04.11.2013/79

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
 
Toplantı Tarihi : 04.11.2013
Toplantı Sayısı : 79
 
 
GÜNDEM:
 
1-Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Chiesi İlaç San. Tic. A.Ş. firması tarafından 06.11.2013 tarihinde Aydın’ da düzenlenen Fokus Toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.000,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
2- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Görsev YENER’ in Novartis firması tarafından 05.10.2013 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Alzheimer Demansı Hastalığı” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından 5.000,00 TL. (KDV Dahil) ödenecek tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
3- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış BAKLAN’ ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. firması tarafından 06.11.2013 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Epilepsi Vaka Paylaşım” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 6.254,00 (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
4- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Serkan ÖZAKBAŞ’ ın Merck İlaç Ecza ve Kimya Tic. A.Ş. firması tarafından 05.09.2013-07.09.2013 tarihleri arasında İstanbul’ da düzenlenen “New Frontiers in MS” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
5- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Serkan ÖZAKBAŞ’ ın Novartis Sağlık Gıde ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. firması tarafından 02.11.2013-03.11.2013 tarihleri arasında İstanbul’ da düzenlenen “Special Clinical Issues in MS” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
6- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Ferit Hakan ÖNER’ in Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. firması tarafından 21.09.2013-22.09.2013 tarihleri arasında İzmir’ de düzenlenen “Hemşire Gelişimi Sempozyumu” adlı eğitim toplantısında “Göz Anatomisi ve Retina Hastalıkları” başlıklı konuşmada konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
7- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Dayimi KAYA’ nın Edwars Lifesciences firması ile 1 (Bir) yıl süre ile yapılacak olan proctorluk görevlendirilmesinin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapılması ve ilgili firma tarafından Sözleşmenin EK A kısmından Madde 1 ve Madde 2’ de belirtilen tutarların katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
8- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatih DEMİRKAN’ ın sorumlu, Yard.Doç.Dr.Özden PİSKİN’in yardımcı araştırıcı olduğu Anabilim Dalı’ nda yürütülecek olan, Johson&Johson Sıhhı Malzeme San. ve Tic.Şti. tarafından desteklenen 26866138MMY3033 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatılan (hedeflenen 10 hasta için) 359,897,50 TL (KDV Dahil) (A1 Kolu İçin toplam 41.389.75 TL., A2 Kolu İççin Toplam 37.889,75 TL., B Kolu İçin Toplam 26.889,75 TL.,) Honararium bedeli tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
9- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi (Hastane) 2013 Mali Yılı Gelir Bütçesinde yer alan 38.13.35.01.07.3.1.03.2.3.3 Elektrik Alımları Bütçe Tertibi Ödeneğinin 6.600.000,00 TL’den 6.560.000,00 TL’ye düşürülmesi ve 38.13.35.01.07.3.1.03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Bütçe Tertibi Ödeneğinin 0,00 TL’den 10.000,00 TL’ye çıkarılması, 38.13.35.01.07.3.1.03.7.3.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri Bütçe Tertibi Ödeneğinin 50.000,00 TL’den 60.000,00 TL’ye çıkarılması ve 38.13.35.01.07.3.1.03.1.4.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları Bütçe Tertibi Ödeneğinin 30.000,00 TL’den 50.000,00 TL’ye çıkarılması 03.11.2013 tarihinden itibaren uygulanması hususu.