05.10.2010/984

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 05.10.2010
Toplantı Sayısı : 984

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ercan Akpınar hakkındaki raporlar.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Halide Ok’un 22.12.2010 tarihinden itibaren 22.12.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Gülen Aykaç’ın 29.12.2010 tarihinden itibaren 29.12.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Doç.Dr. Harun Güçlüsoy’un Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesinde Fethiye-Göcek, Köyceğiz-Dalyan, Datça-Bozburun, Gökova ve Foça Özel Çevre Koruma Bölgelerinde ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkında proje yöneticisi olarak görev yapmak üzere 06.10.2010 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca tam zamanlı olarak görevlendirilmesi.
 6. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Barış Baklan’ın, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 09.10.2010 tarihinde K.K.T.C. Girne’de düzenlenecek “Soru ve cevaplarla parsiyel epilepsi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.500 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 7. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 01.10.2010 tarihinde Trabzon’da düzenlenen “Tip 2 diyabet tedavisinde vildagliptinin yeri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 8. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 05.10.2010 tarihinde Malatya’da düzenlenecek “Tip 2 diyabet tedavisinde vildagliptinin yeri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 9. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 18.10.2010 tarihinde Mersin’de düzenlenecek “Tip 2 diyabet tedavisinde vildagliptinin yeri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 10. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 25.10.2010 tarihinde Kayseri’de düzenlenecek “Tip 2 diyabet tedavisinde vildagliptinin yeri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 11. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 08.11.2010 tarihinde Bursa’da düzenlenecek “Tip 2 diyabet tedavisinde vildagliptinin yeri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 12. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Fatoş Önen’in, Roche Müstahzarları San. A.Ş. tarafından 24.09.2010 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Otoimmün hastalıklarda B hücrelerinin rolü” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 13. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi harcama kalemleri arasında 8.000 TL tutarında aktarma yapılması.
 14. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalına başvuran Doç.Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu için yedek jüri üyesi seçimi.
 15. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Barış Baklan’ın, Sanofi Aventis Grup/Zentiva firması tarafından 16.10.2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “Epilepsi tedavisinde dirençlilik” konulu toplantıda konuşmacı ve oturum başkanı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.000 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 16. Buca Eğitim Fakültesi’nden Öğr.Gör. Burak Karabey’in, Özel İzmir Final Dergisi Dershanelerinde dergi, yayın ve matematik seminerleri konularında danışmanlık yapmak üzere 01.10.2010-01.06.2011 tarihleri arasında (8 ay 4saat) Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili kurum tarafından aylık 280 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 17. Buca Eğitim Fakültesi’nin 2010-2011 eğitim öğretim yılında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalına alınacak öğrenciler için yapılan özel yetenek sınavı ve sınav öncesi kurslardan elde edilen gelirin katkı payı dağıtım oranları.
 18. Akademik kadro aktarması.
  Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine
 19. Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencisi Ali Can Şahin’in, Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 22/d maddesi uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde almış olduğu derslerden muafiyet isteği.
  Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine
 20. Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör.Övünç Bardakoğlu’nun, Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’nda bildiri sunmak üzere, 06.10.2010 – 10.10.2010 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Yüksekokul bütçesinden karşılanarak Yozgat’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr.Can KARACA
Üniversite Yönetim Kurulu 05.10.2010 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Rifat Sami Aksoy rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 14., 15., 16., 17. ve 18. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ercan Akpınar ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ercan Akpınar hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Halide Ok’un 22.12.2010 tarihinden itibaren 22.12.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Gülen Aykaç’ın 29.12.2010 tarihinden itibaren 29.12.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Doç.Dr. Harun Güçlüsoy’un Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesinde Fethiye-Göcek, Köyceğiz-Dalyan, Datça-Bozburun, Gökova ve Foça Özel Çevre Koruma Bölgelerinde ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkında proje yöneticisi olarak görev yapmak üzere 06.10.2010 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca tam zamanlı olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Barış Baklan’ın, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 09.10.2010 tarihinde K.K.T.C. Girne’de düzenlenecek “Soru ve cevaplarla parsiyel epilepsi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.500 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 01.10.2010 tarihinde Trabzon’da düzenlenen “Tip 2 diyabet tedavisinde vildagliptinin yeri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 05.10.2010 tarihinde Malatya’da düzenlenecek “Tip 2 diyabet tedavisinde vildagliptinin yeri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 18.10.2010 tarihinde Mersin’de düzenlenecek “Tip 2 diyabet tedavisinde vildagliptinin yeri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 25.10.2010 tarihinde Kayseri’de düzenlenecek “Tip 2 diyabet tedavisinde vildagliptinin yeri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 08.11.2010 tarihinde Bursa’da düzenlenecek “Tip 2 diyabet tedavisinde vildagliptinin yeri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Fatoş Önen’in, Roche Müstahzarları San. A.Ş. tarafından 24.09.2010 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Otoimmün hastalıklarda B hücrelerinin rolü” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 2010 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi Gider Bütçesinde yer alan 770.01 “Öğretim Üyesi Katkı Payı Giderleri” harcama kaleminden 8.000 TL tutarın, 740.31.06 “Diğer Hizmet Alımları” harcama kalemine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi iken emekli olduğu bildirilen Prof.Dr. Erdal Onar’ın, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yapmakta olduğu anlaşıldığından, yerine yeni jüri üyesi seçilmemesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Barış Baklan’ın, Sanofi Aventis Grup/Zentiva firması tarafından 16.10.2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “Epilepsi tedavisinde dirençlilik” konulu toplantıda konuşmacı ve oturum başkanı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.000 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Buca Eğitim Fakültesi’nden Öğr.Gör. Burak Karabey’in, Özel İzmir Final Dergisi Dershanelerinde dergi, yayın ve matematik seminerleri konularında danışmanlık yapmak üzere 01.10.2010-01.06.2011 tarihleri arasında (8 ayda 4saat) Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili kurum tarafından aylık 280 TL (KDV hariç – saat başına 70 TL) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 711-6799887-5006 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Buca Eğitim Fakültesi’nin 2010-2011 eğitim öğretim yılında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalına alınacak öğrenciler için 20-28 Ağustos 2010 tarihleri arasında yapılan özel yetenek sınavı ve sınav öncesi kurslardan elde edilen gelirin katkı payı dağıtımının Fakülte Yönetim Kurulu’nun 21.09.2010 tarih ve 32/8 sayılı kararı doğrultusunda gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi

Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine

KARAR 19- Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencisi Ali Can Şahin’in, Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 22/d maddesi uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde almış olduğu derslerden muafiyet isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine

KARAR 20- Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör.Övünç Bardakoğlu’nun, Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’nda bildiri sunmak üzere, 06.10.2010 – 10.10.2010 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Yüksekokul bütçesinden karşılanarak Yozgat’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.