05.11.2002/636

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 05.11.2002
Toplantı Sayısı : 636

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında açık bulunan 2 adet profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İkbal Aksulu hakkındaki raporlar.
 3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında açık bulunan 2 adet profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Esin Küheylan hakkındaki raporlar.
 4. Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Bilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Necati Gedikli hakkındaki raporlar.
 5. Mühendislik Fakültesi Üretim Metalurjisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İ.Akın Altun hakkındaki raporlar.
 6. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu hakkındaki raporlar.
 7. İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Veli Urhan hakkındaki raporlar.
 8. İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Osman Bilen hakkındaki raporlar.
 9. Rektörlük uzman kadrosuna olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Dr. Müzeyyen Doğan’ın 15.10.2003 tarihinden itibaren 15.01.2004 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Rektörlük uzman kadrosuna olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Uzm.Selda Karakaş ve Uzm.N.Aylin Kabasakal 16.12.2002, Uzm. Günay Kırkım 21.12.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 11. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda görev yapan Dursun İyidoğan’ın 14.12.2002 tarihinden 14.12.2003 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 12. Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Yusuf Gümüş’ün 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 13. Rektörlüğümüz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde Aile Hekimliği uzmanı olarak görev yapmakta olan Uzm.Dr. Şevket Akar’ın 03.10.2002- 03.10.2003 tarihleri arasında mesai saatleri dışında Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan 114 öğretim elemanının 01.10.2002 – 30.09.2003 tarihleri arasında mesai saatleri dışında görevlerini aksatmamak kaydıyla Üniversitemiz Vakfındaki görev sürelerinin 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılması.
 15. Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör. Aziz Dağdelen’in derslerini aksatmamak kaydıyla, 2002-2003 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü’nde Danışmanlık yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Asuman Soner’in 20-23 Kasım 2002 tarihleri arasında (yol hariç) Doğu Akdeniz Üniversitesi ile İşletme Fakültesi İngilizce Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından düzenlenen I. Uluslararası Turizm Kongresinde “Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Menü Planlama ve Satın Alma” isimli tebliği sunmak üzere yolluklu (uçak) yevmiyesiz, maaşlı olarak yolluğuna mahsuben 130.000.000.-TL destekli, yolluğunun Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin 2002 Mali Yılı Bütçesinin 200-240 harcama kaleminden ve 1506/60721 no’lu hesabından karşılanarak Gazi Magosa/Kıbrıs’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. İşletme Fakültesi’nden Doç.Dr. İge Tavmergen’in 20-23 Kasım 2002 tarihleri arasında (yol hariç) Doğu Akdeniz Üniversitesi ile İşletme Fakültesi İngilizce Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından düzenlenen I. Uluslararası Turizm Kongresinde Kongre Organizasyonu Komitesindeki görevini yapmak ve “Turizm Sektöründe Etik Kalitesi” isimli tebliği sunmak üzere yolluklu (uçak) yevmiyesiz, maaşlı olarak, yolluğuna mahsuben 130.000.000.-TL destekli, yolluğunun Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin 2002 Mali Yılı Bütçesinin 200-240 harcama kaleminden ve 1506/60721 no’lu Hesabından karşılanarak Gazi Magosa/Kıbrıs’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından düzenlenecek olan 1. Uluslararası Turizm Kongresi’nde Arş.Gör. Pınar Meriç Özdemir’in Kongre Organizasyonu Komitesindeki görevini yapmak ve “Turizm Endüstrisinde Tüketici Hakları, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Karşılaştırmalı Uygulamalar” isimli tebliğ sunmak üzere, Arş.Gör. Ebru Günlü’nün “Ağırlama Endüstrisinde Zaman Yönetiminin Önemi ve Uygulama İlkeleri” isimli tebliği sunmak üzere, Arş.Gör. Işıl Özgen’in “Otel İşletmelerinde Atık Yönetimi Uygulamaları” isimli tebliği sunmak üzere 20-23 Kasım 2002 tarihleri arasında (yol hariç) Kıbrıs-Gazi Magosa’da yolluklu (uçak ile) yolluklarına mahsuben her birine 130.000.000.-TL destekli yevmiyesiz, destekli yolluklarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin 2002 Mali yılı bütçesinin 200-240 no’lu harcama kaleminden ve 1506/60721 no’lu hesabından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 19. