04.11.2008/896

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04.11.2008
Toplantı Sayısı : 896

GÜNDEM         :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2007 yılında kullanılmak üzere Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji-Spor Fizyoterapisi alanına tahsis edilen ve Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümüne aktarılan kontenjanla, Evaluting Technological İnnovations Capabilities of Enterprises Through Engineering Perpectives alanında İngiltere Cambridge Üniversitesi’nde doktora eğitimi yapmak üzere görevlendirilen Arş.Gör. Burcu Felekoğlu’nun görev süresinin 31.12.2008 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile maaşlı, maaş transferli, dövizli, döviz kontenjanı, öğrenim (kırtasiye) ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılması.
 3. Rektörlük uzman kadrosuna Uzm.Dr. Barış Akıncı’nın görevine başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosuna Uzm.Dr. Abdullah Serkan Yener’in görevine başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 5. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda, Fulbright Programı tarafından stajyer öğretim elemanı olarak görevlendirilen ABD uyruklu Deirdre Margaret Maher’in 2008-2009 öğretim yılında 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ücretsiz olarak çalıştırılması.
 6. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan, ABD uyruklu Peter I.Donnely’in 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 7. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Helen Margaret Moran’ın 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 8. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Nadine Freda Kemp’in 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 9. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu John Michael Brittain’in 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 10. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nden Makedonya uyruklu Arş.Gör. Sali Saliji’nin 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Araştırma Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 11. Güzel Sanatlar Enstitüsü Film Tasarımı Anasanat Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Akil Fikret Tosun’un 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 12. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden, Öğr.Gör. Ayşe Çetin’in, Vakıflar Genel Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nün 2007-2008 yılında onarımına başlanılan “Diyarbakır Merkez Melik Ahmet Camii”nin mevcut çiniler ve kalem işlerinin tespiti ve projelendirilmesi çalışmalarında Danışman olarak Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak kaydıyla (2008-2009 eğitim öğretim yılı süresince her ay 1 (bir) mesai günü (Cuma) veya birden fazla Cumartesi ve Pazar günleri), 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ’un, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nda (İKSEV) danışmanlık yapmak üzere 16.10.2008-16.10.2009 tarihleri arasında 1 yıl süre ile (iki haftada bir gün olmak üzere) 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Tıp Fakültesi’nden Arş.Gör. Uzm.Dr. Gülçin Akıncı’nın, 15.12.2008-15.05.2009 tarihleri arasında (yol hariç) İngiltere Leeds Üniversitesi Hastanesi’nde gözlemci olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Hemşirelik Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr.Fatma Şeyda Özbıçakcı’nın, 19.01.2009-25.04.2009 tarihleri arasında Baltimore/Maryland/Amerika’da Inden ve Stti’nin birlikte desteklediği hemşirelikte doktora sonrası akademik gelişme programına katılmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Seren Özmehmet Taşan’ın Waseda Üniversitesi Enformasyon, Üretim ve Sistemler Enstitüsü’nde Japonya Hükümeti Araştırma Bursu kapsamında araştırma ve incelemelerine devam etmek üzere Japonya’daki görev süresinin 24 Ekim 2008-01 Nisan 2009 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 17. Rektörlük uzmanı Ayşe Işınsu Atalay’ın Bologna süreci ile ilgili bilgilendirme toplantısına katılmak üzere 06.11.2008-08.11.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz (resmi araç ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak Sakarya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’na emekli Öğretim Üyesi Prof.Dr. Z.Candan Algun’un, 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca yeniden profesör kadrosuna atanması.
 19. Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST profesör kadrosunun Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalına aktarılması ve aktarılan kadroya 18.08.2003 tarihinde emekliye sevk edilen Prof.Dr. Mustafa Ergün’ün, 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca yeniden profesör kadrosuna atanması.
