04.12.2007/859

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04.12.2007
Toplantı Sayısı : 859

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Nihal Işık’ın 22.12.2007 tarihinden itibaren 22.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Hülya Atalay’ın 30.12.2007 tarihinden itibaren 30.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Hasan Altıok’un 17.12.2007 tarihinden itibaren 17.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Günay Kırkım’ın 21.12.2007 tarihinden itibaren 21.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan N.Aylin Kabasakal’ın 16.12.2007 tarihinden itibaren 16.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Selda Karakaş’ın 16.12.2007 tarihinden itibaren 16.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. 2006 yılında kullanılmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimi Anabilim Dalına tahsis edilen kontenjanla SUNY University at Buffalo School Management’te 09.01.2007 tarihinden bu yana doktora eğitim yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Araş.Gör.Özgen Özbey’in görev süresinin 09.01.2008-09.01.2009 tarihleri arasında dönüş yolluklu (uçak ile), maaşlı, maaş transferli olarak öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere harcamaları Rektörlük Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca uzatılması.
 9. Buca Eğitim Fakültesi’nde görev yapan Alman uyruklu Claudia Adam’ın 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 10. Buca Eğitim Fakültesi’nde görev yapan ABD uyruklu Melanie Kay Brooks’un English Language Fellow Bursu ile 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.07.2008 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 11. İlahiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Yıldırım’ın İzmir Valiliği İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “Tashih-i Huruf” kursunda seminerler vermek üzere Fakültesindeki görev ve mesailerini aksatmamak şartıyla 26 Kasım 2007-22 Mayıs 2008 tarihleri arasında Çarşamba günleri yolluksuz, yevmiyesiz olarak İzmir’de 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. İsmet Özgenç’in, DPT 9. Kalkınma Planı Hazırlık çalışmalarına ilişkin Başbakanlık Genelgesi uyarınca oluşturulan Özel İhtisas Komisyonlarında Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Çalışma Grubu raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak üzere yapılan görevlendirilmesinin; bu proje kapsamında davet olmaması, bugüne kadar bu konuda çalışmak üzere Ankara’ya hiç gitmemesi, Fakültesindeki ders yoğunluğu ve bundan sonra da Ankara’da çalışmak üzere gidemeyeceğini bildirmesi nedenleriyle söz konusu görevlendirmesinin 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca iptal edilmesi.
 13. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. İbrahim Gündoğan’ın, DPT 9. Kalkınma Planı Hazırlık çalışmalarına ilişkin Başbakanlık Genelgesi uyarınca oluşturulan Özel İhtisas Komisyonlarında Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Çalışma Grubu raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak üzere yapılan görevlendirilmesinin; bu proje kapsamında davet olmaması, bugüne kadar bu konuda çalışmak üzere Ankara’ya hiç gitmemesi, Fakültesindeki ders yoğunluğu ve bundan sonra da Ankara’da çalışmak üzere gidemeyeceğini bildirmesi nedenleriyle söz konusu görevlendirmesinin 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca iptal edilmesi.
 14. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. İsmail Özdemir’in, KOSGEB Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezince desteklenecek Ak-Aydın Plastik San.Tic.Ltd.Şti.’nde proje çalışmalarına katkıda bulunmak üzere yapılan görevlendirilmesinin; anılan firmada büyük bir yangın çıkması neticesinde proje çalışmalarının hiç başlamaması ve KOSGEB ile yapılan görüşmelerde bu projenin başlayamayacağının bildirilmesi nedenleriyle söz konusu görevlendirmesinin 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca iptal edilmesi.
 15. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mustafa Toparlı’nın, KOSGEB Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezince desteklenecek Ak-Aydın Plastik San.Tic.Ltd.Şti.’nde proje çalışmalarına katkıda bulunmak üzere yapılan görevlendirilmesinin; anılan firmada büyük bir yangın çıkması neticesinde proje çalışmalarının hiç başlamaması ve KOSGEB ile yapılan görüşmelerde bu projenin başlayamayacağının bildirilmesi nedenleriyle söz konusu görevlendirmesinin 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca iptal edilmesi.
