05.12.2017/1329

Yayınlanma Tarihi: 12-02-2018

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 05.12.2017
Toplantı Sayısı : 1329
GÜNDEM    :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nevzat Gümüş hakkındaki raporlar.
 3. Fen Fakültesi Matematiksel Fizik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hasan Karabıyık hakkındaki raporlar.
 4. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Volkan Hancı hakkındaki raporlar.
 5. Buca Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gamze Sezgin Selçuk hakkındaki raporlar.
 6. Edebiyat Fakültesi Genel Dilbilimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kamil İşeri hakkındaki raporlar.
 7. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Osman Zeki Karakuş hakkındaki raporlar.
 8. Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Banu Çulha Özbaş hakkındaki raporlar.
 9. Buca Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ercan Uyanık hakkındaki raporlar.
 10. İşletme Fakültesi Turizm ve Otel Yönetimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özgür Devrim Yılmaz hakkındaki raporlar.
 11. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda sanatçı öğretim elemanı ve Nevit Kodallı Oda Müziği Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı bulunan Akademik Orkestrasında orkestra şefliği görevini yürüten Mehmet Münif Akalın’ın Üniversitemiz Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde orkestra şefi olarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde (16.11.2017-20.01.2018) tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapmakta olan Uzm.Muhammet Damar’ın “Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı”na katılmak üzere, 07-08 Aralık 2017 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Sakarya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.045.963,35 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 47.236,30 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 92.994,35 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.207,62 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 423,73 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 18. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (DEDAM) görev yapmakta olan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 14.351,78 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 19. Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Arş.Gör.Dr. Yağmur Soylu’nun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda yapılacak olan “Mesleki Eğitimde Kadın ve İstihdam” konulu sempozyuma katılmak üzere, 13.12.2017 tarihinde yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Üniversite Yayın Komisyonu’nun 05.12.2017 tarih ve 612 sayılı kararı.
 21. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 22. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 23. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 24. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 25. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 26. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 27. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 28. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan : Prof.Dr. Erdal ÇELİK – Rektör V. Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL – Rektör Yrd.  
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK – Rektör Yrd.  
Üyeler :  
Prof.Dr. Ercan AKPINAR  
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ  
Prof.Dr. Mustafa DAŞ  
Prof.Dr. Şennur SOMALI  
Prof. A. Mümtaz SAĞLAM  
Yrd.Doç.Dr. Özlem BİLİK  
Prof.Dr. Mustafa ALP  
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN  
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN  
Prof.Dr. Yasemin ARBAK  
Prof.Dr. Atilla ORBAY  
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL  
Prof.Dr. Metin KOZAK  
Prof.Dr. Osman YILMAZ  
Prof.Dr. Oğuz DİCLE  
Prof.Dr. Asuman ALTAY  
Prof.Dr. Mete EDİZER  
Raportör Yrd.Doç.Dr. Recep YİĞİT  

Üniversite Yönetim Kurulu 05.12.2017 Salı günü saat 16.30’da Mühendislik Fakültesi Dekanlık Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda Rektör Prof.Dr. Erdal Çelik başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.

Prof.Dr. Şeyda Seren İntepeler mazeretli/görevli olduğundan toplantıya Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr.  Özlem Bilik katıldı.

Prof.Dr. İlknur Cöcen raporlu olduğundan toplantıya katılamadı.

Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 19. ve 20. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nevzat Gümüş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Nevzat Gümüş hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Nevzat Gümüş’ün profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Not : Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 3- Fen Fakültesi Matematiksel Fizik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hasan Karabıyık ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hasan Karabıyık hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Hasan Karabıyık’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Not : Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 4- Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Volkan Hancı ile ilgili konunun gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
Not : Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gamze Sezgin Selçuk ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Gamze Sezgin Selçuk hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Gamze Sezgin Selçuk’un profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Not : Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 6- Edebiyat Fakültesi Genel Dilbilimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kamil İşeri ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Kamil İşeri hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Kamil İşeri’nin profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Not : Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 7 Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Osman Zeki Karakuş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Osman Zeki Karakuş hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.

Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
Not : Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 8 Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Banu Çulha Özbaş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Banu Çulha Özbaş hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.

Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
Not : Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 9 Buca Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ercan Uyanık ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ercan Uyanık hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.

Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
Not : Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 10 İşletme Fakültesi Turizm ve Otel Yönetimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özgür Devrim Yılmaz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Özgür Devrim Yılmaz hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.

Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
Not : Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 11 Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda sanatçı öğretim elemanı ve Nevit Kodallı Oda Müziği Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı bulunan Akademik Orkestrasında orkestra şefliği görevini yürüten Mehmet Münif Akalın’ın Üniversitemiz Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde orkestra şefi olarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde (16.11.2017-20.01.2018) tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuvarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının 13.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapmakta olan Uzm.Muhammet Damar’ın “Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı”na katılmak üzere, 07-08 Aralık 2017 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-03-01-01 (908) no’lu harcama kaleminden karşılanarak Sakarya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13 Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.045.963,35 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 47.236,30 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15 Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 92.994,35 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16 İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.207,62 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 423,73 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18 Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (DEDAM) görev yapmakta olan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 14.351,78 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Arş.Gör.Dr. Yağmur Soylu’nun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda yapılacak olan “Mesleki Eğitimde Kadın ve İstihdam” konulu sempozyuma katılmak üzere, 13.12.2017 tarihinde yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-3-1-01 (902) no’lu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20 Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü, Müzecilik Anabilim Dalından Yrd.Doç.Dr. Zeynep Çakmakçı’nın hazırlamış olduğu “Ödemiş Müzesi Cam Eser Koleksiyonu” isimli kitabının 250 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 0700.0000.000/DR.017.015.929 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.