05.12.2006/810

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 05.12.2006
Toplantı Sayısı : 810

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Nuri Kayansayan’ın 29.11.2006-15.12.2006 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde yıllık izinli olması nedeniyle, Şubat 2006 dönemi Doçentlik Bilim Sınavına sözlü aşamasından başvuran Dr. Veysel Özceyhan’ın jürisinde bulunamayacağından Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca doçentlik jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 3. İlahiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. M.Cemal Sofuoğlu’nun, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Manisa Saruhanlı Mütevelli Eğitim Merkezi’nde 01-29 Aralık 2006 tarihleri arasında Fakültesindeki görevlerini aksatmamak kaydıyla hizmet içi eğitim konusunda danışmalık yapmak üzere haftada 1 (bir) gün Perşembe günleri vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 4. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Öğr.Gör.Dr. Esin Üçüncüoğlu’nun Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda 01.12.2006 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle tam zamanlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 5. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Hülya Güven’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde mesleki kariyerinden faydalanmak üzere yapılan görevlendirilmesinin, 01.01.2007 tarihine kadar olan süresini Tıp Fakültesi’ndeki görevlerini aksatmayacak şekilde olmak üzere, 28.09.2006 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. Uzman Işınsu Atalay’ın Socrates Programları bünyesinde yer alan Grundtvig Programının Bölgesel Bilgilendirme toplantısına katılmak üzere 08.12.2006 tarihinde (yol hariç) yolluksuz, (resmi araç ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak Aydın’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 7. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Bülent Cihangir’in DBTE-166 Kod no’lu ABD Kökenli TDI-BROOKS Şirketi ile Libya Açıklarında Deniz Tabanından Veri Toplama Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 13.11.2006-31.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (gidiş-dönüş: gemi, tren, otobüs, uçak ve resmi oto ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak Ankara, İzmir ve İstanbul’da fasılalı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Mümtaz Tıraşın’ın DBTE-166 Kod no’lu ABD Kökenli TDI-BROOKS Şirketi ile Libya Açıklarında Deniz Tabanından Veri Toplama Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 13.11.2006-31.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (gidiş-dönüş: gemi, tren, otobüs, uçak ve resmi oto ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak Ankara, İzmir ve İstanbul’da fasılalı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Torbalı Meslek Yüksekokulu kadrosunda olup, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapmakta olan Öğr.Gör. Mustafa Eftelioğlu’nun DBTE-166 Kod no’lu ABD Kökenli TDI-BROOKS Şirketi ile Libya Açıklarında Deniz Tabanından Veri Toplama Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 13.11.2006-31.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (gidiş-dönüş: gemi, tren, otobüs, uçak ve resmi oto ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak Malta, Libya, İtalya ve Yunanistan’da fasılalı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Tarık İlhan’ın DBTE-166 Kod no’lu Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Projesi kapsamında Akdeniz’de Araştırma Seferine katılmak üzere 25.11.2006-09.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (gidiş-dönüş: gemi, tren, uçak, otobüs ve resmi oto ile) yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Yunanistan’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Üniversitemiz Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Uğur Yılmaz’ın sorumlu araştırıcı, Uzm.Dr. Ahmet Alacacıoğlu’nun, yardımcı araştırıcı olduğu Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. tarafından desteklenen BO18255B protokol numaralı ve 06/10-30 etik kurul numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 12. Üniversitemiz Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un Pfizer İlaç Ltd.Şti.adına 16.12.2006 tarihinde Adana’da yapılacak olan “3.MSS Buluşmaları” toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 13. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilen Teorik/Pratik Kurs Sertifikası Programı, Lisansüstü Kabul Sınavları Organizasyonu ile Üniversite Sanayi İşbirliği çerçevesinde yapılacak/yapılan lisansüstü projeler kapsamında danışmanlık/bilirkişi raporu ve yayın gelirlerinden elde edilen gelirlerin katkı payı dağıtım oranlarının tespiti.
