05.11.2013/1130

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 05.11.2013
Toplantı Sayısı : 1130

GÜNDEM        :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Mustafa Kemal Aksoğan’ın, 26.11.2013 tarihinden itibaren 26.11.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Belma Çelek’in, 12.12.2013 tarihinden itibaren 12.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Kadriye Soylu’nun, 12.12.2013 tarihinden itibaren 12.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Nevin Akdeniz’in, 12.12.2013 tarihinden itibaren 12.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Şeyda Kınay’ın, 15.12.2013 tarihinden itibaren 15.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Selda Erge’nin, 16.12.2013 tarihinden itibaren 16.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Aylin Nefise Kabasakal’ın, 16.12.2013 tarihinden itibaren 16.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Dr.Ceyhan Çelikoğlu’nun, 08.11.2013 tarihinden itibaren 08.11.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Fulya Karagöz Akın’ın, 06.11.2013 tarihinden itibaren 06.11.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Edebiyat Fakültesi’nde görev yapan Gamze Erdoğan’ın, 08.11.2013 tarihinden itibaren 08.11.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 12. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Kaner Kırmızı’nın, 16.11.2013 tarihinden itibaren 16.11.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 13. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Emine Dindar’ın, 19.12.2013 tarihinden itibaren 19.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 14. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görev yapan Özge Gümüş’ün, 09.11.2013 tarihinden itibaren 09.11.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 15. 01.11.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük okutman kadrosu için giriş sınav jürisi tespiti.
 16. 30.10.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için giriş sınav jürisi tespiti.
 17. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Arş.Gör. Mahmut Sami Erdoğan’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 18. Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Arş.Gör. Erkan Çakır’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 19. Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Ordu Üniversitesi’nden Arş.Gör. Ali Yasin Kaya’nın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 20. Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Adıyaman Üniversitesi’nden Arş.Gör. Hülya Yeşilyurt’un 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 21. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Abdullah Tekbaş’ın Anayasa Mahkemesi raportörü olarak Üniversite Yönetim Kurulu’nun, 08.10.2013 tarih ve 1128/22 sayılı kararı ile uygun görülen görevlendirilmesinin, 09.10.2013 tarihinden itibaren olmak üzere değiştirilmesi.
 22. Edebiyat Fakültesi’nden Doç.Dr. Özkan Yıldız’ın, Gaziantep Şehit Kamil Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nca yürütülen ve Kalkınma Bakanlığı’nca desteklenen “Her şey anne ile başlar” 2013 yılı sosyal destek projesinde mesai saatleri dışında 4 ay süresince projenin bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde danışman/eğitimci olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 23. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda görev yapmakta olan İrem Tuncer Tıraş’ın, Türk Patent Enstitüsü’nde görüşmelerde bulunmak üzere 24.11.2013 tarihinde (yol hariç) yolluklu (uçak ve otobüs ile) yevmiyeli, 200 TL avans ödemeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama tertibinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 24. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda görev yapmakta olan Çağlar Aytaç’ın, Türk Patent Enstitüsü’nde görüşmelerde bulunmak üzere 23.11.2013-24.11.2013 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile) yevmiyeli, 200 TL avans ödemeli ve konaklamalı olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama tertibinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 25. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Bülent Kılıç’ın, ABD Üniversity of Alaska Anchorage (UAA), Department of Sociology’de misafir araştırmacı olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01.02.2014-28.04.2014 tarihleri arasında yolluklu, (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 26. Fen Fakültesi’nden Doç.Dr. Aylin Alın’ın, ABD Michigan Devlet Üniversitesi Olasılık ve İstatistik Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunmak üzere 16.12.2013-30.06.2014 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 27. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet Vedat Pazarlıoğlu’nun, ABD Michigan State University, School of Planning, Design and Construction’da araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 14.10.2013-05.01.2014 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca yapılan görevlendirilmesi ilgilinin vize işlemlerinin gecikmesi nedeniyle söz konusu görevlendirme tarihlerinin, 01.12.2013-01.03.2014 tarihleri arası (yol hariç) olarak değiştirilmesi.
 28. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Turan Batar’ın, Gediz Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ndeki görevlendirilmesinin 24.09.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 31.12.2008 tarih ve 2008/32 sayılı kararı uyarınca uzatılması.
 29. 2547 Sayılı Kanunun 46.maddesi uyarınca B cetvelinde öngörülen örgün öğretim, tezli yüksek lisans ve doktora gelirlerinden özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarların %10’una kadar olan kısmının başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilere kullanılması.
 30. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 452.872,93 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 31. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 311.063,27 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 32. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 93.721,83 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 33. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 330,51 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 34. Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 52.751,92 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 35. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin 2014 Mali Yılı tahmini Gelir Gider Bütçesi.
 36. Güzel Sanatlar Enstitüsü’ne 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesine göre geçici kadro tahsisi.
 37. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 38. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Gülgün Oktay’ın, Londra/İngiltere Imperial College Merkezi’nde ziyaretçi bilim insanı olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01.11.2013-31.01.2014 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca yapılan görevlendirilmesinin, sağlık problemleri nedeniyle 20.01.2014-20.04.2014 tarihleri arası olarak değiştirilmesi.
 39. Denizcilik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Kadir Emrah Erginer’in, TUBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programının (TÜBİTAK-TEYDEB 1512) 2013 yılı 2.aşaması kapsamında, Fakültesindeki görevlerini aksatmamak koşuluyla “Gemi, Yat ve Yüzer Araçlar İçin Meyil Deneyi ve Stabilite Algılama Cihazı” başlıklı Proje ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 7.maddesi ile DEÜ Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esaslarının 6.maddesi uyarınca Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde şirket kurması.
 40. İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama Merkezi ile bundan sonra İnciraltı Yerleşkesinde yapılacak olan diğer bina ve tesislerimizin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere elektrik kurulu gücü 10.000 KVA olan bir elektrik üretim santrali kurulabilmesi amacıyla İnciraltı Yerleşkesinde ayrılacak 600 m2’lik alanın 10 yıllığına kiraya verilmesi.
 41. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın, 05.11.2013 tarih ve 497 sayılı kararı.
 42. Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Arş.Gör. Lütfi Mutlu’nun TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programının (TÜBİTAK-TEYDEB 1512) 2013 yılı 2.aşaması kapsamında “Akıllı Yönlendirme Sistemine Sahip Engelli Aracı” başlıklı projesi ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 7.maddesi ile DEÜ Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esaslarının 6.maddesi uyarınca Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde şirket kurması.

