05.05.2017/473

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 05.05.2017
Toplantı Sayısı : 473

GÜNDEM       :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ayşe Filibeli’nin, 30.04.2017 tarihinde görev süresinin dolması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7 maddesi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu’na yeniden üye seçilmesi.
 3. 2017-2018 öğretim yılında lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların Meslek Yüksekokullarına intibakları için ayrılacak kontenjanlarının belirlenmesi.
 4. Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bazı bölümlerin öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 5. Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bazı bölümlerin öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 6. Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bazı bölümlerin öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 7. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bazı bölümlerin öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 8. İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bazı bölümlerin öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 9. Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim planında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 10. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bölümlerin öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 11. Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bölümlerin öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 12. İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bazı bölümlerin öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 13. Efes Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğretim planında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 14. Devlet Konservatuvarı bünyesinde yer alan bazı bölümlerin öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 15. İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü bünyesinde yer alan Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora programı öğretim planında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 16. Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde yer alan bazı lisansüstü programların öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 17. Üniversite Senatosu’nun 06.12.2016 tarih ve 467/6 sayılı kararı ile kabul edilen Dokuz Eylül Üniversitesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi’nin yürürlükten kaldırılması ve yeni hazırlanan “Dokuz Eylül Üniversitesi Yerleşkeler Koordinatörlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi” taslağı.
Üniversite Senatosu 05.05.2017 Cuma günü saat 14.30’da Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman başkanlığında yedi üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Banu Esra Aslanertik raporlu, Prof.Dr. Hakkı Şah Yasdıman, Prof.Dr. Yusuf Karakoç, Prof.Dr. Hüseyin Yaşar, Prof.Dr. A.Gül Bayraktaroğlu, Prof.Dr. Yeşim Kamile Aktuğlu ve Prof.Dr. Leyla Harputlu görevli/mazeretli olduklarından toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Mehmet Öztürk, Prof.Dr. Mine Doluca Dereli, Prof.Ümit İşgörür ve Prof.Dr. Celalettin Şimşek  görevli/mazeretli olduklarından Müdür Vekilleri Prof.Dr. Şermin Genç, Prof.Dr. Yücel Demiral, Doç.Ebru Canbey ve Doç.Dr. Tolga Gök toplantıya katıldılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-Üniversite Yönetim Kurulu’nun boşalan üyeliğine Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Emine İlknur Cöcen, 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7.maddesi uyarınca oybirliği ile seçildi.
KARAR 3- 2017–2018 öğretim yılında lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların Meslek Yüksekokullarına intibakları için ayrılacak kontenjanların ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bazı bölümlerin öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 01.12.2016 tarihli ve 06/03 sayılı, 19.01.2017 tarihli ve 01/03 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bazı bölümlerin öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 25.01.2017 tarihli ve 01/02-03-04 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bazı bölümlerin öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 22.02.2017 tarihli ve 76/01-02-03-04-06 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bazı bölümlerin öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 20.02.2017 tarihli ve 02/01 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bazı bölümlerin öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 28.02.2017 tarihli ve 02/01 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim planında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 16.02.2017 tarihli ve 02/01 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan programların öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Yüksekokul Kurulunun 11.01.2017 tarihli ve 151/01 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bölümlerin öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Yüksekokul Kurulunun 14.02.2017 tarihli ve 02/01 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bazı programların öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Yüksekokul Kurulunun 23.03.2017 tarihli ve 10/27 sayılı, 02.03.2017 tarihli ve 07/17 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-Efes Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğretim planında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Yüksekokul Kurulunun 12.12.2016 tarihli ve 03/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-Devlet Konservatuvarı bünyesinde yer alan bazı bölümlerin öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Konservatuvar Kurulunun 02.03.2017 tarihli ve 02/02-03-04-05-06-07-08 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü bünyesinde yer alan Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora programı öğretim planında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulunun 07.12.2016 tarihli ve 54/03 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde yer alan bazı lisansüstü programların öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulunun 16.02.2017 tarihli ve 01/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- a) Üniversite Senatosu’nun 06.12.2016 tarih ve 467/6 sayılı kararı ile kabul edilen “Dokuz Eylül Üniversitesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi”nin yürürlükten kaldırılmasına,
b) “Dokuz Eylül Üniversitesi Yerleşkeler Koordinatörlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi”nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.