 16. Deniz Bilimleri ve Teknolojsi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Erdem Sayın’ın DBTE-173 Kod nolu “Deniz Sismik Veri Toplama İşinde Kullanılmak üzere Takip Teknesi Hizmet Alımı Projesi” kapsamında görüşmelerde bulunmak üzere 06-18 Aralık 2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Zafer Akçığ’ın, Doçentlik Bilim Sınavına katılmak üzere 07.12.2007 tarihinde yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Şener Akgün’ün Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr.M.Beşir Acabey’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 472,00.-YTL’nin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 19. Nurcan Birol’un Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Atalay’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 708,00.-YTL’nin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 20. İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden Doç.Dr. Serdar Özkan’ın İzmir Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de 07-08 Aralık 2007 tarihlerinde “Temel Finans Eğitimi – Finansçı Olmayanlar İçin Finansman” konusunda eğitim vermek üzere görevlendirilmesi ve verilecek hizmet karşılığında ilgili şirket tarafından 200,00.-YTL tutarın Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 21. Buca Eğitim Fakültesi 2007 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi Ek Gider Bütçesinde ödenek yetersizliğinden dolayı, 005.15.150 “İlk Madde ve Malzeme Hesabının 08 kodlu İnşaat Malzemesi” bütçe tertibinde bulunan 40.000,00,-YTL tutarın 005.25.255 “Demirbaş Hesabının 08 kodlu Diğer Demirbaşlar” bütçe tertibi hesabına aktarılması.
 22. Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalından Prof.Dr. Serap Alper’in, Türk Algoloji – Ağrı Derneği ve Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği tarafından 08.12.2007 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Ağrı Eğitim Toplantıları”nda konuşmacı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 23. Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulunun 30.11.2007 tarih ve 22 sayılı kararı.
 24. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın, 03.12.2007 tarih ve 322 sayılı kararı.
 25. Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Hüseyin Alkan’ın, Milli Eğitim Bakanlığı İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Matematik dersi kitapları hazırlama komisyonunda danışman akademisyen olarak 2007 yılında maddi karşılık beklemeden gönüllü olarak haftada bir gün 23.01.2007 tarih ve 815/4 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uygun görülen görevlendirilmesinin Cuma günleri olarak düzeltilmesi.
 26. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Vahap Tecim’in İzmir İli Kemeraltı Esnaf Derneği’nin Konak Belediyesi ile işbirliği çerçevesinde Kemeraltı’nın Harita Tabanlı Esnaf Veri Tabanını Yaratmak amacıyla bir proje hazırlanmasında koordinatör olarak 2007 Ekim-Kasım-Aralık aylarında, 06.11.2007 tarih ve 855/12 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uygun görülen görevlendirilmesinin Cuma günleri olarak düzeltilmesi.
 27. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Oktay Gökdemir’in İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarih ve yerel tarih ile ilgili kültürel çalışmalarında danışmanlık hizmeti vermek üzere 13.06.2006 tarih ve 788/11 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uygun görülen görevlendirilmesinin Perşembe günleri olarak düzeltilmesi.
 28. Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Yusuf Karakoç’un, Maliye Bakanlığı Vergi Konseyinde Vergi Konseyi Üyesi olarak 23.08.2008 tarihine kadar her ayın ilk Perşembe günü Ankara’da yolluksuz, yevmiyesiz, aylıklı olarak görevlendirilmesi.
 29. Üniversitemize bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi ile Tıp Fakültesi gelişme sahası içerisinde kalan taşınmazın Üniversitemiz adına kamulaştırılabilmesi için “Kamu Yararı Kararı” alınması.
