04.09.2001/276

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04.09.2001
Toplantı Sayısı : 276

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Sınav ve Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması teklifi.
 3. Hukuk Fakültesi Öğretim Sınav ve Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması teklifi.
 4. 2001-2002 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçecek olan İlahiyat Fakültesinin İlahiyat Lisans ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği öğretim planlarının görüşülmesi.
 5. İlahiyat Fakültesi Öğretim Sınav ve Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması teklifi.
 6. Tıp Fakültesi 2000-2001 öğretim yılı Akademik Takviminde değişiklik yapılması teklifi.
 7. Tıp Fakültesi 2001-2002 öğretim yılı Akademik Takviminde değişiklik yapılması teklifi.
 8. Tıp Fakültesi Dönem IV öğretim planında değişiklik yapılması ile Dönem V’te aktif eğitime geçilmesi nedeniyle öğretim planında değişiklik yapılması.
 9. Tıp Fakültesi Öğretim Sınav ve Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması teklifi.
 10. Hukuk Fakültesi öğretim planında değişiklik yapılması.
 11. Fen-Edebiyat Fakültesi’nin aktif eğitime geçen bölümlerinin öğretim planlarında değişiklik yapılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof. Yüksel USLAY

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr.Ünal NARMANLIOĞLU

Prof.Dr. Nevzat KAVCAR

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof. Cengiz ÇEKİL

Prof.Dr. Ergün AYBARS

Prof.Dr. Nilgün MORALI

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

Prof.Dr. Alp TİMUR

Prof.Dr. Mustafa DEMİRSOY

Prof.Dr. Osman KARADENİZ

Prof.Dr. Nedim ÇAKIR

Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

Prof.Dr. Halil KÖSE

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof. Sevim ÇİZER

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Muharrem ÇELEBİ

 

Prof.Dr. Hasan NERAD

 

Prof.Dr. Mehmet Nuri TÜREYEN

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN

 

Prof.Dr. Erdoğan FIRAT

 

Prof.Dr. Reşide KABADAYI

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Doç.Dr. Yeşim TUNÇOK

 

Doç.Dr. A.Güldem CERİT

 

Prof.Dr. A.Müfit BAYRAŞA

 

Prof.Dr. Serap ALPER

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Yrd.Doç.Dr. M.Ali YAVUZ

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Senatosu 04.09.2001 Salı günü saat 08.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında on üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Hüseyin Alkan, Prof.Dr. Hakkı Önkal ve Prof.Dr. Gül Güner izinli oldukları için Dekan Vekilleri Prof.Dr. Nevzat Kavcar ve Prof.Dr. Osman Karadeniz ile Müdür Vekili Doç.Dr. Yeşim Tunçok toplantıya katıldı.
Prof.Dr. İrem Özkarahan, Prof. Yüksel Uslay, Prof.Dr. Feza Akgür, Prof.Dr. Ergün Aybars, Prof.Dr. Oğuz Adanır, Prof.Dr. Ali Nazım Sözer, Prof.Dr. Mustafa Demirsoy görevli, Prof.Dr. Nedim Çakır yıllık izinli, Prof.Dr. Burhan Erdoğan mazeretli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 10. ve 11. maddenin gündeme ilave edilmesine karar verildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
 Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, Dil Bilim ile İstatistik Bölümlerinde 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren Aktif Eğitime geçilmesi nedeniyle Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
 Hukuk Fakültesi’nde 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren Aktif Eğitime geçilmesi nedeniyle Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
 İlahiyat Fakültesi’nin 2001-2002 öğretim yılından itibaren Aktif Eğitime geçmesi nedeniyle İlahiyat Lisans ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünün 1.sınıflarına uygulanacak öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
 İlahiyat Fakültesi İlahiyat lisans ile ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerinde 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren Aktif Eğitime geçilmesi nedeniyle Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 Tıp Fakültesi 2000-2001 öğretim yılı Akademik Takviminde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
 Tıp Fakültesi 2001-2002 öğretim yılı Akademik Takviminde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 a) Tıp Fakültesi’nin 2001-2002 öğretim yılından itibaren Dönem IV öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına, 
b) Dönem V’in 2001-2002 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçmesi nedeniyle öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
 2001-2002 öğretim yılında Hukuk Fakültesi’nin 1.sınıflarına uygulanacak öğretim planlarında yer alan “HUK 106 Probleme Dayalı Öğrenme Oturumları” dersinin 6+0 olarak uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 Fen-Edebiyat Fakültesi’nin; 
a) İstatistik Bölümü ile Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalında 2001-2002 öğretim yılından itibaren Aktif Eğitime geçilmesi nedeniyle 1.sınıf öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına, 
b) 2001-2002 öğretim yılından itibaren ilk kez öğrenci alınarak Aktif Eğitim verilecek olan Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı ile Dil Bilim Bölümünün 1.sınıf öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.