04.12.2012/1086

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04.12.2012
Toplantı Sayısı : 1086

GÜNDEM     :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Seçkin Gönen hakkındaki raporlar.
 3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Erhan Demireli hakkındaki raporlar.
 4. Mühendislik Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hasan Öztürk hakkındaki raporlar.
 5. Mühendislik Fakültesi Yer Fiziği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Oya Pamukçu hakkındaki raporlar.
 6. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında (Endokrinoloji + yan dal uzmanı) açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Abdullah Serkan Yener hakkındaki raporlar.
 7. Buca Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gamze Sezgin Selçuk hakkındaki raporlar.
 8. İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mehmet Vecih Uzunoğlu hakkındaki raporlar.
 9. Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tolga Elbir hakkındaki raporlar.
 10. Mühendislik Fakültesi Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tolga Oyman hakkındaki raporlar.
 11. Mühendislik Fakültesi Yöneylem Araştırması Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hasan Selim hakkındaki raporlar.
 12. Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Raziye Oban hakkındaki raporlar.
 13. Buca Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Esra Bukova Güzel hakkındaki raporlar.
 14. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Teorisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hakan Ay hakkındaki raporlar.
 15. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yılmaz Gökşen hakkındaki raporlar.
 16. İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Fatih Toktaş hakkındaki raporlar.
 17. Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mine Akkan hakkındaki raporlar.
 18. 28.11.2012 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen Rektörlük okutman kadrosu için giriş sınav jürisinin seçilmesi.
 19. 28.11.2012 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen Rektörlük uzman kadrosu için giriş sınav jürisinin seçilmesi.
 20. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Oğuz Adatepe’nin 12.12.2012 tarihinden itibaren 12.12.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 21. İlahiyat Fakültesi’nde görev yapmakta olan Suriye uyruklu Basma Alalwani’nin 01.01.2013 tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 22. İlahiyat Fakültesi’nde görev yapmakta olan Mısır uyruklu Hossam Abdelaziz Mahmoud Abdelgelil’in 01.01.2013 tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 23. Denizcilik Fakültesi’nde görev yapmakta olan ABD uyruklu Michael Schaab’ın 01.01.2013 tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 24. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Emre Savut’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 25. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Evşen Altun’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 26. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Mustafa Batar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 27. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Arş.Gör. Uğur Karakuş’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 28. Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Cemile Solak’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 29. Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Bahar Sarıboğa’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Anasanat Dalında sanatta yeterlik programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 30. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Ayşe Yeşiloğlu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 31. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Aslı Kaya’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 32. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Menevşe Samur’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 33. Gümüşhane Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Ali Köstepen’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 34. Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Sebahattin Emre Dilek’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 35. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sermin Bilen’in, Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nın (TOBAV) düzenlediği 4-6 yaş arası Temel Sanat Eğitimi Kursunda eğitmenlik ve çocukların sanat eğilimlerine yönelik danışmanlık yapmak üzere 03.11.2012 tarihinden 01.06.2013 tarihine kadar asli görevini aksatmamak kaydıyla (Cumartesi günleri gönüllü ve ücretsiz olarak) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 36. Buca Eğitim Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Banu Özevin Tokinan’ın, Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nın (TOBAV) düzenlediği 4-6 yaş arası Temel Sanat Eğitimi Kursunda eğitmenlik ve çocukların sanat eğilimlerine yönelik danışmanlık yapmak üzere 03.11.2012 tarihinden 01.06.2013 tarihine kadar asli görevini aksatmamak kaydıyla (Cumartesi günleri gönüllü ve ücretsiz olarak) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 37. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan Arş.Gör. Peyruze Rana Şimşek’in, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda dil puanı 65’in altında olanlar için YÖK tarafından şart koşulan dil eğitimini almak üzere 01.10.2012 – 30.04.2013 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 38. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı şube sayılarının belirlenmesi.
 39. Mimarlık Fakültesi’nde 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı şube sayılarının belirlenmesi.
 40. Mühendislik Fakültesi’nde 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı şube sayılarının belirlenmesi.
 41. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 366.308,44 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 42. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 59.238,72 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 43. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 44. İlahiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mehmet Aydın’ın, ABD Minnesota St.Thomas Üniversitesi Müslüman-Hıristiyan Diyalog Merkezi’nde “İbn-i Sina ve St. Thomas Aquinas’ın Düşüncesinde Eylem Kavramı” konulu çalışmayı gerçekleştirmek üzere, 01.07.2012-01.10.2012 tarihleri arasında yolluklu, (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca yapılan görevlendirilmesine ait tarihlerin; ilgilinin vize nihai onayının gecikmesi nedeniyle 01.02.2013-30.04.2013 tarihleri arası olarak değiştirilmesi.
 45. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 03.12.2012 tarih ve 465 sayılı kararı.