 

Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. Halil KÖSE Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof. Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 

Üniversite Yönetim Kurulu 05.11.2013 Salı günü saat 14.00’de, Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Abbas Türnüklü ve Prof.Dr. Ömer Dumlu mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 38., 39., 40., 41. ve 42. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Mustafa Kemal Aksoğan’ın, 26.11.2013 tarihinden itibaren 26.11.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Belma Çelek’in, 12.12.2013 tarihinden itibaren 12.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Kadriye Soylu’nun, 12.12.2013 tarihinden itibaren 12.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Nevin Akdeniz’in, 12.12.2013 tarihinden itibaren 12.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Şeyda Kınay’ın, 15.12.2013 tarihinden itibaren 15.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Selda Erge’nin, 16.12.2013 tarihinden itibaren 16.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Aylin Nefise Kabasakal’ın, 16.12.2013 tarihinden itibaren 16.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Dr.Ceyhan Çelikoğlu’nun, 08.11.2013 tarihinden itibaren 08.11.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Fulya Karagöz Akın’ın, 06.11.2013 tarihinden itibaren 06.11.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Edebiyat Fakültesi’nde görev yapan Gamze Erdoğan’ın, 08.11.2013 tarihinden itibaren 08.11.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Kaner Kırmızı’nın, 16.11.2013 tarihinden itibaren 16.11.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Emine Dindar’ın, 19.12.2013 tarihinden itibaren 19.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görev yapan Özge Gümüş’ün, 09.11.2013 tarihinden itibaren 09.11.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- 01.11.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük okutman kadrosu ilanı için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Okutman Jürisi
1- Prof.Dr. Veli Doğan GÜNAY – Buca Eğt.Fak.
2- Prof.Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN – Buca Eğt.Fak.
3- Doç.Dr. Caner KERİMOĞLU – Buca Eğt.Fak.
4- Yrd.Doç.Dr. Sabahattin ÇAĞIN – Buca Eğt.Fak. (Yedek)
KARAR 16- 30.10.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu ilanı için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Uzman Jürisi
1- Prof.Dr. Halil KÖSE – Müh. Fak.
2- Prof.Dr. Ömür Neczan ÖZMEN – İşletme Fak.
3- Yrd.Doç.Dr. İlkay TAŞ – Reha Midilli Foça Turizm İşlt. ve Otl.Y.Ok.
4- Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN – Tıp Fak. (Yedek)