 20. Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. A.Şebnem Özkan’ın sorumlu araştırıcı olduğu TUR-PSO protokol no’lu “Türkiye’de Dermatoloji Kliniklerine Başvuran Psoriazis Hastalarında Hastalık Şiddetinin ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirildiği Kesitsel Epidemiyolojik Gözlemsel Çalışma” adlı klinik çalışmanın Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 21. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in, Astra Zeneca firması tarafından 03.11.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “Quality Çalışması Uluslar arası Araştırıcılar Toplantısı Hazırlığı” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 22. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in, Astra Zeneca firması tarafından 08.11.2008 tarihinde Ankara’da düzenlenecek “Güncel Gelişmeler Işığında Bipolar Bozukluk” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 23. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in, Astra Zeneca firması tarafından 15.11.2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “Bipolar Bozuklukta Güncel Tanı ve Tedavi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 24. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Tunç Alkın’ın Johnson and Johnson firması tarafından 07.11.2008 tarihinde Erzurum’da düzenlenecek “Majör Depresyon” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500,00.-USD (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 25. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. tarafından 01.11.2008 tarihinde Diyarbakır’da düzenlenen “Hareketli Saatler” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.850,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 26. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 07.11.2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “KOAH’da Son Gelişmeler” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.320,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 27. Av.Esen Zeybek Büke’nin Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Veli Özer Özbek’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 590,00.-YTL (KDV dahil) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 28. Mimarlık Fakültesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Ege Şehir Planlaması Enerji ve Teknolojik İşbirliği Merkezi A.Ş. arasında imzalanan protokol çerçevesinde “İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayollarına Dayalı Toplu Ulaşım İşletme Sistemleri Optimizasyonu” iş başlığı altında “Belediye Otobüsleri (Eshot ve İzulaş) Hat Planlama Çalışmaları”nda danışmanlık hizmeti vermek üzere Yrd.Doç.Dr. M.Yıldırım Oral’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 4 ay süre ile (ayda dört mesai günü) eğitimi aksatmayacak şekilde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek hizmet karşılığında ayda 500,00.-YTL (KDV hariç) olmak üzere toplam 2.000,00.-YTL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 29. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilen proje ve laboratuar gelirlerinin katkı payı dağıtım oranlarının belirlenmesi.
 30. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 2008 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi gider bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 18.000,00.-YTL’lik aktarma yapılması.
 31. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 2008 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi gider bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 4.950,00.-YTL’lik aktarma yapılması.
 32. Yabancı Diller Yüksekokulu’nca Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 30.06.2008-05.09.2008 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Muafiyet Hazırlık Kursu”ndan elde edilen gelirin katkı payı dağıtımının yapılması.
 33. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmekte olan DBTE-179 kod no’lu “Enerji Santrali Plankton Analizi Projesi”nden elde edilen 6.500,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımı oranlarının tespiti.
 34. Buca Tınaztepe Mahallesi 750 Ada, 60 Parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasından idarenin tek taraflı olarak 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 21.maddesi uyarınca vazgeçmesi konusu.