   

 

Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
Raportör Prof.Dr.Can KARACA
 

Üniversite Yönetim Kurulu 04.12.2012 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Murat Özgören yurtdışında olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 44. ve 45. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Seçkin Gönen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Seçkin Gönen hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Erhan Demireli ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Erhan Demireli hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- Mühendislik Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hasan Öztürk ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hasan Öztürk hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Mühendislik Fakültesi Yer Fiziği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Oya Pamukçu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Oya Pamukçu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında (Endokrinoloji + yan dal uzmanı) açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Abdullah Serkan Yener ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Abdullah Serkan Yener hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Buca Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gamze Sezgin Selçuk ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Gamze Sezgin Selçuk hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 8- İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mehmet Vecih Uzunoğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mehmet Vecih Uzunoğlu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 9- Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tolga Elbir ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Tolga Elbir hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Tolga Elbir’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Mühendislik Fakültesi Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tolga Oyman ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Tolga Oyman hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 11- Mühendislik Fakültesi Yöneylem Araştırması Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hasan Selim ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hasan Selim hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 12- Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Raziye Oban ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Raziye Oban hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 13- Buca Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Esra Bukova Güzel ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Esra Bukova hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 14- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Teorisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hakan Ay ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hakan Ay hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 15- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yılmaz Gökşen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Yılmaz Gökşen hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 16- İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Fatih Toktaş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Fatih Toktaş hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 17- Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mine Akkan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mine Akkan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 18- 28.11.2012 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen bir adet Rektörlük Okutman kadrosu ilanı için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- 28.11.2012 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen bir adet Rektörlük Uzman kadrosu ilanı için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Oğuz Adatepe’nin 12.12.2012 tarihinden itibaren 12.12.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- İlahiyat Fakültesi’nde görev yapmakta olan Suriye uyruklu Basma Alalwani’nin 01.01.2013 tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar 4.013,24 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- İlahiyat Fakültesi’nde görev yapmakta olan Mısır uyruklu Hossam Abdelaziz Mahmoud Abdelgelil’in 01.01.2013 tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar 6.513,80 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Denizcilik Fakültesi’nde görev yapmakta olan ABD uyruklu Michael Schaab’ın 01.01.2013 tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar 6.228,05 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Emre Savut’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Evşen Altun’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Mustafa Batar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Arş.Gör. Uğur Karakuş’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Cemile Solak’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Bahar Sarıboğa’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Anasanat Dalında sanatta yeterlik programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Ayşe Yeşiloğlu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Aslı Kaya’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Aslı Kaya’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Menevşe Samur’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Gümüşhane Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Ali Köstepen’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Sebahattin Emre Dilek’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Sermin Bilen’in, Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nın (TOBAV) düzenlediği 4-6 yaş arası Temel Sanat Eğitimi Kursunda eğitmenlik ve çocukların sanat eğilimlerine yönelik danışmanlık yapmak üzere 03.11.2012 tarihinden 01.06.2013 tarihine kadar asli görevini aksatmamak kaydıyla (Cumartesi günleri gönüllü ve ücretsiz olarak) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Buca Eğitim Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Banu Özevin Tokinan’ın, Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nın (TOBAV) düzenlediği 4-6 yaş arası Temel Sanat Eğitimi Kursunda eğitmenlik ve çocukların sanat eğilimlerine yönelik danışmanlık yapmak üzere 03.11.2012 tarihinden 01.06.2013 tarihine kadar asli görevini aksatmamak kaydıyla (Cumartesi günleri gönüllü ve ücretsiz olarak) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan Arş.Gör. Peyruze Rana Şimşek’in, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda dil puanı 65’in altında olanlar için YÖK tarafından şart koşulan dil eğitimini almak üzere 01.10.2012 – 30.04.2013 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 19.10.2012 tarih ve 22/25 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mimarlık Fakültesi’nde verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 14.11.2012 tarih ve 46/10 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mühendislik Fakültesi’nde verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 17.10.2012 tarih ve 44/35 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 366.308,44 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 59.238,72 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 43- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolardan atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 44- İlahiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mehmet Aydın’ın, ABD Minnesota St.Thomas Üniversitesi Müslüman-Hıristiyan Diyalog Merkezi’nde “İbn-i Sina ve St. Thomas Aquinas’ın Düşüncesinde Eylem Kavramı” konulu çalışmayı gerçekleştirmek üzere, 01.07.2012-01.10.2012 tarihleri arasında yolluklu, (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca yapılan görevlendirilmesine ait tarihlerin; ilgilinin vize nihai onayının gecikmesi nedeniyle 01.02.2013-30.04.2013 tarihleri arası olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 45- A-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ali Kabakçı’nın hazırladığı “Uluslar arası Finansman”, “İşletme Bütçeleri” ve “Portföy Yönetimi” adlı ders notlarının kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna, basılan materyalin her birinden 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B-Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin, Yıl: 2012, Cilt: 14, 3.Sayısının 250 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın nosunun, 09.8888.5300.000/BY.012.076.649 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
C-Dr.Ünal Şenel tarafından hazırlanan Türk Şiirinde İzmir (1850-1950) adlı kitabı ile ilgili yapılan görüşmeler sonucunda,
a)Dr.Ünal Şenel tarafından hazırlanan Türk Şiirinde İzmir (1850-1950) isimli kitabın Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük yayını olarak 500 adet basımının gerçekleştirilmesine,
b)Esere verilecek yayın nosunun, 09.0000.0000.000/BY.012.006.650 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.