05.09.2016/203

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
Toplantı Tarihi:05.09.2016
Toplantı Sayısı:203
 
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah Akkoç’un UCB Pharma firması tarafından 06/09/2016 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “İmmünoloji 2017 Romatoloji(Aksiyel Spondiliartrit ve Psöriyatik Artrit)Strateji ve Taktikleri” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 5.750,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalı’nın 31/08/2016 tarih ve 119 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
12- Tıp fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Hale ÖREN’in Bayer Türk firması tarafından 15/06/2016 tarihinde İzmir’de yapılmış olan “Hemofilide Güncel Çalışmalar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş, 192/8 no’lu yürütme kurulu kararında ilgili firma tarafından ödenecek toplam tutar sehven 2.500,00TL.(KDV Dahil) olarak yazıldığından, ilgili firma tarafından ödenecek toplam tutarın 2.500,00 TL(KDV Hariç) olarak düzeltilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın 26/05/2016 tarih ve 1088 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
12- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı’nda yürütülecek olan Prof.Dr.Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ’nin sorumlu,Doç.Dr.Tevfik DEMİR’in yardımcı araştırmacı olduğu Merck Sharp Dohme firması tarafından desteklenen MK 0431-845 Protokol nolu, klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 79.175,20 TL. (Honararium (6 hasta için) 30.132,00TL Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 6 hasta için 11.880,00TL,Gerektiğinde Uygulanacak İşlemler İçin 29.452,20 TL,Diğer İşlemler İçin 7.711,00 TL) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 05/09/2016 tarih ve 4656 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.