04.06.2013/414

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04.06.2013
Toplantı Sayısı : 414
 

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Multidisipliner Medikal Fizik Anabilim Dalı bünyesinde 2013-2014 öğretim yılından itibaren “Medikal Fizik Doktora” programı açılması.
 3. Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği ile Türkçe Öğretmenliği Programları öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 4. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim planında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 5. İşletme Fakültesi İşletme Bölümü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 6. İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Yandal Programı ve Çift Anadal Programı öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 7. Üniversite Senatosu’nun 14.07.2010 tarih ve 370/11 sayılı kararı ile kabul edilen “Üniversitemize Bağlı Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlara Yapılacak Yatay Geçiş İçin Başvuru ve Değerlendirme Şartları”nın 4. Maddesine bir fıkra eklenmesi.
 8. Üniversitemiz 2012-2013 öğretim yılı yaz öğretimi akademik takvimi.
 9. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.

   

  Toplantıda Bulunanlar

  Toplantıda Bulunmayanlar

  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN

  Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN

  Prof.Dr. Halil KÖSE

  Prof.Dr. İsmail SÖKMEN

  Prof.Dr. Recep YAPAREL

  Doç.Dr. Koray ATİLA

  Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR

   

  Prof.Dr. A.Güldem CERİT

   

  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR

   

  Prof.Dr. Serdar KURT

   

  Prof.      Halil YOLERİ

   

  Doç.Dr. Hatice MERT

   

  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ

   

  Prof.Dr. Öcal USTA

   

  Prof.Dr. Ömer DUMLU

   

  Prof.Dr. Yasemin ARBAK

   

  Prof.Dr. Atilla ORBAY

   

  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN

   

  Prof.Dr. Tülay CANDA

   

  Prof.Dr. Ufuk SEMERCİOĞLU

   

  Prof.Dr. Hakkı KİŞİ

   

  Prof.Dr. Binnur GÜRLER

   

  Prof.Dr. Murat TUNCAY

   

  Prof.Dr. Besti ÜSTÜN

   

  Prof.Dr. Melda SUR

   

  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN

   

  Prof.Dr. Osman KARADENİZ

   

  Prof.Dr. Mustafa TANYERİ

   

  Prof.Dr. Emel GÖKSU

   

  Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR

   

  Prof.Dr. Atila AKKOÇLU

   

  Prof.Dr. Kemal ARI

   

  Prof.Dr. Ferah YILMAZ

   

  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER

   

  Prof.Dr.h.c.İbrahim ATALAY

   

  Prof.Dr. Ayşe OKUR

   

  Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK

   

  Prof.Dr. İlhan ÖZTOP

   

  Prof.Dr. Hüseyin BASKIN

   

  Prof.Dr. Utku UTKULU

   

  Yrd.Doç.Dr. Nejat KUN

   

  Prof. Ayhan Kerim GÜRERK

   

  Prof.Dr. Sema SAVCI

   

  Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

   

  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN

   

  Doç.Dr. Tonay İNCEBOZ

   

  Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN

   

  Prof.Dr. Atalay ARKAN

   

  Prof.Dr. Sacit ÖZER

   

  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK

   

  Raportör Prof.Dr. Can KARACA

   
   
   

Üniversite Senatosu 04.06.2013 Salı günü saat 14.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Özgören, Prof.Dr. İsmail Sökmen, Prof.Dr. Koray Atila, mazeretli/görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Zühal Bahar, Prof.Dr. Faik Erdeniz Özel, Prof.Dr. H.Nur Olgun, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu ve Prof.Dr. Orhan Mağden görevli/mazeretli oldukları için toplantıya Dekan Vekili Doç.Dr. Hatice Mert, Müdür Vekilleri Prof.Dr. Ferah Yılmaz, Prof.Dr. İlhan Öztop, Prof.Dr. Hüseyin Baskın ile Doç.Dr. Tonay İnceboz toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 7., 8. ve 9. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Multidisipliner Medikal Fizik Anabilim Dalı bünyesinde 2013-2014 öğretim yılından itibaren “Medikal Fizik Doktora Programı” açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.    
KARAR 3- Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği ile Türkçe Öğretmenliği Programları öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin konunun gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 4- Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim planında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin konunun gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 5- İşletme Fakültesi İşletme Bölümü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin konunun gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 6- İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Yandal Programı ve Çift Anadal Programı öğretim planlarında 2013-2014 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin konunun gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 7-Üniversitemize Bağlı Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlara Yapılacak Yatay Geçiş İçin Başvuru ve Değerlendirme Şartları”nın 4. maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

“Öğrencinin öğrenim gördüğü fakülte veya yüksekokul dışında başka bir fakülte veya yüksekokul programına yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için;
– 1. maddede belirtilen başvuru şartlarını sağlaması,
– Öğrencinin girdiği yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması,
– Yatay geçiş başvurusunun 3. yarıyıl başında yapılması,
– Değerlendirmenin 2. madde hükümlerine göre uygulanması gerekmektedir.”           

KARAR 8-Üniversitemiz 2012-2013 öğretim yılı yaz öğretimi akademik takviminin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2012-2013 Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Akademik Takvimi 

Yaz Öğretimi Yapılacak Birim

Kesin Kayıt

Kapanan Derslerin Yerine Ders Seçimi

Dersler/Final Sınavları

İlahiyat Fakültesi

15.07.2013 – 19.07.2013

22.07.2013 – 04.09.2013

Buca Eğitim Fakültesi

23.07.2013 – 24.07.2013

26.07.2013

29.07.2013 – 29.08.2013

Fen Fakültesi

15.07.2013 – 19.07.2013

22.07.2013 – 06.09.2013

Denizcilik Fakültesi

28.06.2013 – 29.06.2013

01.07.2013 – 20.08.2013

KARAR 9-Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi’nin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.