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde, geliştirilmesi öngörülen Perakendecilik Yönetimi eğitim programı ve aynı alandaki araştırma faaliyetlerinin planlama çalışmalarını yürütmek üzere, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Ö.Baybars Tek’in 2002-2003 akademik yılında haftada 2 (iki) gün İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi’nde görev yapmakta iken 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca kadrosu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’ne aktarılan Arş.Gör. Filiz Tekdal’ın 01.11.2002 – 30.05.2003 tarihleri arasında (yol dahil) Bournemouth Üniversitesi İnterling İngilizce Dil okuluna katılmak ve “Türk-Orta Doğu İlişkileri” konulu tezi ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak İngiltere’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 21. “Fatih Üniversitesi GIS Sempozyumu”na katılmak üzere, Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Aykut Akgün ve Arş.Gör. Cem Kıncal’ın, 30-31 Ekim 2002 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Konak Projesi Payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 22. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. A.Güldem Cerit’in Uluslararası Denizcilik Ekonomistleri Birliği (IAME)’nin Yıllık konferans ve toplantısına katılmak ve “Ports and Community Effects: Analysis Of The Impact of Marketing Public Relations” isimli bildiriyi sunmak üzere 09-17 Kasım 2002 tarihleri arasında (yol dahil) Panama’da yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak, masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 23. Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİMER) tarafından düzenlenen “Turizm ve Otel İşletmeciliği Yönetimi Programı”nda ders vermek üzere İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden Doç.Dr. İge Tavmergen ve Yrd.Doç.Dr. Asuman Soner’in, “İşletme Yönetimi Eğitimi Programı”nda ders vermek üzere Prof.Dr. Ömür Özmen, Doç.Dr. Mustafa Tanyeri ve Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ’un 07.10.2002 – 10.02.2003 tarihleri arasında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi öğretim üyelerine ödenecek net toplam ücretin %10 tutarın Döner Sermaye Saymanlığı’nın 1506/60721 nolu hesabına yatırılması.
 24. Av.Erdem B.Balkır’ın Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi.
 25. İlahiyat Fakültesi’nin 2002-2003 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edileceklerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerinin tespiti.
 26. 2002-2003 öğretim yılı öğrenci temsilciliği seçim takviminin belirlenmesi.
 27. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görevli 21 öğretim elemanının 01.10.2002-01.10.2003 tarihleri arasında mesai saatleri dışında görevlerini aksatmamak kaydıyla Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 28. Üniversitemiz Ortak Zorunlu Dersler Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nden Okt.Melike Pekşirin’in, Badminton Federasyonu’nun 2002 yılı faaliyet programında Badminton 2.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu’na katılmak üzere, 11- 30 Kasım 2002 tarihleri arasında (yol dahil) Ankara’da yolluklu (otobüs) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.210 no’lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 29. Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü’nden Araş.Gör. Senay Topçuoğlu’nun hakkında verilen “kınama” cezasına karşı itirazı.
 30. Akademik kadro aktarması.
 31. İşletme Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Orhan İçöz’ün Doğu Akdeniz Üniversitesi ile İşletme Fakültesi İngilizce Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından Kıbrıs-Gazi Magosa’da düzenlenecek olan 1.Uluslararası Turizm Kongresi’nde Fakülteyi temsil etmek, araştırma ve incelemeler yapmak üzere 20-23 Kasım 2002 tarihleri arasında (yol dahil) KKTC’de yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin 2002 Mali Yılı Bütçesinin 200-240 nolu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 32. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 02.10.2002 tarih ve 200 sayılı kararı.
 33. 2002-2003 öğretim yılında Üniversitemiz öğrencilerinden alınacak katkı paylarının arttırılıp arttırılmaması konusu.
 34. Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi 2003 Mali Yılı Bütçesinin tespit edilmesi ve Mediko Sosyal Hizmetler Merkezinde muayene olan öğrencilerden alınmakta olan muayene ücretinin 01.01.2003 tarihinden itibaren kaldırılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Fevzi DEMİR

