04.11.2003/682

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04.11.2003
Toplantı Sayısı : 682

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi?nde görev yapan Nihal Işık?ın 22.12.2003 tarihinden itibaren 22.12.2005 tarihine kadar 2 (iki) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Mühendislik Fakültesi?nde görev yapan Hasan Altıok?un 17.12.2003 tarihinden itibaren 17.12.2005 tarihine kadar 2 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. İşletme Fakültesi?nden Pakistan uyruklu Tohid Ahmed Rana?nın, 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 5. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü?nden Cezayir uyruklu Prof.Dr. Abdelouahab Chouuikhi?nin 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü?nden İran uyruklu Muhammed Mugaminiya?nın 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (araştırma görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 7. Sosyal Bilimler Enstitüsü?nden Makedonya uyruklu Sali Saliji?nin 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (araştırma görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 8. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü?nde yükseklisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Umut Karabulut?un 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesi.
 9. Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. M.Ufuk Günbay?ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2004 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 36/a-2.maddesi uyarınca uzatılması.
 10. Devlet Konservatuvarı?nda görev yapmakta olan 40 Öğretim Elemanının mesai saatleri dışında asli görevlerini aksatmamak kaydıyla 25.09.2003 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca Üniversitemiz Vakfındaki görevlendirilmelerinin uzatılması.
 11. Devlet Konservatuvarı?nda görev yapmakta olan Okt.Ayşe Ergen, Okt. Pınar Dinçer, Okt. Özlem Görgülü ve Okt. Mert Savaşan?ın mesai saatleri dışında asli görevlerini aksatmamak kaydıyla 25.09.2003 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca Üniversitemiz Vakfındaki görevlendirilmeleri.
 12. Devlet Konservatuvarı?nda görev yapmakta olan Öğr.Gör. M.Faruk Düzgün?ün İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü?nde 2003/2004 temsil sezonunda asli görevini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. DBTE-150 Kod?lu ?Nemrut Körfezinde İzmir Elektrik Santralının Soğutma Suyu Alım/Verim Yerinin Biyolojik İzleme Etüdü? projesinin çalışmalarına katılmak üzere Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü?nden 44 bilimsel ve teknik personelin Aliağa-İstanbul ve Ankara?da 20 Ekim 2003-30 Nisan 2004 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş otobüs, uçak ve resmi oto ile) yevmiyeli, fasılalı olarak , masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 14. Uygulama ve Araştırma Hastanesi?nde görevli Doç.Dr. Görsev G.Yener?in 2-5 Ekim 2003 tarihinde Antalya?da Pfizer firmasınca düzenlenen MSS günlerinde yapılan ?Nöropsikiyatride olaya ilişkin endojen potansiyeller? konulu bilimsel konuşma karşılığı ödenecek olan 825.000.000.-TL honarariumun katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 15. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İzmir İktisat ve Ticaretliler Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde ek uygulama protokolü-2 ile Prof.Dr. Öcal Usta, Doç.Dr. Utku Utkulu, Yrd.Doç.Dr. İsmail Mazgit, Yrd.Doç.Dr. K.Şevket Sayın, Yrd.Doç.Dr. Yasemin Yeğinboy, Arş.Gör. Mert Ural, Arş.Gör. Hakan Kahyaoğlu?nun 06.10.2003 – 15.12.2003 tarihleri arasında ?SPK Lisanslama Sınavı Kurs Programı? için Akademik Danışmanlık yapmak üzere mesai saatleri dışında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri.
 16. Av.Battal Yörük?ün Hukuk Fakültesi?nden Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez ile Doç.Dr. Yusuf Karakoç?dan bilimsel görüş istemi.
 17. Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Tuğrul Kırmızı?nın hakkında Rektörlükçe açılan soruşturma neticesinde tecziye edildiği ?uyarma? cezasına itirazı.
 18. Akademik kadro aktarması.
 19. Akademik kadro aktarması.
 20. Akademik kadro aktarması.
 21. Mühendislik Fakültesi?nden Prof.Dr. Mustafa Düzgün?ün İsveç Karolinska Enstitüsü?nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 09-12 Kasım 2003 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.200 nolu harcama kaleminden karşılanarak İsveç?de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 22. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı?nın 04.11.2003 tarih ve 229 sayılı kararı.