 35. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 05.11.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “KOAH Forum” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.160,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 36. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 08.11.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “KOAH Forum” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.160,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 37. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın Glaxo Smith Kline İlaçları San.ve Tic.A.Ş. tarafından 29.11.2008 tarihinde Bordum’da düzenlenecek “KOAH ile Senkronize Buluşmalar” ve “KOAH ile Yükselen Beklentiler” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.455,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 38. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. tarafından 07.11.2008 tarihinde Isparta’da düzenlenecek “Hareketli Saatler” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.850,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 39. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un Lundbeck İlaç Tic.A.Ş. tarafından 11.11.2008 tarihinde Antalya’da düzenlenecek “Danışma Kurulu”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.250,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 40. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Görsev Yener’in sorumlu, Prof.Dr. Raif Çakmur’un yardımcı araştırıcı olduğu CENA713B2315 protokol, 7/24-03 etik kurul no’lu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 41. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. A.Uğur Yılmaz’ın sorumlu, Doç.Dr. İlhan Öztop’un yardımcı araştırıcı olduğu D8480C00013 protokol, 08/10-19 etik kurul no’lu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 42. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalından Doç.Dr. İlknur Bilkay Görken’in sorumlu araştırıcı olduğu NIS-OEU-ARI-2007/1 protokol no’lu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 43. Hukuk Fakültesi’nde 2008-2009 öğretim yılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 44. İlahiyat Fakültesi’nde 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 45. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 46. Mimarlık Fakültesi’nde 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 47. İşletme Fakültesi’nde 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 48. Buca Eğitim Fakültesi’nde 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 49. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 50. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 51. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 52. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında uygulama dersleri için uygulama okullarında görevli bulunan öğretmenlere açılan derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 53. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 54. Adalet Meslek Yüksekokulu’nda 2008-2009 öğretim yılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 55. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 56. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 57. İzmir Meslek Yüksekokulu’nda 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 58. Hemşirelik Yüksekokulu’nda 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 59. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 60. Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 61. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 62. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 63. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 64. Tıp Fakültesi’nde 2008-2009 öğretim yılında I., II., III., IV., V. ve VI. Dönem öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 65. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 66. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 67. Tıp Fakültdesi’nde 2008-2009 öğretim yılında Uzmanlık öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 68. Buca Eğitim Fakültesi’nde 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim Fakülte-Okul İşbirliği programında görevli uygulama öğretmenleri için açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 69. Mühendislik Fakültesi’nde 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 70. Devlet Konservatuvarı’nda 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi. 
  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Ferda AYSAN
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Doç. Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
  Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
  Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
  Prof.Dr. İlknur CÖCEN
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. Fevzi DEMİR
  Raportör Prof.Dr. Cem TERZİ
 
 

Üniversite Yönetim Kurulu 04.11.2008 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Rifat Sami Aksoy raporlu olduğu için toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. Semih Çelenk ve Prof.Dr. Çetin Türkçü görevli oldukları için Dekan Vekilleri Doç. Halil Yoleri ve Prof.Dr. Hülya Koç toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41. ve 42. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Mühendislik Fakültesi’nden Evaluting Technological İnnovations Capabilities of Enterprises Through Engineering Perpectives alanında İngiltere Cambridge Üniversitesi’nde doktora eğitimi yapmak üzere görevlendirilen Arş.Gör. Burcu Felekoğlu’nun görev süresinin 31.12.2008 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile maaşlı, maaş transferli, dövizli, döviz kontenjanı, öğrenim (kırtasiye) ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosuna Uzm.Dr. Barış Akıncı’nın görevine başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosuna Uzm.Dr. Abdullah Serkan Yener’in görevine başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Yabancı Diller Yüksekokulu’nda, Fulbright Programı tarafından stajyer öğretim elemanı olarak görevlendirilen ABD uyruklu Deirdre Margaret Maher’in 2008-2009 öğretim yılında 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ücretsiz olarak çalıştırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan, ABD uyruklu Peter I.Donnely’in 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamında %38 oranında artış yapılarak brüt (2.657,36.