04.12.2001/597

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04.12.2001
Toplantı Sayısı : 597

GÜNDEM :

 

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Seyhan Boztepe’nin 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 3. Akademik kadro aktarması.
 4. Araştırma Görevlisi kadrolarında açıktan atama izinlerinin dağılımı.
 5. Üniversitemiz Yayın Komisyonunun 03.12.2001 tarih ve 178 sayılı kararı.
 6. Uzm. Dr. A. Cenk Erdal’ın Rektörlük Uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 7. Uzman Fulya Tantaş’ın Üniversitemiz Vakfında 1(bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Haluk Özcan’ın Mısır Büyükelçiliği nezdinde Türkçe Okutmanı olarak 10.12.2001 – 30.09.2002 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Tıp ve Güzel Sanatlar Fakültesi gelişme sahası içerisinde kalması nedeniyle bazı taşınmazlar için 2942 Sayılı Kanunun 5.maddesi gereğince Kamu Yararı kararı alınması.
 10. Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarından Hemşirelik Yüksekokulu ile Fen Bilimleri Enstitüsüne aktarma yapılması.
 11. Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarından Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi’ne aktarma yapılması.
 12. Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü Hemodiyaliz Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Çiğdem Gökçe için İzmir II. İdare Mahkemesinin 17.10.2001 tarih ve 2001/933 esas nolu ve 2001/861 nolu kararı uyarınca profesör kadrosuna atanması ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca yeni jüri tespiti.

Toplantıda Bulunanlar

Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Hüseyin ALKAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Nilgün MORALI
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. Fevzi DEMİR
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Özcan DORA
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Yönetim Kurulu 04.12.2001 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Seyhan Boztepe’nin atanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.11.2001 tarih ve 27293 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Seyhan Boztepe’nin 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
 Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına aktarılması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
 Araştırma Görevlisi kadrolarında açıktan atama izinlerinin dağılımı konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Araştırma Görevlisi kadrolarında açıktan atama izinlerinin dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Birimi

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Tıp Fakültesi

Kadın Hast.ve Doğum

Arş.Gör.

1

KARAR 5- Üniversitemiz Yayın Komisyonunun 03.12.2001 tarih ve 178 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Orhan İçöz’ün “Turizm İşletmelerinde Pazarlama-İlkeleri ve Uygulamalar” adlı kitabının kendi olanakları ile basımının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 Uzm. Dr. A. Cenk Erdal’ın Rektörlük Uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle atanmasına ilişkin konu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Uzm. Dr. A. Cenk Erdal’ın Rektörlük Uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
 Rektörlüğümüzde Uzman kadrosunda görev yapmakta olan Fulya Tantaş’ın Üniversitemiz Vakfı’nda 1 (bir) yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin konu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlüğümüzde Uzman kadrosunda görev yapmakta olan Fulya Tantaş’ın Üniversitemiz Vakfı’nda 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Haluk Özcan’ın Mısır Büyükelçiliği nezdinde Türkçe Okutmanı olarak 10.12.2001 – 30.09.2002 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 03.12.2001 tarih ve 8276 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Haluk Özcan’ın Mısır Büyükelçiliği nezdinde Türkçe Okutmanı olarak 10.12.2001 – 30.09.2002 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 Tıp ve Güzel Sanatlar Fakültesi gelişme sahası içerisinde kalması nedeniyle bazı taşınmazlar için 2942 Sayılı Kanunun 5.maddesi gereğince Kamu Yararı kararı alınması konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Tıp ve Güzel Sanatlar Fakültesi gelişme sahası içerisinde kalması nedeniyle aşağıdaki listede yeri, ada, parsel ve m2’si belirtilen taşınmazlar için 2942 Sayılı Kanunun 5.maddesi gereğince Kamu Yararı kararı alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Yeri

Ada

Parsel

M2

İnciraltı

2276

1

5.620

2276

4

920

2276

10

24.756

2276

13

22.997

2276

24

3.907

2276

25

4.350

2278

51

21.144,38

2278

57

5.000

2278

59

5.381

2278

60

5.382.37

2269

17

9.357

2269

20

7.237,75

2269

21

5.798

2269

22

11.036,5

2269

33

7.030,25

2269

36

5.311,5

KARAR 10- Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarından Hukuk Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne aktarma yapılması konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 2.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Esasları Anabilim Dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Fen Bilimleri Enstitüsüne,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Fen Bilimleri Enstitüsüne,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarından Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi’ne aktarma yapılması konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Fen Bilimleri Enstitüsüne,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
 Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü Hemodiyaliz Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Çiğdem Gökçe için İzmir II. İdare Mahkemesinin 17.10.2001 tarih ve 2001/933 esas nolu ve 2001/861 nolu kararı uyarınca profesör kadrosuna atanması ile ilgili yeni jüri tespit edilmesi konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü Hemodiyaliz Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Çiğdem Gökçe için, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Şükrü Sindel’in yeni jüri üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.