 23. Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Burhan Erdoğan ile Doç.Dr. Niyazi Aksoy, Yrd.Doç.Dr. A. Bahadır Yavuz, Yrd.Doç.Dr. Zülfü Demirkıran, Öğr.Gör. Celalettin Şimşek, Arş.Gör. Gökhan Öcal?ın Torbalı Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Projeleri kapsamında yapılacak çalışmalar için; İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla?da 03 Kasım 2003 – 03 Şubat 2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli, fasılalı olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 24. Güzel Sanatlar Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Atilla Cengiz Kılıç?ın 12 Kasım 2003-30 Haziran 2003 tarihleri arasında Almanya Aachen Üniversitesi?nde inorganik kimya konusunda araştırma ve inceleme yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Nilgün MORALI
Prof.Dr. Şeref ERTAŞ
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Öcal USTA
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Yönetim Kurulu 04.11.2003 Salı günü saat 16.00?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 21., 22., 23. ve 24. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi?nde görev yapan Nihal Işık?ın 22.12.2003 tarihinden itibaren 22.12.2005 tarihine kadar 2 (iki) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Mühendislik Fakültesi?nde görev yapan Hasan Altıok?un 17.12.2003 tarihinden itibaren 17.12.2005 tarihine kadar 2 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- İşletme Fakültesi?nden Pakistan uyruklu Tohid Ahmed Rana?nın, 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,5 katı (1.632.900.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü?nden Cezayir uyruklu Prof.Dr. Abdelouahab Chouuikhi?nin 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar brüt 2.714.488.000.-TL ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Sosyal Bilimler Enstitüsü?nden İran uyruklu Muhammed Mugaminiya?nın 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt aynı (1.027.400.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (araştırma görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Sosyal Bilimler Enstitüsü?nden Makedonya uyruklu Sali Saliji?nin 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt aynı (997.500.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (araştırma görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü?nde yükseklisans eğitimini tamamlayan İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi?nden Arş.Gör. Umut Karabulut?un 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. M.Ufuk Günbay?ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2004 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2.maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Devlet Konservatuvarı?nda görev yapmakta olan ekli listede yer alan 40 Öğretim Elemanının mesai saatleri dışında asli görevlerini aksatmamak kaydıyla 25.09.2003 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca Üniversitemiz Vakfındaki görevlendirilmelerinin uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Devlet Konservatuvarı?nda görev yapmakta olan Okt.Ayşe Ergen, Okt. Pınar Dinçer, Okt. Özlem Görgülü ve Okt. Mert Savaşan?ın mesai saatleri dışında asli görevlerini aksatmamak kaydıyla 25.09.2003 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca Üniversitemiz Vakfındaki görevlendirilmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Devlet Konservatuvarı?nda görev yapmakta olan Öğr.Gör. M.Faruk Düzgün?ün İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü?nde 2003/2004 temsil sezonunda asli görevini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- DBTE-150 Kod?lu ?Nemrut Körfezinde İzmir Elektrik Santralının Soğutma Suyu Alım/Verim Yerinin Biyolojik İzleme Etüdü? projesinin çalışmalarına katılmak üzere Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü?nden aşağıdaki listede yer alan 44 bilimsel ve teknik personelin Aliağa-İstanbul ve Ankara?da 20 Ekim 2003-30 Nisan 2004 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş otobüs, uçak ve resmi oto ile) yevmiyeli, fasılalı olarak , masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.

GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL  
Prof.Dr. Bülent CİHANGİR (Proje Başkanı) Arş.Gör.(Doç.Dr.) Ferah YILMAZ
Yrd.Doç.Dr. Can BİZSEL (Proje Koordinatörü) Arş.Gör.Dr. Erkan DEMİRKURT
Prof.Dr. Hüseyin A.BENLİ Arş.Gör.(Doç.Dr.) Nihayet BİZSEL
Prof.Dr. Atilla ULUĞ Arş.Gör. Aydın ÜNLÜOĞLU
Prof.Dr. Filiz KÜÇÜKSEZGİN Arş.Gör. Teoman KAHRAMAN
Prof.Dr. Günay ÇİFÇİ Arş.Gör. Remzi KAVCIOĞLU
Doç.Dr. Doğan YAŞAR Arş.Gör. Esin ULUTURHAN
Doç.Dr. Erdeniz ÖZEL Arş.Gör. Barış AKÇALI
Doç.Dr. Funda YERCAN Arş.Gör. Canan ÖZTÜRK
Doç.Dr. Deniz ÜNSALAN Arş.Gör. Enis DARILMAZ
