04.08.2015/447

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04.08.2015
Toplantı Sayısı : 447

GÜNDEM           :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Üniversitemiz “Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları”nda değişiklik yapılması.
  3. Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde “Gastronomi ve Mutfak Sanatları”, “Uluslararası Ticaret” ile “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik” bölümlerinin açılması.
  4. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı bünyesinde Hemşirelik Esasları Doktora Programı açılması.
  5. Mühendislik Fakültesi öğretim planlarında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
  6. Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının değiştirilmesi.
  7. Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Ve İdari Personelinin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme Ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esasları.
  8. Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
 
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
 
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
 
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
 
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. A.Murat TUNCAY
 
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
 
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
 
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
 
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.Dr. Kemal ARI
 
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK
 
Prof.Dr. Özgül KARAYURT
Prof.Dr. H.Nur OLGUN
 
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Doç.Dr. Güzin ÖZDAĞOĞLU
 
Doç.Dr. S.Cengiz YESÜGEY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Prof.Dr. O.Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Yunus DOĞAN
 
Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Muammer ERBAŞ
 
Prof.Dr. Banu DURUKAN
 
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
 
Prof.Dr. Mine DEMİRSOY
 
Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
 
Doç.Dr. Bekir Zakir ÇOBAN
 
Prof.Dr. Ali Günay BALIM
 
Prof.Dr. Ayşe OKUR
 
Prof.Dr. H.Alper BAĞRIYANIK
 
Doç.Dr. Zübeyde ERBAYRAKTAR
 
Prof.Dr. Utku UTKULU
 
Prof.Dr. İbrahim Akın ALTUN
 
Prof. Şeniz DURU
 
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
 
Doç.Dr. Nursen İLÇİN
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
 
Prof.Dr. Alp TİMUR
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 

Üniversite Senatosu 04.08.2015 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında on üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Samiye Mete, Prof.Dr. Yasemin Arbak, Prof.Dr. Atilla Orbay, Prof.Dr. Ali İhsan Yitik, Prof.Dr. Mehmet Öztürk, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu ve Prof.Dr. Sema Savcı görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Prof.Dr. Özgül Karayurt, Doç.Dr. Güzin Özdağoğlu ve Doç.Dr.S.Cengiz Yesügey ile Müdür Vekilleri Doç.Dr. Bekir Zakir Çoban, Prof.Dr. H.Alper Bağrıyanık, Doç.Dr. Zübeyde Erbayraktar, ve Yrd.Doç.Dr. Nursen İlçin toplantıya katıldılar.
Prof.Dr. Rıza Savaş, Prof.Dr. Remzi Yağcı, Prof.Dr. Barbaros Çetin, Prof.Dr. Murat Tuncay, Doç.Dr. Özlem Küçükgüçlü, Prof.Dr. Kamil Tüğen, Doç.Dr. Yusuf Gümüş, Prof.Dr. Kemal Arı, Prof.Dr. Mehmet Fırat Kutluk ve Prof.Dr. Nur Olgun görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 8. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversitemiz “Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme-Atama İlkeleri ve Esasları”nda ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 3- Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde “Gastronomi ve Mutfak Sanatları”, “Uluslararası Ticaret” ile “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik” Bölümlerinin açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı bünyesinde Hemşirelik Esasları Doktora Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 5- Mühendislik Fakültesi öğretim planlarında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulu’nun 07.07.2015 tarihli ve 05/01-04-05 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ekteki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7 “Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Ve İdari Personelinin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme Ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esasları”nın gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8 Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasına ilişkin konunun gelecek toplantıda görüşülmek üzere gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.