05.03.2002/280

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 05.03.2002 
Toplantı Sayısı : 
280

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünde İkinci Öğretim Programı açılması ve 2002-2003 öğretim yılından itibaren bu programa öğrenci alınması.
  3. Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesinde değişiklik yapılması.
  4. İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
  5. İzmir Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesinde değişiklik yapılması.
  6. Yabancı dil eğitimi ile ilgili sorunların tartışılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. M.Nuri TÜREYEN

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

Prof.Dr. Hüseyin ALKAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Nilgün MORALI

 

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

 

Prof.Dr. Alp TİMUR

 

Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Halil KÖSE

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof. Yüksel USLAY

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof.Dr. Sevim ÇİZER

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömer DUMLU

 

Prof.Dr. Hasan NERAD

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN

 

Prof.Dr. Erdoğan FIRAT

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Yrd.Doç.Dr. Rıza ÇETİNGÖZ

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. A.Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. Serap ALPER

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Alpaslan USAL

 

Prof.Dr. Osman KARAOĞLAN

 

Yrd.Doç.Dr. M.Ali YAVUZ

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Senatosu 05.03.2002 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Nedim Çakır mazeretli, Prof.Dr. Nur Olgun’un rahatsız olması nedeniyle yerine Müdür Vekilleri Prof.Dr. Osman Karaoğlan ve Yrd.Doç.Dr. Rıza Çetingöz toplantıya katıldılar.
Prof.Dr. M.Nuri Türeyen, Prof.Dr. Burhan Erdoğan rahatsızlıkları, Prof.Dr. Feza Akgür ve Prof.Dr. Oğuz Adanır görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
 İşletme Fakültesi’nin Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde II.öğretim programı açılması ve 2002-2003 öğretim yılından itibaren 45 öğrenci alınmasının uygunluğuna ve konunun 3843 Sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
 Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesinin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
 İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
 İzmir Meslek Yüksekokulu Endüstriye Dayalı Öğretim ve Staj Yönergesi’nin 22.maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 Yabancı dil eğitimi ile ilgili sorunların ele alındı. Tüm üyeler konu ile ilgili görüşlerini ifade ettiler. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç.Dr. M.Ali Yavuz’un gelecek toplantıda görüşlerinin alınmasına karar verildi.