04.11.2014/1178

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04.11.2014
Toplantı Sayısı : 1178 

GÜNDEM           : 

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Fen Fakültesi Botanik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. İsa Gökler hakkındaki raporlar.
 3. Fen Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Levent Çavaş hakkındaki raporlar.
 4. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bülent Kılıç hakkındaki raporlar.
 5. Denizcilik Fakültesi Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (İng) Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ender Asyalı hakkındaki raporlar.
 6. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kadriye İpek Ergür hakkındaki raporlar.
 7. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mustafa Güvençer hakkındaki raporlar.
 8. Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Murat Bektaş hakkındaki raporlar.
 9. Mühendislik Fakültesi Elektrik Makinaları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Engin Karatepe hakkındaki raporlar.
 10. 30.10.2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen “Merkezi Araştırma Laboratuvarında çalıştırılmak üzere, Maden Mühendisliği Bölümü lisans mezunu. Maden işletmede yüksek lisans yapmış olmak. Alanında en az 2 yıl laboratuar deneyimine sahip olmak.” nitelikli 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için giriş sınav jürisi tespit edilmesi.
 11. 30.10.2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen “Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak. Alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.” nitelikli 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için giriş sınav jürisi tespit edilmesi.
 12. 30.10.2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında Yükseköğretim Kurumlarında en az bir yarıyıl ders vermiş olmak.” nitelikli 2 adet Rektörlük okutman kadrosu için giriş sınav jürisi tespit edilmesi.
 13. 30.10.2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.” nitelikli 1 adet Rektörlük okutman kadrosu için giriş sınav jürisi tespit edilmesi.
 14. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b maddesi uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde görev yapan Nihal Köse’nin 22.12.2014 tarihinden itibaren 22.12.2015 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 15. Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden Arş.Gör. Handan Aytekin’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 16. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Güliz Akçasoy Bircan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 17. İlahiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mehmet Süheyl Ünal’ın, 15.09.2014-30.06.2015 tarihleri arasında İzmir Özel Çamlaraltı Kolejinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde danışmanlık yapmak üzere Fakültesindeki ders görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Doç.Dr. Nurcan Baykuş Savaşaneril’in, 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi’ndeki görev süresinin 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca uzatılması.
 19. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 410.418,08 TL (dörtyüzonbindörtyüzonsekizlirasekizkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 20. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 77.136,90 TL (yetmişyedibinyüzotuzaltıliradoksankuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 21. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 191.842,38 TL (Yüzdoksanbirbinsekizyüzkırkikiliraotuzsekizkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 22. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 10.000 TL (Onbinlira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 23. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 24.075,64 TL (Yirmidörtbinyetmişbeşliraaltmışdörtkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 24. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 2015 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin belirlenmesi.
 25. SES Sağlık Eğitim ve Spor Vakfı tarafından kurulması kararlaştırılan, “İzmir Tınaztepe Teknoloji Üniversitesi” için 2547 Sayılı Kanunun Ek Madde 3/d bendi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 9/g maddesi uyarınca söz konusu Yükseköğretim Kurumuna tahsis edilen taşınır ve taşınmaz malların ve hakların Üniversitemize devredilmesine ilişkin taahhüdün kabul edilmesi.
 26. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 27. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 28. Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi’nden Prof.Dr. Metin Kozak’ın, 01.08.2014-31.07.2015 tarihleri arasında yurtdışında görevli olması nedeniyle, Nisan 2014 Dönemi eser inceleme aşamasında doçentlik bilim sınavına başvuran adayların eser inceleme ve sözlü sınavlarında jüri üyesi olarak görev alamayacağından asıl jüri üyeliğinden çekilme isteği.
 29. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Yakup Özkaya’nın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Kamu Yönetimi Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 30. Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Feyzi Aydın’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 31. Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Yunus Emre Gümüş’ün, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 32. Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Taha Talip Türkistanlı’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 33. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Kökten Ulaş Birant’ın “Otomatik Çeviri Sipariş ve Çevirmen Yönetim Portalı” isimli proje kapsamında Fakültesindeki derslerini ve görevlerini aksatmamak kaydıyla, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 7.maddesi ile DEÜ Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esaslarının 6.maddesi uyarınca Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde şirket kurması.
 34. Üniversite Yayın Komisyonunun 04.11.2014 tarih ve 528 sayılı kararı.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Halil KÖSE Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. O.Avşar KURGUN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Prof.Dr.Can KARACA

  

