04.10.2005/759

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04.10.2005
Toplantı Sayısı : 759

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Berna Binnur Kıvırcık Akdede hakkındaki raporlar.
 3. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde görev yapan Kemal Kürşat Genç’in 07.11.2005 tarihinden itibaren 07.11.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Fulya Tantaş’ın 07.11.2005 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca sürekli olarak atanması.
 5. Buca Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalından Prof.Dr. Mehmet Yalçın’ın Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 26.09.2005 – 26.09.2006 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİMER) tarafından düzenlenecek eğitim ve projeler ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Üniversitemiz Döner Sermayesinin 23. birimi olarak kabul edilmesi ve T.C.Ziraat Bankası nezdinde hesap açılması.
 7. Mühendislik Fakültesi 2005 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan 25/253/02 Makinalar alt hesabında bulunan 220.000,00.-YTL’nin 100.000,00.-YTL’sini, 25/255/08 Diğer Demirbaşlar hesabına aktarılması.
 8. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Pınar Sural Özer’in, Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında, Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic.Ltd.Şti.’nde İletişim konulu seminer vermek üzere 03 Ekim 2005 tarihinde Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek hizmet karşılığında şirket tarafından KDV dahil toplam 60,00.-YTL’nin Ekim/2005 ayının ilk haftası içerisinde Saymanlık hesabına yatırılması.
 9. Akademik kadro aktarması.
 10. Akademik kadro aktarması.
 11. Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. Sinem Temimhan’ın Bükreş-Romanya’da düzenlenecek olan “4. Balkan Jeofizik Kongresi-Uluslararası Uygulamalı Jeofizik ve Yer Fiziği Konferansı”nda bildiri sunmak üzere 07-13 Ekim 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, yevmiyeli (uçak ile) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait payından yolluk ve yevmiye giderlerini karşılamak üzere 267.- YTL katkı verilerek 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 03.10.2005 tarih ve 274 sayılı kararı.
 13. 2005-2006 öğretim güz yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan “Beden Eğitimi ve Spor” ile “Türk Dili” derslerini vermek üzere 26.09.2005 tarihinden itibaren Ortak Zorunlu Dersler Bölümünden 14 okutmanın 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Üniversitemizin 2005 yılı yatırım programında 1994 H 033330 no’lu projede yer alan Mimarlık Fakültesi Binaları İnşaatında ihtiyaç duyulan 500.000,00.-YTL. lik ödeneğin karşılanabilmesi için, Öğrenci Sosyal Hizmetler Birim Bütçesinin Spor Hizmetleri Bölümündeki 06-2-700 Yapı Tesis ve Büyük Onarım Giderleri Harcama Kaleminden aktarma yapılması.
 15. Akademik kadro aktarması.
 16. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Vedat Taylan Engin’in, numune almak üzere 06-07 Ekim 2005 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Maden Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye Payından karşılanarak Tunçbilek / Kütahya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN
Prof.Dr.A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
Prof.Dr. Nevzat KOÇ
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Prof.Dr. Hüseyin ELMALI
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL

Üniversite Yönetim Kurulu 04.10.2005 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Berna Binnur Kıvırcık Akdede ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Berna Binnur Kıvırcık Akdede hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde görev yapan Kemal Kürşat Genç’in 07.11.2005 tarihinden itibaren 07.11.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Fulya Tantaş’ın 07.11.2005 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca sürekli olarak atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalından Prof.Dr. Mehmet Yalçın’ın Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 26.09.2005 – 26.09.2006 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİMER) tarafından düzenlenecek eğitim ve projeler ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Üniversitemiz Döner Sermayesinin 23. birimi olarak kabul edilmesine ve T.C.Ziraat Bankası İzmir Buca Şubesi nezdinde hesap açılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Mühendislik Fakültesi 2005 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan 25/253/02 Makinalar alt hesabında bulunan 220.000,00.-YTL’nin 100.000,00.-YTL’sini, 25/255/08 Diğer Demirbaşlar hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Pınar Sural Özer’in, Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında, Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic.Ltd.Şti.’nde “İletişim” konulu seminer vermek üzere 03 Ekim 2005 tarihinde Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek bu hizmet karşılığında şirket tarafından KDV dahil toplam 60,00.-YTL’nin Ekim/2005 ayının ilk haftası içerisinde Saymanlık hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. Sinem Temimhan’ın Bükreş-Romanya’da düzenlenecek olan “4. Balkan Jeofizik Kongresi-Uluslararası Uygulamalı Jeofizik ve Yer Fiziği Konferansı”nda bildiri sunmak üzere 07-13 Ekim 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, yevmiyeli (uçak ile) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait payından yolluk ve yevmiye giderlerini karşılamak üzere 267.- YTL katkı verilerek 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- A)Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Cilt: 7, Sayı:3, 2005 yılının basımına,
a)Basılacak miktarın 200 adet gerçekleştirilmesine,
b)Esere verilecek yayın nosunun 09.8888.5300.000/BY.05.042.381 olarak tespitine,
c)Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 200 adet olarak gerçekleştirilmesine,
B)Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Cilt: 7, Sayı:4, 2005 yılının basımına,
a)Basılacak miktarın 200 adet gerçekleştirilmesine,
b)Esere verilecek yayın nosunun 09.8888.5300.000/BY.05.043.382 olarak tespitine,
c)Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 200 adet olarak gerçekleştirilmesine,
C)Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Cilt: 8, Sayı:1, 2006 yılının basımına,
a)Basılacak miktarın 200 adet gerçekleştirilmesine,
b)Esere verilecek yayın nosunun 09.8888.5300.000/BY.05.044.383 olarak tespitine,
c)Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 200 adet olarak gerçekleştirilmesine,
D)Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Cilt: 8, Sayı:2, 2006 yılının basımına,
a)Basılacak miktarın 200 adet gerçekleştirilmesine,
b)Esere verilecek yayın nosunun 09.8888.5300.000/BY.05.045.384 olarak tespitine,
c)Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 200 adet olarak gerçekleştirilmesine,
E) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Öcal Usta’nın hazırlamış olduğu “İşletme Finansı ve Finansal Yönetim” adlı kitabını kendi imkanları ile bastırmasının uygunluğuna,
F) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Ahmet Akdeniz ve Dr.R.Esra Demirdöğen’in birlikte hazırlamış olduğu “A Research on Optimization, Development and Laboratory Application of Economical and Ecological Production Techniques of Sorbent Materials for Determination of Thorim as Nuclear Energy Fuel Upon Evaluation of Alternative Energy Sources” adlı kitabı kendi imkanlarıyla bastırmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
Not: Prof.Dr. Öcal Usta (E) maddesinin görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 13- 2005-2006 öğretim güz yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan “Beden Eğitimi ve Spor” ile “Türk Dili” derslerini vermek üzere 26.09.2005 tarihinden itibaren Ortak Zorunlu Dersler Bölümünden aşağıdaki listede yer alan okutmanların 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ 2005-2006 ÖĞR.YILI GÜZ YARIYILI II.ÖĞRETİM DAĞILIM LİSTESİ
Adı-Soyadı Birimi Ders Saati
Okt.Enver AKTUNA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

10

Okt.Abdurrahman GÜNAY İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

6

İzmir Meslek Yüksekokulu

4

Okt.Rabia ERYILMAZ İzmir Meslek Yüksekokulu

10

Okt. Naciye Kübra ERBAY İzmir Meslek Yüksekokulu

10

Okt.Dr. Bilal ÖNGÜL İzmir Meslek Yüksekokulu

6

Okt.Dr.Kemal BULUT İzmir Meslek Yüksekokulu

10

Okt.Gülece HOŞGÖNÜL Mühendislik Fakültesi

4

     
     
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2005-2006 ÖĞR.YILI GÜZ YARIYILI II.ÖĞRETİM DAĞILIM LİSTESİ
Adı-Soyadı Birimi Ders Saati
Okt.İsmail AYDIN Hukuk Fakültesi

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

4

Okt.Z.Hayat ATAK İzmir Meslek Yüksekokulu

1

Okt.M.Emin KARAGÖZ Mühendislik Fakültesi

2

Okt.Ömür YILDIRIM İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

8

Okt. Serpil SARISÖZEN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

6

Okt. Sedat YAPUCUOĞLU İzmir Meslek Yüksekokulu

9

Okt. Saliha ALPASLAN İzmir Meslek Yüksekokulu

10

KARAR 14- Üniversitemizin 2005 yılı yatırım programında 1994 H 033330 no’lu projede yer alan Mimarlık Fakültesi Binaları İnşaatında ihtiyaç duyulan ödeneğin karşılanabilmesi için, Öğrenci Sosyal Hizmetler Birim Bütçesinin Spor Hizmetleri Bölümündeki 06-2-700 Yapı Tesis ve Büyük Onarım Giderleri Harcama Kaleminden 08-2-700 Üniversite Cari ve Yatırım Hizmetlerinin 08-2-700 Yapı Tesis ve Büyük Onarım Giderleri Harcama Kalemine 500.000.00.-YTL’nin aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Vedat Taylan Engin’in, numune almak üzere 06-07 Ekim 2005 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Maden Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye Payından karşılanarak Tunçbilek / Kütahya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.