04.10.2016/465

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04.10.2016
Toplantı Sayısı : 465

GÜNDEM            :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programının 2016-2017 öğretim yılı güz yarıyılı akademik takviminin belirlenmesi.
 3. Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde 2016-2017 öğretim yılında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılması ve 3000 kontenjan ayrılması.
 4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı bünyesinde “Maliye Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılması.
 5. Mühendislik Fakültesi Yapı Ressamlığı Öğretmenliği ve Yapı Tasarımı Öğretmenliği mezunları için düzenlenen Mühendislik Tamamlama Programı öğrencilerine Fakültenin Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 6. maddesinin 2. ve 5. fıkraları ile 9. maddesinin 9. fıkrası hükümlerinin uygulanmaması ve Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Ressamlığı ve Yapı Tasarımı Öğretmenliği bölümleri İnşaat Mühendisliği Tamamlama Programı öğretim planında 2016-2017 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 6. Kapatılan İzmir Üniversitesi mezun öğrencileri için ayrı bir diploma defteri düzenlenerek diploma numarası verilmesi.
 7. 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 7.maddesi uyarınca 10.05.2016 tarih ve 458/8 sayılı Üniversite Senatosunca oluşturulan Üniversitemiz Kalite Komisyonu’nun yönetimin değişmesi nedeniyle yeniden oluşturulması.
 8. Üniversitemizde kadrolu olarak görev yapan öğretim üyelerinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca başka bir devlette bulunan vakıf veya özel üniversiteler ile öğretimin ücretli olduğu devlet üniversitelerinde ders vermek veya yöneticilik yapmak üzere görevlendirilmelerine dair YÖK Yürütme Kurulu’nun, 15.06.2016 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, görevlendirmenin yapıldığı üniversite tarafından Üniversitemize ödenecek ücretin tespit edilmesi.
 9. Üniversitemiz ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında işbirliği protokolü yapılması.

   

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Adnan KASMAN
  Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
  Prof.Dr. Türkay BARAN
  Prof.Dr. Gürkan ERSOY
  Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK
  Prof.Dr. Mine DEMİRSOY
  Prof.Dr. Hale ÖREN
  Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK
  Prof.Dr. Adnan KASMAN
   
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
   
  Prof.Dr. Şennur SOMALI
   
  Prof.      Halil YOLERİ
   
  Prof.Dr. Samiye METE
  Prof.Dr. Meltem Kutlu GÜRSEL
   
  Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
  Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
   
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
  Prof.Dr. O.Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. Oğuz DİCLE
   
  Prof.Dr. Arif Ziya TUNÇ
   
  Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ
   
  Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
   
  Prof.Dr. Hülya NUTKU
   
  Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
   
  Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR
   
  Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
   
  Prof.Dr. Hüseyin YAŞAR
   
  Prof.Dr. Banu DURUKAN
   
  Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
  Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
   
  Prof.Dr. Reyhan UÇKU
   
  Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA
   
  Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
  Prof.Dr. Himmet KONUR
  Prof.Dr. Ali Günay BALIM
   
  Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN
   
  Prof.Dr. Cihan IŞIKHAN
   
  Prof.Dr. H.Nur OLGUN
   
  Prof.Dr. Mine DOLUCA DERELİ
   
  Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR
  Doç.Dr. Volkan ÇEÇEN
   
  Prof.      Ümit İŞGÖRÜR
  Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
  Prof.Dr. Nihal GELECEK
  Prof.Dr. Semra AYTUĞ
   
  Prof.Dr. Pınar BALCI
  Yrd.Doç.Dr. Övünç BARDAKOĞLU
   
  Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ
  Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK
   
  Prof.Dr. Leyla HARPUTLU
  Raportör Ahmet Cevdet ORAL
   
   
   