Üniversite Yönetim Kurulu 04.11.2014 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Recep Yaparel ile Prof.Dr. Abbas Türnüklü görevli/mazeretli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Ömer Dumlu görevli/mazeretli olması nedeniyle Dekan Vekili Prof.Dr. Rıza Savaş toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 6., 7., 28., 29., 30., 31., 32., 33. ve 34. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Fen Fakültesi Botanik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. İsa Gökler ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. İsa Gökler hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. İsa Gökler’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Fen Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Levent Çavaş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Levent Çavaş hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Levent Çavaş’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bülent Kılıç ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Bülent Kılıç hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Bülent Kılıç’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Denizcilik Fakültesi Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (İng) Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ender Asyalı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ender Asyalı hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ender Asyalı’nın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kadriye İpek Ergür ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Kadriye İpek Ergür hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Kadriye İpek Ergür’nın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mustafa Güvençer ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mustafa Güvençer hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Mustafa Güvençer’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Murat Bektaş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Murat Bektaş hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 9- Mühendislik Fakültesi Elektrik Makinaları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Engin Karatepe ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Engin Karatepe hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 10- 30.10.2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- 30.10.2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- 30.10.2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 2 adet Rektörlük okutman kadrosu için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- 30.10.2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük okutman kadrosu için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b maddesi uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde görev yapan Nihal Köse’nin 22.12.2014 tarihinden itibaren 22.12.2015 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden Arş.Gör. Handan Aytekin’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Güliz Akçasoy Bircan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- İlahiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mehmet Süheyl Ünal’ın, 15.09.2014-30.06.2015 tarihleri arasında İzmir Özel Çamlaraltı Kolejinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde danışmanlık yapmak üzere Fakültesindeki ders görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Doç.Dr. Nurcan Baykuş Savaşaneril’in, 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi’ndeki görev süresinin 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 410.418,08 TL (dörtyüzonbindörtyüzonsekizlirasekizkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 77.136,90 TL (yetmişyedibinyüzotuzaltıliradoksankuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 191.842,38 TL (Yüzdoksanbirbinsekizyüzkırkikiliraotuzsekizkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 10.000 TL (Onbinlira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 24.075,64 TL (Yirmidörtbinyetmişbeşliraaltmışdörtkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Maliye Bakanlığı’nca belirlenen Ekonomik Sınıflandırmaya göre tanzim edilen Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 2015 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesinin Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün, 03.11.2014 tarih ve 334 sayılı yazısı ekinde belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- SES Sağlık Eğitim ve Spor Vakfı tarafından kurulması kararlaştırılan, “İzmir Tınaztepe Teknoloji Üniversitesi” için 2547 Sayılı Kanunun Ek Madde 3/d bendi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 9/g maddesi uyarınca tahsis edilen taşınır ve taşınmaz malların ve hakların Üniversitemize devredilmesine ilişkin taahhüdün kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolar arasında aktarma yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 27- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolar arasında aktarma yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi’nden Prof.Dr. Metin Kozak’ın, 01.08.2014-31.07.2015 tarihleri arasında yurtdışında görevli olması nedeniyle, Nisan 2014 Dönemi eser inceleme aşamasında doçentlik bilim sınavına başvuran adayların eser inceleme ve sözlü sınavlarında jüri üyesi olarak görev alamayacağından asıl jüri üyeliğinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Yakup Özkaya’nın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Kamu Yönetimi Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Feyzi Aydın’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Yunus Emre Gümüş’ün, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Taha Talip Türkistanlı’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Kökten Ulaş Birant’ın “Otomatik Çeviri Sipariş ve Çevirmen Yönetim Portalı” isimli proje kapsamında Fakültesindeki derslerini ve görevlerini aksatmamak kaydıyla, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 7.maddesi ile DEÜ Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esaslarının 6.maddesi uyarınca Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde şirket kurmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- A-İşletme Fakültesi Dergisinin Cilt:15, 2014 yılı, 1.sayısının 175 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın numarasının, 09.1700.000.000/BY.014.048.767 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına, bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 175 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B-Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon nedir? Sözyeşmeli Personel için Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Uygulamaları El Kitabı, Sağlık Hukuku El Kitabı, TS EN/IEC IBO 9001:2008 Toplam Kalite Yönetimi…” gibi bölümler halinde yayınlanacak olan “Cepte Kalite 1, 2, 3, …” kitapçıklarının 2000 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının, 09.9999.8301.000/BY.014.004.768 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına, bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 2000 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.