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZERLER Arş.Gör. Tarık İLHAN
Yrd.Doç.Dr. Erdem SAYIN Arş.Gör. Şeniz UÇKAÇ
Yrd.Doç.Dr. Muhammet DUMAN Arş.Gör. İdil ERDEN
Yrd.Doç.Dr. Gökdeniz NEŞER Arş.Gör. Aylin DİNÇ
Yrd.Doç.Dr. Mert AVCI Arş.Gör. Adem EREN
Yrd.Doç.Dr. A.Harun ÖZDAŞ Arş.Gör. Gültekin SINIR
Yrd.Doç.Dr. E.Mümtaz TIRAŞIN Uzm. Belma BAYAZITOĞLU
Öğr.Gör.Dr. Cem CİVELEK Uzm. Sezgi ADALIOĞLU
Öğr.Gör. Celal ÜSTÜNBAŞ Uzm.Dr. Güzel Yücel GİER
Öğr.Gör.Dr. Hüsnü ERONAT Yük.Müh.Dr. Cem GÜNAY
Öğr.Gör.Dr. Esin ÜÇÜNCÜOĞLU Şoför Mehmet ÇETİNBİLEK
Öğr.Gör.Dr. Gündüz GÜRHAN Şoför Mustafa BARIŞIK

KARAR 14- Uygulama ve Araştırma Hastanesi?nde görevli Doç.Dr. Görsev G.Yener?in 2-5 Ekim 2003 tarihinde Antalya?da Pfizer firmasınca düzenlenen MSS günlerinde yapılan ?Nöropsikiyatride olaya ilişkin endojen potansiyeller? konulu bilimsel konuşma karşılığı ödenecek olan 825.000.000.-TL honarariumun katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İzmir İktisat ve Ticaretliler Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde ek uygulama protokolü-2 ile Prof.Dr. Öcal Usta, Doç.Dr. Utku Utkulu, Yrd.Doç.Dr. İsmail Mazgit, Yrd.Doç.Dr. K.Şevket Sayın, Yrd.Doç.Dr. Yasemin Yeğinboy, Arş.Gör. Mert Ural, Arş.Gör. Hakan Kahyaoğlu?nun 06.10.2003 – 15.12.2003 tarihleri arasında ?SPK Lisanslama Sınavı Kurs Programı? için Akademik Danışmanlık yapmak üzere mesai saatleri dışında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve verilecek bu hizmet karşılığında Döner Sermaye Saymanlığına ilgili dernekçe kurs bitim tarihinden en geç 15 gün içinde fatura mukabili KDV dahil 180.000.000.-TLsinin hizmet bedeli olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Av.Battal Yörük?ün Hukuk Fakültesi?nden Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez ile Doç.Dr. Yusuf Karakoç?dan Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği?nin 48.maddesi uyarınca Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Tuğrul Kırmızı?nın hakkında Rektörlükçe açılan soruşturma neticesinde tecziye edildiği ?uyarma? cezasına karşı yapmış olduğu itirazın reddine ve cezanın aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Üniversitemizin çeşitmi birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Üniversitemizin çeşitmi birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Mühendislik Fakültesi?nden Prof.Dr. Mustafa Düzgün?ün İsveç Karolinska Enstitüsü?nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 09-12 Kasım 2003 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.200 nolu harcama kaleminden karşılanarak İsveç?de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- A-Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Cilt 4, 2002 tarih ve 3.sayısının basımına,
a)Basılacak miktarın : 215 adet gerçekleştirilmesine,
b)Esere verilecek yayın no: 09.8888.0000.000/BY.03.025.323 olarak tespitine,
c)Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik
Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 215 adet olarak gerçekleştirilmesine,
B-Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Cilt 5, 2003 tarih ve 1.sayısının basımına,
a)Basılacak miktarın : 215 adet gerçekleştirilmesine,
b)Esere verilecek yayın no: 09.8888.0000.000/BY.03.025.324 olarak tespitine,
c)Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 215 adet olarak gerçekleştirilmesine,
C-Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Cilt 5, 2003 tarih ve 2.sayısının basımına,
a)Basılacak miktarın : 215 adet gerçekleştirilmesine,
b)Esere verilecek yayın no: 09.8888.0000.000/BY.03.025.325 olarak tespitine,
c)Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 215 adet olarak gerçekleştirilmesine,
D-Tıp Fakültesi Dergisinin Cilt 17, 2003 tarih ve 3.sayısının basımına,
a)Basılacak miktarın : 400 adet gerçekleştirilmesine,
b)Esere verilecek yayın no: 09.0100.0000.000/BY.03.057.326 olarak tespitine,
c)Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 400 adet olarak gerçekleştirilmesine,
KARAR 23- Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Burhan Erdoğan ile Doç.Dr. Niyazi Aksoy, Yrd.Doç.Dr. A. Bahadır Yavuz, Yrd.Doç.Dr. Zülfü Demirkıran, Öğr.Gör. Celalettin Şimşek, Arş.Gör. Gökhan Öcal?ın Torbalı Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Projeleri kapsamında yapılacak çalışmalar için; İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla?da 03 Kasım 2003 – 03 Şubat 2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli, fasılalı olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Güzel Sanatlar Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Atilla Cengiz Kılıç?ın 12 Kasım 2003-30 Haziran 2003 tarihleri arasında Almanya Aachen Üniversitesi?nde inorganik kimya konusunda araştırma ve inceleme yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.