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

 

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Nilgün MORALI

 

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

 

Prof.Dr. Alp TİMUR

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Halil KÖSE

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

 

Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Yönetim Kurulu 05.11.2002 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Fevzi Demir mazeretli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 8., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. ve 34. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.
KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında açık bulunan 2 adet profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İkbal Aksulu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. İkbal Aksulu hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. İkbal Aksulu’nun profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında açık bulunan 2 adet profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Esin Küheylan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Esin Küheylan hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Esin Küheylan’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
 Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Bilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Necati Gedikli ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. Necati Gedikli hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporlardan dördünün olumlu, birinin olumsuz yazıldığı anlaşıldı.
Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Necati Gedikli’nin profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
 Mühendislik Fakültesi Üretim Metalurjisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İbrahim Akın Altun ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. İbrahim Akın Altun hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
KARAR 6-
 Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Meltem Dikmen Canikoğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Meltem Dikmen Canikoğlu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
KARAR 7-
 İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Veli Urhan hakkındaki raporların tamamlanmadığı halde sehven gündeme alınması nedeniyle gündemden çekildi.
KARAR 8-
 İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Osman Bilen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
rüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Osman Bilen hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
KARAR 9-
 Rektörlük uzman kadrosuna olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Dr. Müzeyyen Doğan’ın 15.01.2003 tarihinden itibaren 15.01.2004 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
 Rektörlük uzman kadrosuna olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Uzm.Selda Karakaş ve Uzm.N.Aylin Kabasakal 16.12.2002, Uzm. Günay Kırkım 21.12.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda görev yapan Dursun İyidoğan’ın 14.12.2002 tarihinden 14.12.2003 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Yusuf Gümüş’ün 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
 Rektörlüğümüz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde Aile Hekimliği uzmanı olarak görev yapmakta olan Uzm.Dr. Şevket Akar’ın 03.10.2002- 03.10.2003 tarihleri arasında mesai saatleri dışında Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesinin uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
 Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan ekli listedeki 114 öğretim elemanının 01.10.2002 – 30.09.2003 tarihleri arasında mesai saatleri dışında görevlerini aksatmamak kaydıyla Üniversitemiz Vakfındaki görev sürelerinin 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
 Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör. Aziz Dağdelen’in derslerini aksatmamak kaydıyla, 2002-2003 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü’nde Danışmanlık yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
 İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Asuman Soner’in 20-23 Kasım 2002 tarihleri arasında (yol hariç) Doğu Akdeniz Üniversitesi ile İşletme Fakültesi İngilizce Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından düzenlenen I. Uluslararası Turizm Kongresinde “Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Menü Planlama ve Satın Alma” isimli tebliği sunmak üzere yolluklu (uçak) yevmiyesiz, maaşlı olarak yolluğuna mahsuben 130.000.000.-TL destekli, yolluğunun Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin 2002 Mali Yılı Bütçesinin 200-240 harcama kaleminden ve 1506/60721 no’lu hesabından karşılanarak Gazi Magosa/Kıbrıs’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
