05.10.2004/720

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 05.10.2004
Toplantı Sayısı : 720

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi?nden Arş.Gör. Savaş Gürçay?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk alanında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Arş.Gör. Ali Cengiz?in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Prof.Dr. Coşkun Can Aktan?ın Sağlık Bakanlığı?ndaki Bakan danışmanı olarak görev süresinin 24.07.2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılması.
 5. Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İrem Özkarahan?ın 13-19 Kasım 2004 tarihleri arasında ABD Alabama Eyaletindeki Troy State Üniversitesi?nden gelen teklif üzerine Üniversitemiz ve Troy State Üniversitesi arasında akademik partnerlik anlaşmaları oluşturularak Üniversitemiz aracılığı ile Troy State Üniversitesinin derece programlarını İzmir?de de verebilmesi için görüşmelerde bulunmak üzere yolluklu (uçak ile) yevmiyeli, 2.500.000.000.-TL avans verilerek 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. Hukuk Fakültesi?nden Prof.Dr. M.Polat Soyer?in Doğu Akdeniz Hukuk Fakültesi?nden ayın belirli günlerinde konferanslar vermek üzere 23 Eylül 2004 ? 30 Haziran 2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 7. Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Ayşegül Özgenç?in Hong Kong-Çin?de düzenlenecek olan ?4.Uluslararası Çevre Hidroloji Sempozyumu?nda bildiri sunmak üzere 13-20 Aralık 2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli olarak, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait payından 302.000.000.-TL katkı verilmesi ve bu ücretin ilgiliye avans verilerek 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Hukuk Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Murat Türe?nin Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde 2004-2005 öğretim yılında 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürlüğü?nün 2004 Eylül ayı katkı payı dağıtım oranlarının tespiti.
 10. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Prof.Dr. Gönül Budak?ın HSC Küresel Danışmanlık Şirketi adına 19.09.2004 ve 26.09.2004 tarihlerinde 2 gün seminer vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 11. Üniversitemiz Hastanesi Endokrinoloji Bilim Dalında gerçekleştirilen Prof.Dr. Sena Yeşil?in sorumlu araştırıcı, Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi, Dr. Ali Saklamaz ve Dr.Tevfik Demir?in yardımcı araştırıcı olduğu; Hexal AG tarafından desteklenen 2003-44-GEL-4 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 12. Güzel Sanatlar Fakültesi?nden Öğr.Gör.Ayşe Çetin?in Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak koşuluyla İzmir İli Ödemiş İlçesi Birgi Belediye Başkanlığı?nda danışmanlık yapmak üzere 1 (bir) yıl süre ile 15 günde bir Perşembe günleri 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. İzmir Meslek Yüksekokulu?ndan Öğr.Gör. Serpil Çalışkan?ın, Univarsiade 2005 İdari İşler Komisyonu organizasyon planı içinde yer alan Tesisler İşletmesi Lojistik Yerleşim ve Bakım Birimi Yetkilisi Faaliyet alanı içinde yaz aylarında full-time, eğitim yarıyıllarında eğitim ve öğretim görevlerini aksatmamak şartıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Rektörlükten Uzm. Işınsu Atalay?ın 07-10 Ekim 2004 tarihleri arasında Avrupa Birliği Eğitim Programlarının açılış konferanslarına katılmak üzere yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak İstanbul?da, 11-13 Ekim 2004 tarihleri arasında Ulusal Ajans tarafından Eskişehir Anadolu Üniversitesi?nde düzenlenen ERASMUS güz toplantısına katılmak üzere Eskişehir?de yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli (yol hariç) olarak masrafların 97-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 tertibinden karşılanarak İstanbul ve Eskişehir?de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Akademik kadro aktarması.
 16. Akademik kadro aktarması.
 17. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nde görev yapan Kemal Kürşat Genç?in 07.11.2004 tarihinden itibaren 07.11.2005 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 18. Üniversitemiz Genel Sekreter Vekili ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Selma Baktır?ın Cardiff Üniversitesi Hukuk Okulunda Aile Hukuku Araştırma Merkezinde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15 Ocak 2005 ? 15 Eylül 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile)- yevmiyesiz-maaşlı- 450.000.000.-TL avanslı olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 97.13.00.02.09.9.9.00.2.03.3.3.01 nolu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca İngiltere?de görevlendirilmesi.
 19. 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsüne doktora eğitimi yapmak üzere atanan Arş.Gör. İlkay Taş?ın 09.11.2004 ? 09.11.2005 tarihleri arasında (yol hariç) İngiltere?de Birmingham Üniversitesinde Jean Monnet bursu kapsamında araştırma yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca İngiltere?de görevlendirilmesi.
 20. Tıp Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. F.Gülce Hakgüder?in Amerika Birleşik Devletleri?nde kazanmış olduğu Fulbright eğitim bursu için araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 20.10.2004 tarihinden itibaren 6 ay süre ile (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Ferda AYSAN Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof. Cengiz ÇEKİL  
Prof.Dr. Binnur GÜRLER  
Prof.Dr. Melda SUR  
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR  
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ  
Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ  
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN  
Prof.Dr. Öcal USTA  
Prof.Dr. Sedef GİDENER  
Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR  