KARAR 17- Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Arş.Gör. Mahmut Sami Erdoğan’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Arş.Gör. Erkan Çakır’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Ordu Üniversitesi’nden Arş.Gör. Ali Yasin Kaya’nın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Adıyaman Üniversitesi’nden Arş.Gör. Hülya Yeşilyurt’un 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Abdullah Tekbaş’ın, Anayasa Mahkemesi raportörü olarak 09.10.2013 tarihinden itibaren, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 24.maddesinin 2.fıkrasının (b) bendi ile 25.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Edebiyat Fakültesi’nden Doç.Dr. Özkan Yıldız’ın, Gaziantep Şehit Kamil Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nca yürütülen ve Kalkınma Bakanlığı’nca desteklenen “Her şey anne ile başlar” 2013 yılı sosyal destek projesinde mesai saatleri dışında 4 ay süresince projenin bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde danışman/eğitimci olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Rektörlüğümüz uzman kadrosunda görev yapmakta olan İrem Tuncer Tıraş’ın, Türk Patent Enstitüsü’nde görüşmelerde bulunmak üzere 24.11.2013 tarihinde (yol hariç) yolluklu (uçak ve otobüs ile) yevmiyeli, 200 TL avans ödemeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-03-01-01 (912) nolu tertibinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Rektörlüğümüz uzman kadrosunda görev yapmakta olan Çağlar Aytaç’ın, Türk Patent Enstitüsü’nde görüşmelerde bulunmak üzere 23.11.2013-24.11.2013 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile) yevmiyeli, 200 TL avans ödemeli ve konaklamalı olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-3-1-01 (902) nolu tertibinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Bülent Kılıç’ın, ABD Üniversity of Alaska Anchorage (UAA), Department of Sociology’de misafir araştırmacı olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01.02.2014-28.04.2014 tarihleri arasında yolluklu, (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Fen Fakültesi’nden Doç.Dr. Aylin Alın’ın, ABD Michigan Devlet Üniversitesi Olasılık ve İstatistik Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunmak üzere 16.12.2013-30.06.2014 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet Vedat Pazarlıoğlu’nun, ABD Michigan State University, School of Planning, Design and Construction’da araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 14.10.2013-05.01.2014 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca yapılan görevlendirilmesi ilgilinin vize işlemlerinin gecikmesi nedeniyle söz konusu görevlendirme tarihlerinin, 01.12.2013-01.03.2014 tarihleri arası (yol hariç) olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Turan Batar’ın, Gediz Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ndeki görevlendirilmesinin 24.09.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 31.12.2008 tarih ve 2008/32 sayılı kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- 2547 Sayılı Kanunun 46.maddesi uyarınca B cetvelinde öngörülen örgün öğretim, tezli yüksek lisans ve doktora gelirlerinden özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarların %10’una kadar olan kısmının ekteki listede yer alan başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrenciler için kullanılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 452.872,93 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 311.063,27 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 93.721,83 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 330,51 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 52.751,92 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Maliye Bakanlığı’nca belirlenen Ekonomik Sınıflandırmaya göre tanzim edilen Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin 2014 Mali Yılı tahmini Gelir Gider Bütçesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Anasanat Dalı’nda ÖYP kapsamında 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan Arş.Gör. Erdem Ümit Asmaz’ın, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı öğrencisi olması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 35.maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan “Bir Üniversite Adına Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkındaki Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca Yüksek Lisans eğitimini yapmak üzere kadrosunun geçici olarak Hacettepe Üniversitesi’ne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere akademik kadro aktarmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi..
KARAR 38- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Gülgün Oktay’ın, Londra/İngiltere Imperial College Merkezi’nde ziyaretçi bilim insanı olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01.11.2013-31.01.2014 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca yapılan görevlendirilmesinin, sağlık problemleri nedeniyle 20.01.2014-20.04.2014 tarihleri arası olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- Denizcilik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Kadir Emrah Erginer’in, TUBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programının (TÜBİTAK-TEYDEB 1512) 2013 yılı 2.aşaması kapsamında, Fakültesindeki görevlerini aksatmamak koşuluyla “Gemi, Yat ve Yüzer Araçlar İçin Meyil Deneyi ve Stabilite Algılama Cihazı” başlıklı Proje ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 7.maddesi ile DEÜ Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esaslarının 6.maddesi uyarınca Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde şirket kurmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40- İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama Merkezi ile bundan sonra İnciraltı Yerleşkesinde yapılacak olan diğer bina ve tesislerimizin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere elektrik kurulu gücü 10.000 KVA olan bir elektrik üretim santrali kurulabilmesi amacıyla İnciraltı Yerleşkesinde ayrılacak 600 m2’lik alanın 10 yıllığına kiraya verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41- A-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Özateşler’in hazırlamış olduğu “İktisadi Planlama Teorisi ve Genel Üretim Modeli” adlı kitabının kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna, basılan materyalin her birinden 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Engin Özgül’ün hazırlamış olduğu “Modern Pazarlama İlkeleri: Uygulamalı Yönetimsel Yaklaşım” adlı kitabının kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna, basılan materyalin her birinden 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
C- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Süleyman Yükçü’nün hazırlamış olduğu “Finansal Muhasebe” adlı kitabının kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna, basılan materyalin her birinden 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
D-Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Şükrü Güney’in hazırlamış olduğu “Laboratuvar Uygulamalı Hidrolik” adlı kitabının kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna, basılan materyalin her birinden 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42- Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Arş.Gör. Lütfi Mutlu’nun TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programının (TÜBİTAK-TEYDEB 1512) 2013 yılı 2.aşaması kapsamında birimindeki görevlerini aksatmamak koşuluyla “Akıllı Yönlendirme Sistemine Sahip Engelli Aracı” başlıklı projesi ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 7.maddesi ile DEÜ Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esaslarının 6.maddesi uyarınca Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde şirket kurmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.