniversite Senatosunda dağılımı yapılan öğretim elemanı kadrolarının birimlere tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.