04.05.2005/308

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04.05.2005
Toplantı Sayısı : 308

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. “TÜBİTAK yasa tasarısı” ile ilgili olarak kamuoyu duyurusu.

Toplantıda Bulunanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. Ferda AYSAN

Prof. Cengiz ÇEKİL

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

Prof. Memduh ÖZDEMİR

Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU

Prof.Dr. M.Fırat KUTLUK

Prof.Dr. Polat SOYER

Prof.Dr. Sadık ACAR

Prof.Dr. Nevzat AŞIK

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof.Dr. Ergün AYBARS

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR

Prof.Dr. Recep YAPAREL

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr. Cahit HELVACI

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

Prof.Dr. Nur OLGUN

Prof.Dr. Gül GÜNER

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

Prof.Dr. Güldem CERİT

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

Prof.Dr. M.Özlen PEKER

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

Yrd.Doç.Dr.Kadim ÖZTÜRK

Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL

Üniversite Senatosu 04.05.2005 Salı günü saat 14.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek, maddenin görüşülmesine geçildi.

 

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

 

KARAR 2-“Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu, son günlerde özellikle ülkemizin bilim dünyasını ve geleceğini yakından ilgilendiren “TÜBİTAK Yasa Tasarısı”nda öngörülen bazı maddelerle bilimsel özerkliğin zedeleneceği konusunda derin endişeler taşımaktadır.

Bir ülkede bilimsel gelişmenin en temel koşulu hiç kuşkusuz bilimsel özerkliğin korunmasıdır. TÜBİTAK Yasa tasarısında öngörülen değişiklikle siyasal iktidara geniş yetki tanınmasının bilim kurumunun özerkliğini ve bilimsel tarafsızlığını tehdit ettiği görülmektedir. Özerk ve bağımsız olması gereken bir bilim kurumunun bu şekilde öngörülen bir maddeyle siyasallaştırılması ülkemizin bilimsel gelişimi için de son derece sakıncalıdır. Bu tür bilimsel kuruluşların siyasallaştırılması ülkemizin AR-GE faaliyetlerini de oldukça olumsuz etkileyecektir. 
Dokuz Eylül Üniversitesi olarak ülkemiz bilim dünyasına hizmet eden kurum ve kuruluşlarının her türlü siyasi baskıdan uzak kalmasından yanayız. Bilim hiçbir şekilde siyasete alet edilmemelidir. Unutulmamalıdır ki bugün dünyada söz sahibi güçlü devletler arasında saydığımız uluslar bu güçlerini bilimsel çalışmalar sonucu elde ettikleri bilgi ve teknoloji ile kazanmıştır. 
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.”