04.07.2017/475

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04.07.2017
Toplantı Sayısı : 475

GÜNDEM      : 

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2017-2018 öğretim yılı güz dönemi kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile başvuru, değerlendirme ve kayıt takviminin belirlenmesi.
 3. Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde 2017-2018 öğretim yılında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılması ve % 75 Üniversitemiz, % 25 diğer üniversite öğrencilerine olmak üzere 1000 (bin) kontenjan ayrılması.
 4. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan bazı lisansüstü programların öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 5. Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesindeki Bölümlerin öğretim planlarında yer alan “UBY 1007 Bilgisayar Uygulamaları” dersinin 2017-2018 öğretim yılı güz yarıyılında uzaktan öğretim yoluyla verilmesi.
 6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının kaldırılması ve yeni hazırlanan Uygulama Esasları taslağı.
 7. Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 8. Dokuz Eylül Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesinde değişiklik yapılması.
 9. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesinin kaldırılması ve yeni hazırlanan Yönerge taslağı.
 10. Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’nın bazı maddelerinde değişiklik yapılması.

   

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Adnan KASMAN

Prof.     Arif Ziya TUNÇ

Prof.Dr. Hale ÖREN

Prof.Dr. Hakkı UYAR

Prof.Dr. Ayşe OKUR

Prof.Dr. Hülya NUTKU

Prof.Dr. Adnan KASMAN

Prof.Dr. Mine DEMİRSOY

Prof.Dr. A.Güldem CERİT

Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ

Prof.Dr. Kubilay AYSEVENER

Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK

Prof.Dr. Şennur SOMALI

 

Prof.      A.Mümtaz SAĞLAM

 

Prof.Dr. Adnan KASMAN

 

Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR

 

Doç.Dr. Gökhan TENİKLER

 

Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN

 

Prof.Dr. Yasemin ARBAK

 

Prof.Dr. Atilla ORBAY

 

Prof.Dr. Ayşe OKUR

 

Prof.Dr. Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Gürkan ERSOY

 

Prof.Dr. Oğuz DİCLE

 

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

 

Prof.Dr. M. Kadir YURDAKOÇ

 

Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ

 

Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ

 

Prof.Dr. Yaşar UYSAL

 

Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU

 

Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU

 

Prof.Dr. Reyhan UÇKU

 

Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA

 

Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL

 

Prof.Dr. Himmet KONUR

 

Prof.Dr. Ali Günay BALIM

 

Doç.Dr. Emel KURUOĞLU KANDEMİR

 

Prof.Dr. Cihan IŞIKHAN

 

Prof.Dr. H.Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Soykan ÖZKOÇ

 

Prof.Dr. İpek DEVECİ KOCAKOÇ

 

Doç.Dr. Abdurrahman TOSUN

 

Prof.       Ümit İŞGÖRÜR

 

Prof.Dr. Murat HATİPOĞLU

 

Prof.Dr. Nihal GELECEK

 

Prof.Dr. Semra AYTUĞ

 

Prof.Dr. Pınar BALCI

 

Doç.Dr. Hamdi EMEÇ

 

Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ

 

Doç.Dr. Tolga GÖK

 

Prof.Dr. Leyla HARPUTLU

 

Raportör Prof.Dr. Özlem ÇAKIR

 
 

Üniversite Senatosu 04.07.2017 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.

Prof. Arif Ziya Tunç, Prof.Dr. Hakkı Uyar, Prof.Dr. Hülya Nutku,  Prof.Dr. Mine Demirsoy, Doç.Dr. Yusuf Gümüş ve Prof.Dr. Mehmet Öztürkgörevli/mazeretli olduklarından toplantıya katılamadılar.

Prof.Dr. Pınar Süral Özer, Prof.Dr. E.İlknur Cöcen, Prof.Dr. Mine Doluca Dereli, Prof.Dr. M.Banu Durukan Sali, Doç.Dr. Volkan Çeçen ve Prof.Dr. Celalettin Şimşek  görevli/mazeretli olduklarından Dekan Vekili Doç.Dr. Gökhan Tenikler ile Müdür Vekilleri Doç.Dr. Emel Kuruoğlu Kandemir, Prof.Dr. Soykan Özkoç, Prof.Dr. İpek Deveci Kocakoç, Doç.Dr. Abdurrahman Tosun ve Doç.Dr. Tolga Gök toplantıya katıldılar.

Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde, 10. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi. Toplantı sonunda, Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Doç.Tuğcan Güler tarafından Üniversitemizin maskotu ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- 2017-2018 öğretim yılı güz dönemi kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile başvuru, değerlendirme ve kayıt takviminin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.      

KARAR 3- Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde 2017-2018 öğretim yılında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmasına ve % 75 Dokuz Eylül Üniversitesi, % 25 diğer üniversite öğrencilerine olmak üzere 1000 (bin) kontenjan ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4- Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan bazı lisansüstü programların öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren Enstitü Kurulu’nun 05.01.2017 tarihli ve 01/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5-  Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesindeki bölümlerin öğretim planlarında yer alan “UBY 1007 Bilgisayar Uygulamaları” dersinin 2017-2018 öğretim yılında uzaktan öğretim yoluyla verilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi. 

KARAR 6- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının yürürlükten kaldırılmasına ve yeni hazırlanan Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.       

KARAR 7- Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde Enstitü Kurulunun 30.05.2017 tarihli ve 03/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.           

KARAR 8- Dokuz Eylül Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesinin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.    

KARAR 9- Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesinin kaldırılmasına ve yeni hazırlanan Yönergenin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.                  

KARAR 10- Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’nın Tıp ve Sağlık (Hemşirelik) Alanlarındaki bazı maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.  

 

TIP VE SAĞLIK ALANLARI (HEMŞİRELİK)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOÇENT KADROSU BEYANNAMESİ

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

2.1. TIP VE SAĞLIK ALANLARI

DOÇENLİK

Hemşirelik alanı için en az ikisi bilim alanı ile  ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş ve en az birinde başlıca yazar (tek yazar veya birinci isim veya danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrencisi ile birlikte) olması koşuluyla SCI, SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde en az beş araştırma makalesi (editöre mektup, olgu sunumu, tekniknot, derleme, tartışma, bildiri metinleri, özet ve kitap kritiği hariç) yayımlanmış olmak.