 30. Akademik kadro aktarması.
  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. Polat SOYER
  Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN  
  Prof.Dr. Adil ESEN  
  Prof.Dr. Ferda AYSAN  
  Prof.Dr. Serdar KURT  
  Prof.Dr. Semih ÇELENK  
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
  Prof.Dr. Hüseyin ELMALI  
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR  
  Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ  
  Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
  Prof.Dr. Hakan ABACIOĞLU  
  Prof.Dr. İlknur CÖCEN  
  Prof.Dr. Sedef GİDENER  
  Raportör Murat YAZICI  

Üniversite Yönetim Kurulu 04.12.2007 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Polat Soyer görevli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 25., 26., 27., 28., 29. ve 30. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Nihal Işık’ın 22.12.2007 tarihinden itibaren 22.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Hülya Atalay’ın 30.12.2007 tarihinden itibaren 30.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Hasan Altıok’un 17.12.2007 tarihinden itibaren 17.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Günay Kırkım’ın 21.12.2007 tarihinden itibaren 21.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan N.Aylin Kabasakal’ın 16.12.2007 tarihinden itibaren 16.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Selda Karakaş’ın 16.12.2007 tarihinden itibaren 16.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- SUNY University at Buffalo School Management’te 09.01.2007 tarihinden bu yana doktora eğitim yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Araş.Gör.Özgen Özbey’in görev süresinin 09.01.2008-09.01.2009 tarihleri arasında dönüş yolluklu (uçak ile), maaşlı, maaş transferli olarak öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere harcamaları Rektörlük Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Buca Eğitim Fakültesi’nde görev yapan Alman uyruklu Claudia Adam’ın 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının aynı brüt 1.616,30.-YTL ücret (kendisi asıl ücretini DAAD’den alacağı için en düşük okutman ücreti) ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Buca Eğitim Fakültesi’nde görev yapan ABD uyruklu Melanie Kay Brooks’un 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.07.2008 tarihine kadar sözleşmeli Öğretim Görevlisi (English Language Fellow burslusu) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- İlahiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Yıldırım’ın İzmir Valiliği İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “Tashih-i Huruf” kursunda seminerler vermek üzere Fakültesindeki görev ve mesailerini aksatmamak şartıyla 26 Kasım 2007-22 Mayıs 2008 tarihleri arasında Çarşamba günleri yolluksuz, yevmiyesiz olarak İzmir’de 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. İsmet Özgenç’in, DPT 9. Kalkınma Planı Hazırlık çalışmalarına ilişkin Başbakanlık Genelgesi uyarınca oluşturulan Özel İhtisas Komisyonlarında Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Çalışma Grubu raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak üzere yapılan görevlendirilmesinin; bu proje kapsamında davet olmaması, bugüne kadar bu konuda çalışmak üzere Ankara’ya hiç gitmemesi, Fakültesindeki ders yoğunluğu ve bundan sonra da Ankara’da çalışmak üzere gidemeyeceğini bildirmesi nedenleriyle söz konusu görevlendirmesinin 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca iptal edilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. İbrahim Gündoğan’ın, DPT 9. Kalkınma Planı Hazırlık çalışmalarına ilişkin Başbakanlık Genelgesi uyarınca oluşturulan Özel İhtisas Komisyonlarında Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Çalışma Grubu raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak üzere yapılan görevlendirilmesinin; bu proje kapsamında davet olmaması, bugüne kadar bu konuda çalışmak üzere Ankara’ya hiç gitmemesi, Fakültesindeki ders yoğunluğu ve bundan sonra da Ankara’da çalışmak üzere gidemeyeceğini bildirmesi nedenleriyle söz konusu görevlendirmesinin 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca iptal edilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. İsmail Özdemir’in, KOSGEB Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezince desteklenecek Ak-Aydın Plastik San.Tic.Ltd.Şti.’nde proje çalışmalarına katkıda bulunmak üzere yapılan görevlendirilmesinin; anılan firmada büyük bir yangın çıkması neticesinde proje çalışmalarının hiç başlamaması ve KOSGEB ile yapılan görüşmelerde bu projenin başlayamayacağının bildirilmesi nedenleriyle söz konusu görevlendirmesinin 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca iptal edilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mustafa Toparlı’nın, KOSGEB Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezince desteklenecek Ak-Aydın Plastik San.Tic.Ltd.Şti.’nde proje çalışmalarına katkıda bulunmak üzere yapılan görevlendirilmesinin; anılan firmada büyük bir yangın çıkması neticesinde proje çalışmalarının hiç başlamaması ve KOSGEB ile yapılan görüşmelerde bu projenin başlayamayacağının bildirilmesi nedenleriyle söz konusu görevlendirmesinin 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca iptal edilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Deniz Bilimleri ve Teknolojsi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Erdem Sayın’ın DBTE-173 Kod nolu “Deniz Sismik Veri Toplama İşinde Kullanılmak üzere Takip Teknesi Hizmet Alımı Projesi” kapsamında görüşmelerde bulunmak üzere 06-18 Aralık 2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Mühendislik Fakültesi’nce teklif edilmek üzere konunun gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 18- Şener Akgün’ün Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. M.Beşir Acabey’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 472,00.