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Helen Margaret Moran’ın 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamında %55,5 oranında artış yapılarak brüt (2.504,42.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Nadine Freda Kemp’in 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamında %70 oranında artış yapılarak brüt (2.720,12.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu John Michael Brittain’in 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamında %49,5 oranında artış yapılarak brüt (2.564,60.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Güzel Sanatlar Enstitüsü’nden Makedonya uyruklu Arş.Gör. Sali Saliji’nin 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının aynı brüt (1.954,95.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Araştırma Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Güzel Sanatlar Enstitüsü Film Tasarımı Anasanat Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Akil Fikret Tosun’un 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden, Öğr.Gör. Ayşe Çetin’in, Vakıflar Genel Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nün 2007-2008 yılında onarımına başlanılan “Diyarbakır Merkez Melik Ahmet Camii”nin mevcut çiniler ve kalem işlerinin tespiti ve projelendirilmesi çalışmalarında Danışman olarak Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak kaydıyla (2008-2009 eğitim öğretim yılı süresince her ay 1 (bir) mesai günü (Cuma) veya birden fazla Cumartesi ve Pazar günleri), 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ’un, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nda (İKSEV) danışmanlık yapmak üzere Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak kaydıyla 16.10.2008-16.10.2009 tarihleri arasında 1 yıl süre ile (iki haftada bir gün olmak üzere) herhangi bir karşılık almaksızın 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Tıp Fakültesi’nden Arş.Gör. Uzm.Dr. Gülçin Akıncı’nın, 15.12.2008-15.05.2009 tarihleri arasında (yol hariç) İngiltere Leeds Üniversitesi Hastanesi’nde gözlemci olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Hemşirelik Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr.Fatma Şeyda Özbıçakcı’nın, 19.01.2009-25.04.2009 tarihleri arasında Baltimore/Maryland/Amerika’da Inden ve Stti’nin birlikte desteklediği hemşirelikte doktora sonrası akademik gelişme programına katılmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Seren Özmehmet Taşan’ın Waseda Üniversitesi Enformasyon, Üretim ve Sistemler Enstitüsü’nde Japonya Hükümeti Araştırma Bursu kapsamında araştırma ve incelemelerine devam etmek üzere Japonya’daki görev süresinin 24 Ekim 2008-01 Nisan 2009 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Rektörlük uzmanı Ayşe Işınsu Atalay’ın Bologna süreci ile ilgili bilgilendirme toplantısına katılmak üzere 06.11.2008-08.11.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz (resmi araç ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak Sakarya’da görevlendirilmesine ilişkin konunun; ilgilinin masraflarının Erasmus (Kurum dışından) bütçesinden karşılanacağı bildirildiğinden gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 18- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’na emekli Öğretim Üyesi Prof.Dr. Z.Candan Algun’un, 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca yeniden profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- a) Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST profesör kadrosunun Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalına aktarılmasına,
b) 18.08.2003 tarihinde emekliye sevk edilen Prof.Dr. Mustafa Ergün’ün, Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalına aktarılan profesör kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. A.Şebnem Özkan’ın sorumlu araştırıcı olduğu TUR-PSO protokol no’lu “Türkiye’de Dermatoloji Kliniklerine Başvuran Psoriazis Hastalarında Hastalık Şiddetinin ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirildiği Kesitsel Epidemiyolojik Gözlemsel Çalışma” adlı klinik çalışmanın Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in, Astra Zeneca firması tarafından 03.11.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “Quality Çalışması Uluslararası Araştırıcılar Toplantısı Hazırlığı” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in, Astra Zeneca firması tarafından 08.11.2008 tarihinde Ankara’da düzenlenecek “Güncel Gelişmeler Işığında Bipolar Bozukluk” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in, Astra Zeneca firması tarafından 15.11.2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “Bipolar Bozuklukta Güncel Tanı ve Tedavi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Tunç Alkın’ın Johnson and Johnson firması tarafından 07.11.2008 tarihinde Erzurum’da düzenlenecek “Majör Depresyon” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500,00.-USD (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. tarafından 01.11.2008 tarihinde Diyarbakır’da düzenlenen “Hareketli Saatler” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.850,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 07.11.2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “KOAH’da Son Gelişmeler” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.320,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Av.Esen Zeybek Büke’nin Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Veli Özer Özbek’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 590,00.