 14. Mühendislik Fakültesi’nde yurtdışındaki kongrelere bildirili katılımcı olarak destekli görevlendirme isteyen araştırma görevlilerine yılda bir kez olmak üzere Fakültenin Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden ayrılan Bilimsel Araştırma payından karşılanmak üzere Ocak 2007’den itibaren 350 Dolar karşılığı YTL destek verilmesi.
 15. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 2006 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi gider bütçesinde bulunan 25.255.08 “Diğer Demirbaşlar” harcama kalemine 74.740.26 “Müşavir Firma Ücretleri” harcama kaleminden 3.600,00.-YTL’nin aktarılması.
 16. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 2006 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi gider bütçesinde bulunan 25.255.08 “Diğer Demirbaşlar” harcama kalemine 15.150.03 “Bilgisayar Malzemesi” harcama kaleminden 1.000,00.-YTL, 15.150.11 “Elektrik Malzemesi” harcama kaleminden 1.000,00.-YTL, 15.150.14 “Telefon Malzemesi” harcama kaleminden 2.300,00.-YTL, 74.740.08 “Bina Küçük Boya Onarım Giderleri” harcama kaleminden 2.000,00.-YTL olmak üzere toplam 6.300,00.-YTL’nin aktarılması.
 17. Devlet Konservatuvarı Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 30.11.2006 tarih ve 13 nolu kararı.
 18. Rektörlük uzman kadrosunda olan Halide Ok’un 22.12.2006 tarihinden itibaren 22.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 19. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Yusuf Kıldiş’in TMMO İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi koordinatörlüğünde düzenlenen “Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanlığı Sınavı”na hazırlık kursu düzenleme konusunda akademik danışmanlık yapmak üzere 01.12.2006-14.01.2007 tarihleri arasında Fakültesindeki görevlerini aksatmamak koşuluyla mesai saatleri dışında ve haftada en çok bir gün olmak üzere, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek olan hizmet karşılığında ilgili Oda tarafından Ocak 2007 ayının son haftası içinde KDV dahil 221,46.-YTL’nin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 20. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Göktuğ Cenk Akkaya’nın TMMO İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi koordinatörlüğünde düzenlenen “Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanlığı Sınavı”na hazırlık kursu düzenleme konusunda akademik danışmanlık yapmak üzere 01.12.2006-14.01.2007 tarihleri arasında Fakültesindeki görevlerini aksatmamak koşuluyla mesai saatleri dışında ve haftada en çok bir gün olmak üzere, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek olan hizmet karşılığında ilgili Oda tarafından Ocak 2007 ayının son haftası içinde KDV dahil 222,43.-YTL’nin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 21. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Öcal Usta’nın TMMO İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi koordinatörlüğünde düzenlenen “Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanlığı Sınavı”na hazırlık kursu düzenleme konusunda akademik danışmanlık yapmak üzere 01.12.2006-14.01.2007 tarihleri arasında Fakültesindeki görevlerini aksatmamak koşuluyla mesai saatleri dışında ve haftada en çok bir gün olmak üzere, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek olan hizmet karşılığında ilgili Oda tarafından Ocak 2007 ayının son haftası içinde KDV dahil 448,59.-YTL’nin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 22. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Semra Aytuğ, Prof.Dr. Temel Ergun ve Prof.Dr. Utku Utkulu’nun Bilanço Mizan ve Mali Müşavirlik Muhasebe Ltd.Şti. ile Fakülte arasında imzalanan protokol çerçevesinde “Stajlı Dış Ticaret ve İhracat İthalat” eğitim programında akademik danışmanlık yapmak üzere 04.12.2006-01.06.2007 tarihleri arasında Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşuluyla mesai saatleri dışında ve haftada en çok bir gün olmak üzere, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri ve verilecek olan hizmet karşılığında ilgili Şirket tarafından Haziran 2007 ayının ilk haftası içinde KDV dahil 7.000,00.-YTL’nin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 23. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Semra Aytuğ, Prof.Dr. Fevzi Demir, Yrd.Doç.Dr. Serkan Odaman, Yrd.Doç.Dr. Ethem Duygulu ve Yrd.Doç.Dr. Metin Meriç’in Bilanço Mizan ve Mali Müşavirlik Muhasebe Ltd.Şti. ile Fakülte arasında imzalanan protokol çerçevesinde “İhracat İthalat ve Uygulama İnsan Kaynakları Yönetimi” eğitim programında akademik danışmanlık yapmak üzere 04.12.2006-04.02.2007 tarihleri arasında Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşuluyla mesai saatleri dışında ve haftada en çok bir gün olmak üzere, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri ve verilecek olan hizmet karşılığında ilgili Şirket tarafından toplam KDV dahil 6.500,00.-YTL’nin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.