Üniversite Senatosu 04.10.2016 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Abbas Türnüklü, Prof.Dr. Gürkan Ersoy, Prof.Dr. Mine Demirsoy ve Prof.Dr. Mehmet Öztürk görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 8. ve 9. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programının 2016-2017 öğretim yılı güz yarıyılı akademik takviminin Fakülte Kurulunun 10.08.2016 tarihli ve 26/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.   
KARAR 3- Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde 2016-2017 öğretim yılında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmasına, %75’i Üniversitemiz öğrencilerine %25’i ise diğer üniversite öğrencilerine olmak üzere 3000 kontenjan ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı bünyesinde Maliye Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Mühendislik Fakültesi Yapı Ressamlığı Öğretmenliği ve Yapı Tasarımı Öğretmenliği mezunları için düzenlenen Mühendislik Tamamlama Programı öğrencilerine Fakültenin Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 6’ıncı maddesinin 2’nci ve 5’inci fıkraları ile 9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrası hükümlerinin uygulanmamasına ve Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Ressamlığı ve Yapı Tasarımı Öğretmenliği Bölümleri İnşaat Mühendisliği Tamamlama Programı öğretim planında 2016-2017 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve Fakülte Kurulunun 23.09.2016 tarihli ve 05/04 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Kapatılan İzmir Üniversitesi mezun öğrencileri için ayrı bir diploma defteri düzenlenerek diploma numarası verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 7.maddesi uyarınca, 10.05.2016 tarih ve 458/8 sayılı Üniversite Senatosunca oluşturulan Üniversitemiz Kalite Komisyonu’nda üst yönetim üyelerinin değiştirilerek aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Kalite Komisyonu Üyeleri

Birimi

1

Prof. Dr. Adnan KASMAN

Rektör

2

Prof. Dr. Banu Esra ASLANERTİK

Rektör Yardımcısı

3

Ahmet Cevdet ORAL

Genel Sekreter

4

Fatma KÖKSAL

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

5

Prof. Dr. İpek DEVECİ KOCAKOÇ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

6

Prof. Dr. Pınar SÜRAL ÖZER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

7

Prof. Dr. Yasemin ARBAK

İşletme Fakültesi

8

Prof. Dr. Ester Eti AKYÜZ LEVİ

Mimarlık Fakültesi

9

Prof. Dr. İlgi KARAPINAR

Mühendislik Fakültesi

10

Prof. Dr. Emine Pınar TUNCEL

Tıp Fakültesi

11

Prof. Dr. Berna MUSAL

Tıp Fakültesi

12

Prof. Dr. Celalettin ŞİMŞEK

Torbalı Meslek Yüksekokulu

13

Prof. Dr. Ayşe OKUR

Fen Bilimleri Enstitüsü

14

Prof. Dr. A. Hüseyin BASKIN

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

15

Prof. Dr. Cenk ÖZLER

Sosyal Bilimler Enstitüsü

16

Prof. Şeniz DURU

Güzel Sanatlar Enstitüsü

17

Prof. Nesrin ÖNLÜ

Güzel Sanatlar Fakültesi

18

Doç. Dr. Selçuk NAS

Denizcilik Fakültesi

19

Doç. Dr. Ali Rıza FİRUZAN

Fen Fakültesi

20

Doç. Dr. Özlem ÇAKIR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

21

Doç. Dr. Güzin ÖZDAĞOĞLU

İşletme Fakültesi

22

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat ELLEZ

Buca Eğitim Fakültesi

23

Yrd. Doç. Dr. Duygu GÜNGÖR

Edebiyat Fakültesi

24

 

Öğrenci Temsilcisi

KARAR 8- Üniversitemiz öğretim üyelerinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca başka bir devlette bulunan vakıf veya özel üniversitelerdeki ders veya sınav görevlendirilmelerinde; YÖK Yürütme Kurulu’nun 19.04.2016 tarihli toplantısında alınan “… birkaç gün ders veya sınav görevi için görevlendirilenlere, ödenecek ders ücretinin %25’inden az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenecek ücretin üniversiteye ödenmesine” şeklindeki kararı doğrultusunda, görevlendirmenin yapıldığı üniversite tarafından öğretim üyelerimize ödenecek ücretin ayrıca %25’inin de Üniversitemize ödenmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 9- Üniversitemiz ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında işbirliği yapılmasına ve her iki Üniversite arasında hazırlanan işbirliği protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.