05.11.2013/417

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 05.11.2013
Toplantı Sayısı : 417
 

GÜNDEM           :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Fen Bilimleri Enstitüsü Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalında % 30 İngilizce eğitim vermek üzere “Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora Programı” açılması.
 3. Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalında % 30 İngilizce eğitim vermek üzere “Biyoloji Yüksek Lisans Programı” açılması.
 4. Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalında % 30 İngilizce eğitim vermek üzere “Biyoteknoloji Doktora Programı” açılması.
 5. Tıp Fakültesi””””nin Temel Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalına bağlı olarak “Moleküler Genetik Bilim Dalı, Sitogenetik Bilim Dalı ile Tıbbi Genetik Bilim Dalı”nın açılması.
 6. Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Olan Mühendislik Tamamlama Programlarında verilecek olan derslerin onaylanması.
 7. Üniversite Senatosu’nun 15.01.2013 tarih ve 408/11 sayılı kararı ile not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girmemesine karar verilen öğrencilerin durumlarının yeniden görüşülmesi.
 8. Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 9. Yabancı Diller Yüksekokulu 2013-2014 öğretim yılı Akademik Takviminde değişiklik yapılması.
 10. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü arasında “Histoloji ve Embriyoloji”, “İç Hastalıkları” ile “Halk Sağlığı Hemşireliği” Anabilim Dalları arasında açılacak olan ortak yüksek lisans programları için hazırlanan protokol.
 11. Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 12. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi vb. derslerin içerik ve değerlendirme kriterlerinin, birimlerin öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirtilen kriterlere uygunluğuna ilişkin konu.
 13. Üniversitemizden 4’lük not sistemi ile mezun olan öğrencilerin mezuniyet notlarının 100’lük sisteme dönüştürülmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Ufuk SEMERCİOĞLU
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. A.Murat TUNCAY
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. Kemal ARI
Prof.Dr. Güldem CERİT
Yrd.Doç.Dr. Nejat KUN
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
 
Prof.Dr. Serdar KURT
 
Prof.      Halil YOLERİ
 
Prof.Dr. Zühal BAHAR
 
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Ömer DUMLU
 
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
 
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
 
Prof.Dr. Osman KARADENİZ
 
Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
 
Prof.Dr. A.Emel GÖKSU
 
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
 
Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
 
Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
 
Prof.Dr.h.c.İbrahim ATALAY
 
Prof.Dr. Ayşe OKUR
 
Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK
 
Doç.Dr. Koray ATİLA
 
Prof.Dr. H.Nur OLGUN
 
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
 
Prof.Dr. Utku UTKULU
 
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
 
Prof.Dr. Sema SAVCI
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
 
Doç.Dr. Tonay İNCEBOZ
 
Prof.Dr. Alp TİMUR
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 
 
 

Üniversite Senatosu 05.11.2013 Salı günü saat 15.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ufuk Semercioğlu, Prof.Dr. İsmail Sökmen, Prof.Dr. A.Murat Tuncay, Prof.Dr. Besti Üstün, Prof.Dr. Kemal Arı ve Yrd.Doç.Dr. Nejat Kun görevli/mazeretli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Orhan Mağden mazeretli olduğu için toplantıya Müdür Vekili Doç.Dr. Tonay İnceboz katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 11., 12. ve 13. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Fen Bilimleri Enstitüsünün Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalı bünyesinde, % 30 İngilizce eğitim vermek üzere “Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora Programı” açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Biyoloji Anabilim Dalı bünyesinde  % 30 İngilizce eğitim vermek üzere  “Biyoloji Yüksek Lisans Programı” açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.        
KARAR 4- Fen Bilimleri Enstitüsünün Biyoteknoloji Anabilim Dalı bünyesinde  % 30 İngilizce eğitim vermek üzere “Biyoteknoloji Doktora Programı” açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.    
KARAR 5-Tıp Fakültesi’nin Temel Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalına bağlı olarak “Moleküler Genetik Bilim Dalı, Sitogenetik Bilim Dalı ile Tıbbi Genetik Bilim Dalı”nın açılmasına ilişkin konunun gündemden çıkarılmasına karar verildi.
KARAR 6- Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek olan Mühendislik Tamamlama Programlarında verilecek olan derslerin ekte belirtildiği şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Üniversite Senatosu’nun 15.01.2013 tarih ve 408/11 sayılı kararı ile not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girmemesine karar verilen öğrencilerin durumları yeniden değerlendirildi ve üyeler tarafından söz konusu kararda değişiklik yapılmaması konusunda görüş bildirildi.
KARAR 8- Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nda ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Yabancı Diller Yüksekokulu 2013-2014 öğretim yılı akademik takviminin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2014 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

DÖNEM 1-GÜZ YY

1.Modül

23.09.2013 – 02.12.2013

1.Modül Tatili

03.12.2013 – 06.12.2013

DÖNEM 2-GÜZ YY

2.Modül

09.12.2013 – 03.02.2014

2.Modül Tatili

04.02.2014 – 14.02.2014

DÖNEM 3-BAHAR YY

3.Modül

17.02.2014 – 11.04.2014

3.Modül Tatili

14.04.2014 – 25.04.2014

DÖNEM 4-BAHAR YY

4.Modül

28.04.2014 – 24.06.2014

YILSONU YETERLİK SINAVI

30.06.2014 – 01.07.2014

BÜTÜNLEME

10.07.2014 – 11.07.2014

KARAR 10- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen Anabilim Dalları arasında ortak yüksek lisans programları açılmasına ilişkin protokollerin ekteki şekilde kabulüne ve ortak yüksek lisans programlarının açılmasına oyçokluğu (39 Evet – 5 Hayır) ile karar verildi.

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans programı

Hemşirelik Anabilim Dalı 
İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans programı
Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans programı

KARAR 11- Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğretim planlarında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Konservatuvar Kurulu’nun 27.09.2013 tarih ve 30/10 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2013-2014 öğretim yılından itibaren onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi vb. derslerin içerik, kriter ve değerlendirme yöntemlerinin, dersi veren birimce Bologna süreci kapsamında belirlenen ve ders tanıtım formunda belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitemizden 4’lük not sistemi ile mezun olan öğrencilerin mezuniyet notlarının 100’lük sisteme dönüştürülmesinde ekteki Not Dönüşüm Tablosunun kullanılmasına oybirliği ile karar verildi.