04.11.2014/432

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04.11.2014
Toplantı Sayısı : 432

GÜNDEM             :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Denizcilik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 3. Denizcilik Fakültesi Staj Uygulama Yönergesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 4. Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu İşleyiş Yönergesi taslağı.
 5. Dokuz Eylül Üniversitesi ile Avusturya Arkeoloji Enstitüsü arasındaki akademik işbirliği protokolü.

   

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Recep YAPAREL
  Prof.Dr. Halil KÖSE
  Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
  Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
  Prof.Dr. Banu DURUKAN
  Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
  Prof.Dr. Ayşe YÜCE
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Doç.Dr. Koray ATİLA
  Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
  Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
  Prof.      Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Atilla AKKOÇLU
  Prof.Dr. Zühal BAHAR
  Prof.Dr. Sacit ÖZER
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. Yunus DOĞAN
  Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
  Prof.Dr. Remzi YAĞCI
  Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
  Prof.Dr. A.Murat TUNCAY
  Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
  Prof.Dr. Melda SUR
  Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
  Prof.Dr. Osman KARADENİZ
  Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
  Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
  Yrd.Doç.Dr. Emin ELMACI
  Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
  Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK
  Doç.Dr. Ali Günay BALIM
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
  Doç.Dr. Cihan IŞIKHAN
  Prof.Dr.H.Nur OLGUN
  Doç.Dr. Zübeyde ERBAYRAKTAR
  Prof.Dr. Utku UTKULU
  Prf.Dr. Tolga ELBİR
  Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
  Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
  Prof.Dr. Sema SAVCI
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
  Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 

Üniversite Senatosu 04.11.2014 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında 7 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Recep Yaparel ile Prof.Dr. Abbas Türnüklü, Prof.Dr. Banu Durukan, Prof.Dr. Ayşe Yüce, Doç.Dr. Koray Atila, Prof.Dr. Hüseyin Avni Egeli, Prof.Dr. Atilla Akkoçlu ve Prof.Dr. Sacit Özer görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılmadılar.
Prof.Dr. Ömer Dumlu, Prof.Dr. Kemal Arı, Prof.Dr. Mehmet Fırat Kutluk ve Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekili Prof.Dr. Rıza Savaş ile Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Emin Elmacı, Doç.Dr. Cihan Işıkhan ve Doç.Dr. Zübeyde Erbayraktar toplantıya katıldılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Denizcilik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde Fakülte Kurulunun 15.09.2014 tarih ve 05/02 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Denizcilik Fakültesi Staj Uygulama Yönergesinin bazı maddelerinde Fakülte Kurulunun 15.09.2014 tarih ve 05/03 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu İşleyiş Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-Dokuz Eylül Üniversitesi ile Avusturya Arkeoloji Enstitüsü arasındaki akademik işbirliği protokolünün incelenmek üzere gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.