05.02.2013/410

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 05.02.2013
Toplantı Sayısı : 410

GÜNDEM        :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türkçe eğitim veren Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylardan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Yabancı Dil koşulunun aranmaması ile yabancı dille eğitim veren Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuran adaylardan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) koşulunun aranmaması.
 3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Disiplinlerarası Rekreasyon Çalışmaları Anabilim Dalı kurulması ve bu anabilim dalında “Rekreasyon Çalışmaları Doktora Programı” açılması.
 4. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı kurulması ve bu anabilim dalında “Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı” açılması.
 5. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı bünyesindeki İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Program adının “İnsan Kaynakları Tezsiz Yüksek Lisans Programı” olarak değiştirilmesi.
 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün İngilizce İşletme Anabilim Dalı bünyesindeki İngilizce Finansman Yüksek Lisans Program adının “İngilizce Muhasebe-Finansman Yüksek Lisans Programı” olarak değiştirilmesi.
 7. Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ile Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı arasında yapılan Protokolün onaylanması ve ortak yüksek lisans programı açılması.
 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Prof.Dr. Giuliano Amato’ya “Onursal Doktor (Dr.h.c)” unvanı verilmesine ilişkin önerisi.
 9. Üniversite Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu’nun, 20.01.2013 tarihinde görev süresinin dolması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7 maddesi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu’na yeniden üye seçimi yapılması.
 10. Dokuz Eylül Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nde önerilen değişiklikler.
 11. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr.h.c. İbrahim ATALAY
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Abdullah Mümtaz SAĞLAM
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Doç.Dr. Koray ATİLA
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Sacit ÖZER
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
 
Prof.Dr. Serdar KURT
 
Prof.      Halil YOLERİ
 
Prof.Dr. Zühal BAHAR
 
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Ömer DUMLU
 
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Ufuk SEMERCİOĞLU
 
Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
 
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
 
Prof.Dr. Murat TUNCAY
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
 
Prof.Dr. Osman KARADENİZ
 
Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
 
Prof.Dr. Emel GÖKSU
 
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
 
Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
 
Yrd.Doç.Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
 
Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
 
Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
 
Prof.Dr.H.Nur OLGUN
 
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
 
Prof.Dr. Utku UTKULU
 
Yrd.Doç.Dr. Nejat KUN
 
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
 
Prof.Dr. Sema SAVCI
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. A.Orhan MAĞDEN
 
Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 
 
 

Üniversite Senatosu 05.02.2013 Salı günü saat 15.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. İsmail Sökmen, Prof.Dr. Besti Üstün, Prof.Dr.h.c. İbrahim Atalay, Prof.A.Mümtaz Sağlam, Doç.Dr.Koray Atila, Prof.Dr. Sacit Özer mazeretli/görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Kemal Arı görevli olduğu için Müdür Vekili Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu toplantıya katıldı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türkçe eğitim veren Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylardan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Yabancı Dil koşulunun aranmaması ile yabancı dille eğitim veren Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuran adaylardan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) koşulunun aranmamasına, başvurularda aranacak koşulların yapılacak olan ilanlarda belirtilmesine oyçokluğu (43 Evet 1 Hayır)ile karar verildi.            
KARAR 3- Konunun incelenip bir sonraki toplantıda görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı kurulması ve bu anabilim dalında “Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı” açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.       
KARAR 5-  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı bünyesindeki İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Program adının “İnsan Kaynakları Tezsiz Yüksek Lisans Programı” olarak değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.         
KARAR 6- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün İngilizce İşletme Anabilim Dalı bünyesindeki İngilizce Finansman Yüksek Lisans Program adının “İngilizce Muhasebe-Finansman Yüksek Lisans Programı” olarak değiştirilmesi ile İngilizce Finansman Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) Program adının “İngilizce Muhasebe-Finansman Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) Programı” olarak değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.         
KARAR 7- Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ile Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı arasında yapılan protokolün ekteki şekilde onaylanmasına, ortak yüksek lisans programı açılmasına oyçokluğu (43 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.             
KARAR 8- Konunun incelenip bir sonraki toplantıda görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Konunun incelenip bir sonraki toplantıda görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Dokuz Eylül Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- a) Üniversite Senatosu’nun 10.11.2009 tarih ve 359/9 sayılı kararı ile kabul edilen “Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Yayın Etiği İlkeleri”nin iptal edilmesine,
b) Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nin 18.maddesi uyarınca hazırlanan “Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.