  Toplantıda Bulunanlar

  Toplantıda Bulunmayanlar

  Prof.Dr. Emin ALICI

  Prof.Dr. Adil ESEN

  Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

   

  Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

   

  Prof.Dr. Ferda AYSAN

   

  Prof.Dr. Binnur GÜRLER

   

  Prof. Cengiz ÇEKİL

   

  Prof.Dr. Polat SOYER

   

  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

   

  Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

   

  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR

   

  Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

   

  Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

   

  Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

   

  Prof.Dr. İlknur CÖCEN

   

  Prof.Dr. Öcal USTA

   

  Prof.Dr. Sedef GİDENER

   

  Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL

   

Üniversite Yönetim Kurulu 05.12.2006 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Adil Esen görevli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 18., 19., 20., 21., 22. ve 23. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
 Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Nuri Kayansayan’ın 29.11.2006-15.12.2006 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde yıllık izinli olması nedeniyle, Şubat 2006 dönemi Doçentlik Bilim Sınavına sözlü aşamasından başvuran Dr. Veysel Özceyhan’ın jürisinde bulunamayacağından Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca doçentlik jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na iletilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
 İlahiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. M.Cemal Sofuoğlu’nun, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Manisa Saruhanlı Mütevelli Eğitim Merkezi’nde 01-29 Aralık 2006 tarihleri arasında Fakültesindeki görevlerini aksatmamak kaydıyla danışmanlık hizmetleri ve seminerler vermek üzere haftada 1 (bir) gün Perşembe günleri vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Öğr.Gör.Dr. Esin Üçüncüoğlu’nun Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda 01.12.2006 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle tam zamanlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
 Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Hülya Güven’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde mesleki kariyerinden faydalanmak üzere yapılan görevlendirilmesinin, 01.01.2007 tarihine kadar olan süresini Tıp Fakültesi’ndeki görevlerini aksatmayacak şekilde olmak üzere, 28.09.2006 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 Uzman Işınsu Atalay’ın Socrates Programları bünyesinde yer alan Grundtvig Programının Bölgesel Bilgilendirme toplantısına katılmak üzere 08.12.2006 tarihinde (yol hariç) yolluksuz, (resmi araç ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak Aydın’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- 
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Bülent Cihangir’in DBTE-166 Kod no’lu ABD Kökenli TDI-BROOKS Şirketi ile Libya Açıklarında Deniz Tabanından Veri Toplama Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 13.11.2006-31.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (gidiş-dönüş: gemi, tren, otobüs, uçak ve resmi oto ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak Ankara, İzmir ve İstanbul’da fasılalı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Mümtaz Tıraşın’ın DBTE-166 Kod no’lu ABD Kökenli TDI-BROOKS Şirketi ile Libya Açıklarında Deniz Tabanından Veri Toplama Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 13.11.2006-31.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (gidiş-dönüş: gemi, tren, otobüs, uçak ve resmi oto ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak Ankara, İzmir ve İstanbul’da fasılalı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 Torbalı Meslek Yüksekokulu kadrosunda olup, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapmakta olan Öğr.Gör. Mustafa Eftelioğlu’nun DBTE-166 Kod no’lu ABD Kökenli TDI-BROOKS Şirketi ile Libya Açıklarında Deniz Tabanından Veri Toplama Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 13.11.2006-31.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (gidiş-dönüş: gemi, tren, otobüs, uçak ve resmi oto ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak Malta, Libya, İtalya ve Yunanistan’da fasılalı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Tarık İlhan’ın DBTE-166 Kod no’lu Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Projesi kapsamında Akdeniz’de Araştırma Seferine katılmak üzere 25.11.2006-09.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (gidiş-dönüş: gemi, tren, uçak, otobüs ve resmi oto ile) yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Yunanistan’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 Üniversitemiz Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Uğur Yılmaz’ın sorumlu araştırıcı, Uzm.Dr. Ahmet Alacacıoğlu’nun, yardımcı araştırıcı olduğu Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. tarafından desteklenen BO18255B protokol numaralı ve 06/10-30 etik kurul numaralı “HER2 pozitif ilerlemiş mide kanseri olan hastalarda ilk sıra tedavisi olarak tek başına kemoterapiye karşı bir fluoropirimidin ve sisplatin ile kombinasyon halinde trastuzumab ile yapılan açık randomize, çok merkezli faz 3” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
 Üniversitemiz Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un Pfizer İlaç Ltd.Şti.adına 16.12.2006 tarihinde Adana’da yapılacak olan “3.MSS Buluşmaları” toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
 Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilen Teorik/Pratik Kurs Sertifikası Programı, Lisansüstü Kabul Sınavları Organizasyonu ile Üniversite Sanayi İşbirliği çerçevesinde yapılacak/yapılan lisansüstü projeler kapsamında danışmanlık/bilirkişi raporu ve yayın gelirlerinden elde edilen gelirlerin katkı payı dağıtım oranlarının 17.11.2006 tarih ve 43/3 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
 Mühendislik Fakültesi’nde yurtdışındaki kongrelere bildirili katılımcı olarak destekli görevlendirme isteyen araştırma görevlilerine yılda bir kez olmak üzere Fakültenin Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden ayrılan Bilimsel Araştırma payından karşılanmak üzere Ocak 2007’den itibaren 350 Dolar karşılığı YTL destek verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
 Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 2006 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi gider bütçesinde bulunan 25.255.08 “Diğer Demirbaşlar” harcama kalemine 74.740.26 “Müşavir Firma Ücretleri” harcama kaleminden 3.600,00.-YTL’nin aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
 Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 2006 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi gider bütçesinde bulunan 25.255.08 “Diğer Demirbaşlar” harcama kalemine 15.150.03 “Bilgisayar Malzemesi” harcama kaleminden 1.000,00.-YTL, 15.150.11 “Elektrik Malzemesi” harcama kaleminden 1.000,00.-YTL, 15.150.14 “Telefon Malzemesi” harcama kaleminden 2.300,00.-YTL, 74.740.08 “Bina Küçük Boya Onarım Giderleri” harcama kaleminden 2.000,00.-YTL olmak üzere toplam 6.300,00.-YTL’nin aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
 Devlet Konservatuvarı’nın Döner Sermaye İş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Devlet Konservatuvarı Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 30.11.2006 tarih ve 13 nolu kararının aynen kabulüne ve söz konusu kararlar doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-
 Rektörlük uzman kadrosunda olan Halide Ok’un 22.12.2006 tarihinden itibaren 22.12.2007 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Yusuf Kıldiş’in TMMO İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi koordinatörlüğünde düzenlenen “Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanlığı Sınavı”na hazırlık kursu düzenleme konusunda akademik danışmanlık yapmak üzere 01.12.2006-14.01.2007 tarihleri arasında Fakültesindeki görevlerini aksatmamak koşuluyla mesai saatleri dışında ve haftada en çok bir gün olmak üzere, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek olan hizmet karşılığında ilgili Oda tarafından Ocak 2007 ayının son haftası içinde KDV dahil 221,46.-YTL’nin Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5008 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Göktuğ Cenk Akkaya’nın TMMO İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi koordinatörlüğünde düzenlenen “Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanlığı Sınavı”na hazırlık kursu düzenleme konusunda akademik danışmanlık yapmak üzere 01.12.2006-14.01.2007 tarihleri arasında Fakültesindeki görevlerini aksatmamak koşuluyla mesai saatleri dışında ve haftada en çok bir gün olmak üzere, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek olan hizmet karşılığında ilgili Oda tarafından Ocak 2007 ayının son haftası içinde KDV dahil 222,43.-YTL’nin Ziraat Bankası Buca Şubesi’ndeki 6799886-5008 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Öcal Usta’nın TMMO İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi koordinatörlüğünde düzenlenen “Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanlığı Sınavı”na hazırlık kursu düzenleme konusunda akademik danışmanlık yapmak üzere 01.12.2006-14.01.2007 tarihleri arasında Fakültesindeki görevlerini aksatmamak koşuluyla mesai saatleri dışında ve haftada en çok bir gün olmak üzere, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek olan hizmet karşılığında ilgili Oda tarafından Ocak 2007 ayının son haftası içinde KDV dahil 448,59.-YTL’nin Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5008 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Semra Aytuğ, Prof.Dr. Temel Ergun ve Prof.Dr. Utku Utkulu’nun Bilanço Mizan ve Mali Müşavirlik Muhasebe Ltd.Şti. ile Fakülte arasında imzalanan protokol çerçevesinde “Stajlı Dış Ticaret ve İhracat İthalat” eğitim programında akademik danışmanlık yapmak üzere 04.12.2006-01.06.2007 tarihleri arasında Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşuluyla mesai saatleri dışında ve haftada en çok bir gün olmak üzere, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve verilecek olan hizmet karşılığında ilgili Şirket tarafından Haziran 2007 ayının ilk haftası içinde KDV dahil 7.000,00.-YTL’nin Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5008 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Semra Aytuğ, Prof.Dr. Fevzi Demir, Yrd.Doç.Dr. Serkan Odaman, Yrd.Doç.Dr. Ethem Duygulu ve Yrd.Doç.Dr. Metin Meriç’in Bilanço Mizan ve Mali Müşavirlik Muhasebe Ltd.Şti. ile Fakülte arasında imzalanan protokol çerçevesinde “İhracat İthalat ve Uygulama İnsan Kaynakları Yönetimi” eğitim programında akademik danışmanlık yapmak üzere 04.12.2006-04.02.2007 tarihleri arasında Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşuluyla mesai saatleri dışında ve haftada en çok bir gün olmak üzere, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve verilecek olan hizmet karşılığında ilgili Şirket tarafından toplam KDV dahil 6.500,00.-YTL’nin (ilk kısmı 2006 Aralık ayının ilk haftası, ikinci kısmı 2007 Şubat ayının ilk haftası içinde olmak üzere) Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5008 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.