-YTL (KDV dahil) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Mimarlık Fakültesi”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Ege Şehir Planlaması Enerji ve Teknolojik İşbirliği Merkezi A.Ş. arasında imzalanan protokol çerçevesinde “İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayollarına Dayalı Toplu Ulaşım İşletme Sistemleri Optimizasyonu” iş başlığı altında “Belediye Otobüsleri (Eshot ve İzulaş) Hat Planlama Çalışmaları”nda danışmanlık hizmeti vermek üzere Yrd.Doç.Dr. M.Yıldırım Oral’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 4 ay süre ile (ayda dört mesai günü) eğitimi aksatmayacak şekilde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek hizmet karşılığında ayda 500,00.-YTL (KDV hariç) olmak üzere toplam 2.000,00.-YTL (KDV hariç) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5007 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilen proje ve laboratuar gelirlerinin katkı payı dağıtım oranlarının 10.10.2008 tarih ve 08/08 sayılı Merkez Yönetim Kurulu Kararında belirlendiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 2008 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi gider bütçesinde yer alan;
a) 25.255.02.99 Diğer Büro Makineleri ve Aletler harcama kaleminden 5.000,00.-YTL’nin 74.740.13.01 Makineler Aletler Grubu Yedek Parça Hesabına,
b) 25.255.02.99 Diğer Büro Makineleri ve Aletler harcama kaleminden 10.000,00.-YTL’nin 74.740.31.05 Makine Cihaz ve Taşıt Bakım Onarım Hizmet Alımı Hesabına,
c) 25.255.02.03 Teksir ve Çoğaltma Makineleri harcama kaleminden 3.000,00.-YTL’nin 74.740.04.02 Sıvı Yakıtlar Hesabına olmak üzere toplam 18.000,00.-YTL’nin aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 2008 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi gider bütçesinde yer alan 150.04.02 Sıvı Yakıtlar harcama kaleminden 4.950,00.-YTL tutarın 255.02.01 Bilgisayarlar ve Sunucular harcama kalemine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Yabancı Diller Yüksekokulu’nca Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 30.06.2008-05.09.2008 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Muafiyet Hazırlık Kursu”ndan elde edilen gelirin katkı payı dağıtımının 25.09.2008 tarih ve 26/4 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmekte olan DBTE-179 kod no’lu “Enerji Santrali Plankton Analizi Projesi”nden elde edilen 6.500,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının 16.10.2008 tarih ve 24/8 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Üniversitemiz bütçesinin yetersiz olması nedeniyle 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun “idarenin tek taraflı vazgeçmesi” başlıklı 21.maddesi uyarınca Buca Tınaztepe Mahallesi 750 Ada, 60 Parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasından tek taraflı olarak vazgeçilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 05.11.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “KOAH Forum” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.160,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 08.11.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “KOAH Forum” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.160,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın Glaxo Smith Kline İlaçları San.ve Tic.A.Ş. tarafından 29.11.2008 tarihinde Bordum’da düzenlenecek “KOAH ile Senkronize Buluşmalar” ve “KOAH ile Yükselen Beklentiler” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.455,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. tarafından 07.11.2008 tarihinde Isparta’da düzenlenecek “Hareketli Saatler” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.850,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un Lundbeck İlaç Tic.A.Ş. tarafından 11.11.2008 tarihinde Antalya’da düzenlenecek “Danışma Kurulu”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.250,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Görsev Yener’in sorumlu, Prof.Dr. Raif Çakmur’un yardımcı araştırıcı olduğu CENA713B2315 protokol, 7/24-03 etik kurul no’lu “Parkinson hastalığı ile ilişkili hafiften ortaya değişen düzeyde demansı (PDD) olan hastalarda Exelon® kapsül ve transdermal flasterin PD’nin altta yatan motor semptomlarının kötüleşmesi üzerindeki uzun vadeli etkisini değerlendirmek için 76 haftalık prospektif, açık-etiketli, çok merkezli” klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. A.Uğur Yılmaz’ın sorumlu, Doç.Dr. İlhan Öztop’un yardımcı araştırıcı olduğu D8480C00013 protokol, 08/10-19 etik kurul no’lu “Daha önce tedavi edilmemiş Metastatik Kolorektal Kanserli Hastalarda Sediranib (RECENTIN™ ASR2171) ile 5-florourasil, Lökovorin ve Oksaliplatin (FOLFOX) Kombinasyonu Etkinliğinin, Bevasizumab ve FOLFOX Kombinasyonu Etkinliği ile karşılaştırıldığı randomize, çift kör, çok merkezli faz II/III” adlı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42- Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalından Doç.Dr. İlknur Bilkay Görken’in sorumlu araştırıcı olduğu NIS-OEU-ARI-2007/1 protokol no’lu “Günlük uygulamada aromataz inhibitörü tedavisine uyumun eğitim yaklaşımıyla değerlendirilmesi: postmenopozal hormona duyarlı erken evre meme kanseri olan kadınlarda eğitim destek materyali sağlanmasının adjuvan aromataz inhibitörü tedavisine uyum ve devamlılık oranları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi (gözlem çalışması)” adlı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 43- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hukuk Fakültesi’nde, örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin, 2008-2009 öğretim yılı başından itibaren 16.10.2008 tarih ve 24/1 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 44- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İlahiyat Fakültesi’nde örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 24.09.2008 tarih ve 37/19 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 45- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 18.09.2008 tarih ve 30/30 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi
KARAR 46- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mimarlık Fakültesi’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 15.10.2008 tarih ve 39/13 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 47- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İşletme Fakültesi’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 08.10.2008 tarih ve 30/4 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 48- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Buca Eğitim Fakültesi’nde örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 07.10.2008 tarih ve 19/3 ile 14.10.2008 tarih ve 20/5-6-8 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 49- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 22.09.2008 tarih ve 637/2 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 50- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren Müdürlüğe ait 22.10.2008 tarih ve 2581 sayılı yazı ekinde belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 51- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 08.10.2008 tarih ve 25/20 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 52- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren uygulama dersleri için uygulama okullarında görevli bulunan öğretmenlere açılan derslerin şube sayılarının 08.10.2008 tarih ve 25/9 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 53- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 23.10.2008 tarih ve 23/25 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Karında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 54- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Adalet Meslek Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı başından itibaren 08.09.2008 tarih ve 20/1-2 sayılı, 09.10.2008 tarih ve 23/2 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararları ile 08.09.2008 tarih ve 7/1 sayılı Yüksekokul Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 55- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 16.09.2008 tarih ve 34/4 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 56- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 13.10.2008 tarih ve 22/6 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 57- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İzmir Meslek Yüksekokulu’nda örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 15.10.2008 tarih ve 29/16 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 58- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hemşirelik Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 11.07.2008 tarih ve 332/3 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 59- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 07.10.2008 tarih ve 321/1 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 60- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 08.10.2008 tarih ve 20/4 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 61- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Yabancı Diller Yüksekokulu’nda örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 09.10.2008 tarih ve 27/1 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 62- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 04.11.2008 tarih ve 31/1 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 63- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Fakültesi’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 17.10.2008 tarih ve 24/2 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 64- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Tıp Fakültesi’nde I., II.., III., IV., V. ve VI. Dönem öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı başından itibaren 07.10.2008 tarih ve 36/14 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 65- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen-Edebiyat Fakültesi’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren Fakülte Yönetim Kurulu’nun 17.09.2008 tarih ve 589/9 sayılı kararı ile 15.10.2008 tarih ve 591/15 sayılı kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 66- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen Bilimleri Enstitüsü’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 31.10.2008 tarih ve 3/1 sayılı Enstitü Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 67- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Tıp Fakültesi’nde Uzmanlık öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı başından itibaren 07.10.2008 tarih ve 36/14 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 68- Buca Eğitim Fakültesi 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren örgün ve ikinci öğretim Fakülte-Okul İşbirliği Programında görevli uygulama öğretmenleri için açılan derslerin şube sayılarının 21.10.2008 tarih ve 21/23-24 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 69- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mühendislik Fakültesi’nde örgün ve ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 22.10.2008 tarih ve 49/36 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi
KARAR 70- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Devlet Konservatuvarı’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 26.09.2008 tarih ve 23/4 sayılı Konservatuvar Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince kabulüne oybirliği ile karar verildi.