05.12.2000/548

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 05.12.2000 
Toplantı Sayısı :
 548

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Öğretim Görevlisi Murat Yılmazel’in 03 Ekim 2000 – 03 Ekim 2001 tarihleri arasında mesai saatleri dışında 1 (bir) yıl süre ile Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 3. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Gürcistan uyruklu Doç. Varlam Nikoladze’nin 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 4. Onkoloji Enstitüsü’nden İngiliz uyruklu Dr.Rachel Enn Cooper’in, 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (yardımcı doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 5. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Kültür Derneği tarafından 09 Kasım – 12 Aralık 2000 tarihleri arasında ortaklaşa düzenlenen bilgisayar kursunda toplam 18 saat ders vermek üzere Yrd.Doç.Dr. Özkan Tütüncü’nün, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve adı geçen öğretim üyesinin ödenecek net toplam ücretin %10’unun ilgili öğretim üyesince Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı’nın 30423/338-4 nolu hesabına yatırılması.
 6. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ile Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında imzalanan projede; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’ne bağlı bölümlerce yapılacak faaliyetlerin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 7. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi iken 04.08.1998 tarihinde emekliye ayrılan Prof.Dr. Şeref Ertaş’ın 2547 Sayılı Kanunun 3676 Sayılı Kanunla değişik 60/b maddesi uyarınca atanmasına ilişkin jüri tespiti.
 8. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Aydın’ın, Ankara’da Temel Alan Komisyonunun Yükseköğretim Kurulu toplantı salonunda yapılacak olan toplantısına katılmak üzere 08.12.2000 tarihinde (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masraflarının Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.200 no’lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Ortak Zorunlu Dersler Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı’ndan Okutman M.Emin Karagöz’ün 01.10.2000 tarihinden itibaren mesai saatleri dışında 1 (bir) yıl süre ile Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Akademik kadro aktarması.
 11. Yayın Komisyonu Kararı.

Toplantıda Bulunanlar :
Prof.Dr. Emin ALICI 
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN 
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN 
Prof.Dr. Hüseyin ALKAN 
Prof.Dr. Faruk KALKAN 
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ 
Prof.Dr. Alp TİMUR 
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL 
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ 
Prof.Dr. Halil KÖSE 
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN 
Prof.Dr. Fevzi DEMİR 
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN 
Raportör İsmail Hakkı KARATAŞ

