05.08.2014/429

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 05.08.2014
Toplantı Sayısı : 429

GÜNDEM       :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı bünyesindeki Karşılaştırmalı Tarih Yüksek Lisans ve Doktora Programları adının “Tarih Yüksek Lisans ve Doktora Programları” olarak; İngilizce İşletme Anabilim Dalı bünyesindeki İngilizce İşletme Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Program adının “Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı” olarak değiştirilmesi.
 3. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeyer alan bazı lisansüstü programların öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 4. İşletme Fakültesi İktisat Bölümü ile Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümünün öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 5. İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Uzaktan Öğretim Programı öğretim planında değişiklik yapılması.
 6. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeyer alan bazı programların öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 7. 2014-2015 öğretim yılı Akademik Takviminde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun tarihlerinde değişiklik yapılması.
 8. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı “Genel Dahiliye Bilim Dalı”nın kurulması.
 9. Dokuz Eylül Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 10. Dokuz Eylül Üniversitesi Yandal Programı Yönergesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 11. Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
Prof.Dr. Halil KÖSE
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Melda SUR
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Banu DURUKAN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. Ayşe YÜCE
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. Sacit ÖZER
Prof.Dr. Melek MERDİVAN
 
Prof.      Halil YOLERİ
 
Prof.Dr. Zühal BAHAR
 
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Ömer DUMLU
 
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
Doç.Dr. Sibel ECEMİŞ KILIÇ
 
Prof.Dr. Gürcan KONAK
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Yunus DOĞAN
 
Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
 
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
 
Prof.Dr. A.Murat TUNCAY
 
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
 
Prof.Dr. Osman KARADENİZ
 
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
 
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
 
Prof.Dr. Kemal ARI
 
Prof.Dr. Ferah KOÇAK YILMAZ
 
Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK
 
Doç.Dr. Ali Günay BALIM
 
Yrd.Doç.Dr. Güleser KALAYCI DEMİR
 
Doç.Dr. Koray ATİLA
 
Prof.Dr. Nur OLGUN
 
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
 
Prof.Dr. Utku UTKULU
 
Öğr.Gör. Melis ULUĞTEKİN
 
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
 
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
 
Prof.Dr. Sema SAVCI
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
 
Yrd.Doç.Dr. Ayşegül YURT
 
Prof.Dr. Alp TİMUR
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 
 
 

Üniversite Senatosu 05.08.2014 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında yedi üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Remzi Yağcı, Doç.Dr. Özlem Küçükgüçlü, Prof.Dr. Melda Sur, Prof.Dr. Banu Durukan, Prof.Dr. Ayşe Yüce, Prof.Dr. Mehmet Fırat Kutluk ve Prof.Dr. Sacit Özer görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. İsmail Sökmen, Prof.Dr. Atilla Orbay, Prof.Dr. Ercüment Yalçın, Prof.Dr. Faik Erdeniz Özel, Prof.Dr. Ayşe Okur, Prof.Dr. Tolga Elbir ve Prof.Dr. Atila Akkoçlu görevli/mazeretli  olduğundan  toplantıya Dekan Vekilleri Prof.Dr. Melek Merdivan, Doç.Dr. Sibel Ecemiş Kılıç ve Prof.Dr. Gürcan Konak ile Müdür Vekilleri Prof.Dr. Ferah Koçak Yılmaz, Yrd.Doç.Dr. Güleser Kalaycı Demir, Öğr.Gör. Melis Uluğtekin ve Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Yurt katıldı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı bünyesindeki Karşılaştırmalı Tarih Yüksek Lisans ve Doktora Programları adının “Tarih Yüksek Lisans ve Doktora Programları” olarak; İngilizce İşletme Anabilim Dalı bünyesindeki İngilizce İşletme Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Program adının “Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı” olarak değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3 – Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeyer alan bazı lisansüstü programların öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulunun 07.05.2014 tarih ve 1/12 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4 – İşletme Fakültesi İktisat Bölümü ile Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümünün öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 12.06.2014 tarih ve 6/2 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5 – İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Uzaktan Öğretim Programına ait öğretim planında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 09.07.2014 tarih ve 4/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6– Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeyer alan bazı programların öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Yüksekokul Kurulunun  02.07.2014 tarih ve 127/2 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- 2014-2015 öğretim yılı Akademik Takviminde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun tarihlerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.     

2014-2015 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Akademik Takvimi

I. Yarıyıl Dersler

Yarıyılsonu Sınavı

Bütünleme Sınavı

II.Sınıf Staj Tarihleri

II. Yarıyıl Dersler

Yarıyılsonu Sınavı

Bütünleme

 Sınavı

15.09.2014

05.01.2015

19.01.2015

26.01.2015

23.02.2015

15.06.2015

29.06.2015

31.12.2014

16.01.2015

24.01.2015

13.02.2015

10.06.2015

26.06.2015

04.07.2015

KARAR 8-Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı “Genel Dahiliye Bilim Dalı”nın kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 9- Dokuz Eylül Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesinin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-  Dokuz Eylül Üniversitesi Yandal Programı Yönergesinin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde  ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.