 İşletme Fakültesi’nden Doç.Dr. İge Tavmergen’in 20-23 Kasım 2002 tarihleri arasında (yol hariç) Doğu Akdeniz Üniversitesi ile İşletme Fakültesi İngilizce Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından düzenlenen I. Uluslararası Turizm Kongresinde Kongre Organizasyonu Komitesindeki görevini yapmak ve “Turizm Sektöründe Etik Kalitesi” isimli tebliği sunmak üzere yolluklu (uçak) yevmiyesiz, maaşlı olarak, yolluğuna mahsuben 130.000.000.-TL destekli, yolluğunun Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin 2002 Mali Yılı Bütçesinin 200-240 harcama kaleminden ve 1506/60721 no’lu Hesabından karşılanarak Gazi Magosa/Kıbrıs’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-
 Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından düzenlenecek olan 1. Uluslararası Turizm Kongresi’nde Arş.Gör. Pınar Meriç Özdemir’in Kongre Organizasyonu Komitesindeki görevini yapmak ve “Turizm Endüstrisinde Tüketici Hakları, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Karşılaştırmalı Uygulamalar” isimli tebliğ sunmak üzere, Arş.Gör. Ebru Günlü’nün “Ağırlama Endüstrisinde Zaman Yönetiminin Önemi ve Uygulama İlkeleri” isimli tebliği sunmak üzere, Arş.Gör. Işıl Özgen’in “Otel İşletmelerinde Atık Yönetimi Uygulamaları” isimli tebliği sunmak üzere 20-23 Kasım 2002 tarihleri arasında (yol hariç) Kıbrıs-Gazi Magosa’da yolluklu (uçak ile) yolluklarına mahsuben her birine 130.000.000.-TL destekli yevmiyesiz, destekli yolluklarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin 2002 Mali yılı bütçesinin 200-240 no’lu harcama kaleminden ve 1506/60721 no’lu hesabından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19-
 Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde, geliştirilmesi öngörülen Perakendecilik Yönetimi eğitim programı ve aynı alandaki araştırma faaliyetlerinin planlama çalışmalarını yürütmek üzere, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Ö.Baybars Tek’in 2002-2003 akademik yılında haftada 2 (iki) gün İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20-
 Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi’nde görev yapmakta iken 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca kadrosu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’ne aktarılan Arş.Gör. Filiz Tekdal’ın 01.11.2002 – 30.05.2003 tarihleri arasında (yol dahil) Bournemouth Üniversitesi İnterling İngilizce Dil okuluna katılmak ve “Türk-Orta Doğu İlişkileri” konulu tezi ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak İngiltere’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21-
 “Fatih Üniversitesi GIS Sempozyumu”na katılmak üzere, Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Aykut Akgün ve Arş.Gör. Cem Kıncal’ın, 30-31 Ekim 2002 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Konak Projesi payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22-
 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. A.Güldem Cerit’in Uluslararası Denizcilik Ekonomistleri Birliği (IAME)’nin Yıllık konferans ve toplantısına katılmak ve “Ports and Community Effects: Analysis Of The Impact of Marketing Public Relations” isimli bildiriyi sunmak üzere 09-17 Kasım 2002 tarihleri arasında (yol dahil) Panama’da yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak, masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23-
 Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİMER) tarafından düzenlenen “Turizm ve Otel İşletmeciliği Yönetimi Programı”nda ders vermek üzere İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden Doç.Dr. İge Tavmergen ve Yrd.Doç.Dr. Asuman Soner’in, “İşletme Yönetimi Eğitimi Programı”nda ders vermek üzere Prof.Dr. Ömür Özmen, Doç.Dr. Mustafa Tanyeri ve Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ’un 07.10.2002 – 10.02.2003 tarihleri arasında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve öğretim üyelerine ödenecek net toplam ücretin %10 tutarın Döner Sermaye Saymanlığı’nın 1506/60721 nolu hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24-
 Av.Erdem B.Balkır’ın Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem’den Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25-
 İlahiyat Fakültesi’ne 2002-2003 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edileceklerin alacakları dersler için kredi saat başına 40.000.000.-TL alınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26-
 Tüm Fakülte ve Yüksekokullarda 2002-2003 öğretim yılına ait Öğrenci Temsilciliği Seçim Takviminin Üniversitemiz Öğrenci Temsilciliği Yönergesinin 7.maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2002-2003 Öğretim Yılına Ait Öğrenci Temsilciliği Seçim Takvimi