Üniversite Yönetim Kurulu 05.10.2004 Salı günü saat 16.00?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. N.Ömür Özmen mazeretli, Prof.Dr. Adil Esen ve Prof.Dr. İlknur Cöcen görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Şeref Ertaş görevli olması nedeniyle toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. Melda Sur katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. ve 20. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi?nden Arş.Gör. Savaş Gürçay?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk alanında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Arş.Gör. Ali Cengiz?in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Prof.Dr. Coşkun Can Aktan?ın Sağlık Bakanlığı?ndaki Bakan danışmanı olarak görev süresinin 24.07.2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İrem Özkarahan?ın 13-19 Kasım 2004 tarihleri arasında ABD Alabama Eyaletindeki Troy State Üniversitesi?nden gelen teklif üzerine Üniversitemiz ve Troy State Üniversitesi arasında akademik partnerlik anlaşmaları oluşturularak Üniversitemiz aracılığı ile Troy State Üniversitesinin derece programlarını İzmir?de de verebilmesi için görüşmelerde bulunmak üzere yolluklu (uçak ile) yevmiyeli, 2.500.000.000.-TL avans verilerek 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Hukuk Fakültesi?nden Prof.Dr. M.Polat Soyer?in Doğu Akdeniz Hukuk Fakültesi?nden ayın belirli günlerinde konferanslar vermek üzere 23 Eylül 2004 ? 30 Haziran 2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Ayşegül Özgenç?in Hong Kong-Çin?de düzenlenecek olan ?4.Uluslararası Çevre Hidroloji Sempozyumu?nda bildiri sunmak üzere 13-20 Aralık 2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli olarak, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait payından 302.000.000.-TL katkı verilmesi ve bu ücretin ilgiliye avans verilerek 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Hukuk Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Murat Türe?nin Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde 2004-2005 öğretim yılında 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu?nun 2004 Eylül ayı Döner Sermaye gelirlerinde artış olması nedeniyle Eylül ayı katkı payı dağıtım oranlarının aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Ünvanı

Katkı Payı Oranı

Öğretim Üyesi (Prof., Doç., Yrd.Doç.)

200

Öğretim Görevlisi

100

Araştırma Görevlisi

100

Uzman

100

657 Sayılı Kanuna tabi idari personel

80

KARAR 10- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Prof.Dr. Gönül Budak?ın HSC Küresel Danışmanlık Şirketi adına 19.09.2004 ve 26.09.2004 tarihlerinde 2 gün seminer vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili şirket tarafından 240.000.000.-TL?nin (KDV dahil) 26.09.2004 tarihini takip eden bir ay içerisinde Döner Sermaye Saymanlığının 6799900-5001 nolu alt hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Üniversitemiz Hastanesi Endokrinoloji Bilim Dalında gerçekleştirilen Prof.Dr. Sena Yeşil?in sorumlu araştırıcı, Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi, Dr. Ali Saklamaz ve Dr.Tevfik Demir?in yardımcı araştırıcı olduğu; Hexal AG tarafından desteklenen 2003-44-GEL-4 protokol numaralı ve ?Hipogonadal erkeklerde 6 ay süreyle uygulanacak testosteron jel Hexal ile androtop jel?in etkinliğinin ve uzun dönem güvenilirliğinin karşılaştırıldığı çok merkezli, açık randomize, kontrollü, faz III çalışması? konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Güzel Sanatlar Fakültesi?nden Öğr.Gör.Ayşe Çetin?in Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak koşuluyla İzmir İli Ödemiş İlçesi Birgi Belediye Başkanlığı?nda danışmanlık yapmak üzere 1 (bir) yıl süre ile 15 günde bir Perşembe günleri 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- İzmir Meslek Yüksekokulu?ndan Öğr.Gör. Serpil Çalışkan?ın, Univarsiade 2005 İdari İşler Komisyonu organizasyon planı içinde yer alan Tesisler İşletmesi Lojistik Yerleşim ve Bakım Birimi Yetkilisi Faaliyet alanı içinde yaz aylarında full-time, eğitim yarıyıllarında eğitim ve öğretim görevlerini aksatmamak şartıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Rektörlükten Uzm. Işınsu Atalay?ın 07-10 Ekim 2004 tarihleri arasında Avrupa Birliği Eğitim Programlarının açılış konferanslarına katılmak üzere yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak İstanbul?da, 11-13 Ekim 2004 tarihleri arasında Ulusal Ajans tarafından Eskişehir Anadolu Üniversitesi?nde düzenlenen ERASMUS güz toplantısına katılmak üzere Eskişehir?de yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli (yol hariç) olarak masrafların 97-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 tertibinden karşılanarak İstanbul ve Eskişehir?de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi..
KARAR 16- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nde görev yapan Kemal Kürşat Genç?in 07.11.2004 tarihinden itibaren 07.11.2005 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Üniversitemiz Genel Sekreter Vekili ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Selma Baktır?ın Cardiff Üniversitesi Hukuk Okulunda Aile Hukuku Araştırma Merkezinde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15 Ocak 2005 ? 15 Eylül 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile)- yevmiyesiz-maaşlı- 450.000.000.-TL avanslı olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 97.13.00.02.09.9.9.00.2.03.3.3.01 nolu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca İngiltere?de görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsüne doktora eğitimi yapmak üzere atanan Arş.Gör. İlkay Taş?ın 09.11.2004 ? 09.11.2005 tarihleri arasında (yol hariç) İngiltere?de Birmingham Üniversitesinde Jean Monnet bursu kapsamında araştırma yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca İngiltere?de görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Tıp Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. F.Gülce Hakgüder?in Amerika Birleşik Devletleri?nde kazanmış olduğu Fulbright eğitim bursu için araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 20.10.2004 tarihinden itibaren 6 ay süre ile (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.