Üniversite Yönetim Kurulu 05.12.2000 Salı günü saat 13.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı. Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 7., 8., 9., 10. ve 11. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Öğretim Görevlisi Murat Yılmazel’in 03 Ekim 2000 – 03 Ekim 2001 tarihleri arasında mesai saatleri dışında 1 (bir) yıl süre ile Üniversitemiz Vakfında görevlendirilmesine ilişkin Müdürlüğün, 22.11.2000 tarih ve 2528 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Öğretim Görevlisi Murat Yılmazel’in 03 Ekim 2000 – 03 Ekim 2001 tarihleri arasında mesai saatleri dışında 1 (bir) yıl süre ile Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Gürcistan uyruklu Doç. Varlam Nikoladze’nin 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.177.460.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Doçent) olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 13.11.2000 tarih ve 5330 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Gürcistan uyruklu Doç. Varlam Nikoladze’nin 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.177.460.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4- Onkoloji Enstitüsü’nden İngiliz uyruklu Dr.Rachel Ann Cooper’in, 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.022.480.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Yardımcı Doçent) olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Müdürlüğün, 24.11.2000 tarih ve 645 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Onkoloji Enstitüsü’nden İngiliz uyruklu Dr.Rachel Ann Cooper’in, 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.022.480.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Yardımcı Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 5- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Kültür Derneği tarafından 09 Kasım – 12 Aralık 2000 tarihleri arasında ortaklaşa düzenlenen bilgisayar kursunda toplam 18 saat ders vermek üzere Yrd.Doç.Dr. Özkan Tütüncü’nün, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve adı geçen öğretim üyesinin ödenecek net toplam ücretin %10’unun ilgili öğretim üyesince Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı’nın 30423/338-4 nolu hesabına yatırılmasına ilişkin Dekanlığın, 16.11.2000 tarih ve 2946 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Kültür Derneği tarafından 09 Kasım – 12 Aralık 2000 tarihleri arasında ortaklaşa düzenlenen bilgisayar kursunda toplam 18 saat ders vermek üzere Yrd.Doç.Dr. Özkan Tütüncü’nün, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve adı geçen öğretim üyesinin ödenecek net toplam ücretin %10’unun ilgili öğretim üyesince Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı’nın 30423/338-4 nolu hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 6- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ile Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında imzalanan projede; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’ne bağlı bölümlerce yapılacak faaliyetlerin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ile Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında imzalanan projede; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’ne bağlı bölümlerce yapılacak faaliyetlerin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 7- Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi iken 04.08.1998 tarihinde emekliye ayrılan Prof.Dr. Şeref Ertaş’ın atanmasına ilişkin jüri tespiti ile ilgili Dekanlığın, 01.12.2000 tarih ve 2909 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi iken 04.08.1998 tarihinde emekliye ayrılan Prof.Dr. Şeref Ertaş’ın 2547 Sayılı Kanunun 3676 Sayılı Kanunla değişik 60/b maddesi uyarınca atanmasına ilişkin olarak aşağıdaki jürinin tespitine oybirliği ile karar verildi.
– Prof.Dr. Lale SİRMEN / Ankara Ünv.Hukuk Fak. 
– Prof.Dr. Mehmet ÜNAL / Ankara Ünv.Hukuk Fak. 
– Prof.Dr. Ahmet KILIÇOĞLU / Ankara Ünv. Hukuk Fak. 
– Prof.Dr. Cevdet YAVUZ / Marmara Ünv. Hukuk Fak. 
– Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK / Başkent Ünv. Hukuk Fak. 
– Prof.Dr. Özer SELİÇİ / İstanbul Ünv. Hukuk Fak. (yedek) 
KARAR 8- İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Aydın’ın, Ankara’da Temel Alan Komisyonunun Yükseköğretim Kurulu toplantı salonunda yapılacak olan toplantısına katılmak üzere 08.12.2000 tarihinde (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masraflarının Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.200 no’lu harcama kaleminden karşılanarak görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 04.12.2000 tarih ve 2296 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Aydın’ın, Ankara’da Temel Alan Komisyonunun Yükseköğretim Kurulu toplantı salonunda yapılacak olan toplantısına katılmak üzere 08.12.2000 tarihinde (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masraflarının Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.200 no’lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 9- Ortak Zorunlu Dersler Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı’ndan Okutman M.Emin Karagöz’ün 01.10.2000 tarihinden itibaren mesai saatleri dışında 1 (bir) yıl süre ile Üniversitemiz Vakfında görevlendirilmesine ilişkin Bölüm Başkanlığı’nın 05.12.2000 tarih ve 43 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Ortak Zorunlu Dersler Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı’ndan Okutman M.Emin Karagöz’ün 01.10.2000 tarihinden itibaren mesai saatleri dışında 1 (bir) yıl süre ile Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 10- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda; 
– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Devreler ve Sistemler anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Yapı Malzemesi anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeoloji anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Konstrüksiyon ve İmalat anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Yazılımı anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Mimarlık Fakültesi Restorasyon anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Tekstil Teknolojisi anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Fen-Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil anasanat dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi Resim anasanat dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik anasanat dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun İşletme Fakültesi Üretim Yönetim ve Pazarlama anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun İşletme Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun İşletme Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Hukuk Fakültesi Devletler Umumi Hukuku anabilim dalına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 11- Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 05.12.2000 tarih ve 152 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
A- Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Sülen Sarıoğlu ve Prof.Dr. Uğur Pabuçcuoğlu tarafından hazırlanan “Tükürük Bezi Tümörleri ve Tümör Benzeri Lezyonlar” isimli kitabı kendi olanakları ile bastırma isteklerinin uygunluğuna,
B- Tıp Fakültesi Cilt: 14, Sayı:4, 2000 tarihli dergisinin basımına,

a) Basılacak miktarın 500 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no : 09.0100.0000.000/BY.00.039.237 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve basımı ile ilgili kağıt ve malzemenin Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından sağlanması koşulu ile bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.