Öğrenci Temsilciliğine Aday Başvuruları ve İlan Edilmeleri

: 04-08 Kasım 2002

Öğrenci Temsilciliği Seçimleri ile ilgili Propaganda Faaliyetleri

: 11-15 Kasım 2002

Seçimler (*)

 

Sınıf Temsilciliği Seçimi (II. Öğretim dahil)

: 18 Kasım 2002

Yer

: İlgili Fakülte ve Y.okullar

Fakülte/Yüksekokul Temsilcileri seçimi

: 20 Kasım 2002

Yer

: İlgili Fakülte ve Y.okullar

Öğrenci Temsil.Kurulu Toplan.ve Öğrenci Temsil.Yürütme Kurulu Seçimi

: 27 Kasım 2002

Yer

: Rektörlük DESEM Salonu

Saat

: 14.00

(*) Örgün öğretim yapan kurumlarda derslerin bitim saatine kadar, II.öğretim yapan kurumlarda saat 19.00’a kadar seçimlerin yapılması planlanmaktadır.

KARAR 27-
 Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görevli aşağıdaki listede yer alan 21 öğretim elemanının 01.10.2002-01.10.2003 tarihleri arasında mesai saatleri dışında görevlerini aksatmamak kaydıyla Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

Adı Soyadı

 

Okt. İdil GÜLER

Okt. Pınar ÇINAR

Okt. Z.Hülya IŞIKLI

Okt. Ebru ÖZMEN

Yrd.Doç. Eğur GÜVEN

Okt. Canan ŞENKIYAK

Yrd.Doç.Dr. Uğur ALTINAY

Okt. Nihal ÜÇEL

Okt. Aylin KÖYALAN

Okt. Hacer ERDEMİR

Okt.İbrahim AKKUŞ

Okt. Gülnur ONURSAL

Okt.Sevim KÖSE

Okt. Ayça KUTLU

Okt. Güldal YEŞİL

Okt. Aslı TÜRKYILMAZ

Okt. Esra GÜVENÇER

Okt. Adil İZMİRLİ

Okt. Sultan BAŞARAN

Okt. Sakıp MUHTAR

Okt. Semra MURADOĞLU

 

KARAR 28- Üniversitemiz Ortak Zorunlu Dersler Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nden Okt.Melike Pekşirin’in, Badminton Federasyonu’nun 2002 yılı faaliyet programında Badminton 2.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu’na katılmak üzere, 11- 30 Kasım 2002 tarihleri arasında (yol dahil) Ankara’da yolluklu (otobüs) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.210 no’lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29-
 Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü’nden Araş.Gör. Senay Topçuoğlu’nun soruşturma dosyasını ve itirazını incelemek üzere Yükseköğretim Kurulu Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 38.maddesi uyarınca Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez’in raportör olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30-
 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31-
 İşletme Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Orhan İçöz’ün Doğu Akdeniz Üniversitesi ile İşletme Fakültesi İngilizce Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından Kıbrıs-Gazi Magosa’da düzenlenecek olan 1.Uluslararası Turizm Kongresi’nde Fakülteyi temsil etmek, ayrıca Üniversitemiz ile Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında Akademik İşbirliği çerçevesinde araştırma ve incelemeler yapmak üzere 20-23 Kasım 2002 tarihleri arasında (yol dahil) KKTC’de yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin 2002 Mali Yılı Bütçesinin 200-240 nolu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 02.10.2002 tarih ve 200 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda ;
a)
 Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı’ndan Doç.Dr. Sait Naderi’nin Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Cerrahi Grubu tarafından yayınlanacak olan Türk Nöroşirurji Derneği Sempozyumu çerçevesinde çıkarılacak olan kitaptan birinin editörlük görevi ile ilgili izin verilmesine,
b) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr. Salih Kavukçu’nun İzmir Güven Kitabevi tarafından basılıp yayınlanması planlanan “Olgu Sunumları ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları” başlıklı kitabın editörlük görevi ile ilgili izin verilmesine,oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33-
 a) 2002-2003 öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmetk Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile II. Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esasların 15.maddesi uyarınca 2002-2003 öğretim yılında Üniversitemiz öğrencilerinden alınacak katkı paylarının ekteki şekilde %20 oranında arttırılmasına,
b) Marmara Bölgesindeki depremden zarar gördüğünü belgelendiren öğrencilerden 2001-2002 öğretim yılında olduğu gibi 2002-2003 öğretim yılında da %20 artış ve kimlik kaplama ücretlerinin alınmamasına,oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34-
 a) Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi 2003 Mali Yılı Bütçesinin 22.000.000.000.000.- (Yirmiikitirilyon) TL tespit edilerek ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayına sunulmasına,
b) Mediko Sosyal Hizmetler Merkezinde muayene olan öğrencilerden alınmakta olan muayene ücretinin 01.01.2003 tarihinden itibaren kaldırılmasına,oybirliği ile karar verildi.