-YTL’nin Ziraat Bankası Buca-İzmir Şubesi 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Nurcan Birol’un Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Atalay’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 708,00.-YTL’nin Ziraat Bankası Buca-İzmir Şubesi 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden Doç.Dr. Serdar Özkan’ın İzmir Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de 07-08 Aralık 2007 tarihlerinde “Temel Finans Eğitimi – Finansçı Olmayanlar İçin Finansman” konusunda eğitim vermek üzere görevlendirilmesine ve verilecek hizmet karşılığında ilgili şirket tarafından 200,00.-YTL (KDV hariç) tutarın Ziraat Bankası Buca-İzmir Şubesi 6799886-5009 no’lu Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Buca Eğitim Fakültesi 2007 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi Ek Gider Bütçesinde ödenek yetersizliğinden dolayı, 005.15.150 “İlk Madde ve Malzeme Hesabının 08 kodlu İnşaat Malzemesi” bütçe tertibinde bulunan 40.000,00,-YTL tutarın, 005.25.255 “Demirbaş Hesabının 08 kodlu Diğer Demirbaşlar” bütçe tertibi hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalından Prof.Dr. Serap Alper’in, Türk Algoloji – Ağrı Derneği ve Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği tarafından 08.12.2007 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Ağrı Eğitim Toplantıları”nda konuşmacı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 30.11.2007 tarih ve 22 sayılı kararının aynen kabulüne ve söz konusu kararlar doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- A- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömer Baybars Tek ve Yrd.Doç.Dr. Engin Özgül’ün hazırlamış olduğu “Modern Pazarlama İlkeleri: Uygulamaları Yönetimsel Yaklaşım” isimli kitabın dışarıda özel basımının uygunluğuna, çevrilen materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Nergis Tek ve Yrd.Doç.Dr. Fatma Tüfekçi’nin hazırlamış olduğu “Finansal Muhasebe: Temel Bilgiler, Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Dönem İçi ve Dönem Sonu Uygulamaları” isimli kitabın dışarıda özel basımının uygunluğuna, çevrilen materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
C- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Pınar Süral Özer’in hazırlamış olduğu “Kişilik Özelliklerinin İş Doyumu ve İş Yaşam Doyumu İlişkisindeki Rolü: Öz Benlik Değerlendirmeleri ile İşin Merkeziliğine Yönelik Bir araştırma” adlı kitabın basımına,
a) Basılacak miktarın 100 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no’sunun, 09.1600.0000.000/DK.07.063.422 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 100 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
D- Ağustos ayı içerisinde bir trafik kazası sonucunda vefat eden Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden İrem Uygur ve Y.Mete Oymaklı için hazırlanan “İrem Uygur-Y.Mete Oymaklı anı Kitabı/Tarih ve Arkeoloji Yazıları-İnterdisipliner Yaklaşımlar” adlı kitabın basımına,
a) Basılacak miktarın 500 adet gerçekleştirilmesine,
b)Esere verilecek yayın no’sunun, 09.0700.0000.130/DR.07.002.423 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Hüseyin Alkan’ın, Milli Eğitim Bakanlığı İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Matematik dersi kitapları hazırlama komisyonunda danışman akademisyen olarak 2007 yılında maddi karşılık beklemeden gönüllü olarak haftada bir gün 23.01.2007 tarih ve 815/4 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uygun görülen görevlendirilmesinin Cuma günleri olarak düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Vahap Tecim’in İzmir İli Kemeraltı Esnaf Derneği’nin Konak Belediyesi ile işbirliği çerçevesinde Kemeraltı’nın Harita Tabanlı Esnaf Veri Tabanını Yaratmak amacıyla bir proje hazırlanmasında koordinatör olarak 2007 Ekim-Kasım-Aralık aylarında, 06.11.2007 tarih ve 855/12 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uygun görülen görevlendirilmesinin Cuma günleri olarak düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Oktay Gökdemir’in İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarih ve yerel tarih ile ilgili kültürel çalışmalarında danışmanlık hizmeti vermek üzere 13.06.2006 tarih ve 788/11 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uygun görülen görevlendirilmesinin Perşembe günleri olarak düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Yusuf Karakoç’un, Maliye Bakanlığı Vergi Konseyinde Vergi Konseyi Üyesi olarak 23.08.2008 tarihine kadar her ayın ilk Perşembe günü Ankara’da yolluksuz, yevmiyesiz, aylıklı olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Üniversitemize bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi ile Tıp Fakültesi gelişme sahası içerisinde kalan İnciraltı mevki 2269 ada 33 parsel 7.030,25 m2 taşınmazın Üniversitemiz adına kamulaştırılabilmesi için 4650 Sayılı Kanunun 5.maddesi uyarınca “Kamu Yararı Kararı” alınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.