04.05.2004/703

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04.05.2004
Toplantı Sayısı : 703

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi Yöneylem Araştırması Anabilimda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Semra Tunalı hakkındaki raporlar.
 3. Fen-Edebiyat Fakültesi?ne ABD uyruklu Susana Berman Omaç?ın görevine başladığı tarihten itibaren 31.112.2004 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi?nde görev yapan Sebahattin İduğ?un 05.06.2004 tarihinden itibaren 05.06.2005 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Nurhan Onar?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 6. Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Arş.Gör. Zinnur Kanberoğlu?nun Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde doktora eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesi.
 7. Devlet Konservatuvarı Akademik Kadrolarının Anasanat Dallarına Dağılımı.
 8. Akademik kadro aktarması.
 9. Akademik kadro aktarması.
 10. Ali Ulupınar vekili Av. Hikmet Hepbaytaş?ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden bilimsel görüş istemi.
 11. Üniversitemiz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında gerçekleştirilen ve Prof.Dr. Eyüp Sabri Uçan?ın sorumlu araştırıcı, Prof.Dr. Zeynep Gülay, Doç.Dr. Oğuz Kılınç ve Yrd.Doç.Dr. Can Sevinç?in yardımcı araştırıcı olduğu HR355/4031 protokol numaralı klinik araştırmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 12. Üniversitemiz Hastanesi Ortopedi Anabilim Dalında gerçekleştirilen ve Prof.Dr. Şükrü Araç?ın sorumlu araştırıcı, Dr. Kıvanç Muratlı?nın yardımcı araştırıcı olduğu C 8843 protokol numaralı klinik araştırmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 13. Rektörlük uzman kadrosuna Erem Dora?nın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 14. Rektörlük uzman kadrosuna Figen Sütay?ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 15. Üniversitemiz Yayın Komisyonu?nun 03.05.2004 tarih ve 244 sayılı kararı.
 16. Rektörlüğümüzden Uzm.Kaner Kırmızı ile Uzm. Semiha Çağlayangil?in Avrupa Sterilizasyon Kongresi?ne katılmak üzere 06.05.2004 tarihinde (yol dahil) yolluksuz , yevmiyeli olarak masrafların 97-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 bölümler tertibinden karşılanarak Çeşme?de 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 17. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu?nda görev yapan Asım Farabi Ayata?nın 07.06.2004 tarihinden itibaren 07.06.2005 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

 

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Adil ESEN

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

 

Doç.Dr. Zeynep ARIKAN

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. Öcal USTA

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Yönetim Kurulu 04.05.2004 Salı günü saat 16.00?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. İlnur Cöcen mazereti nedeniyle toplantıya katılamadı. Prof.Dr. Şenay Üçdoğruk?un rahatsızlığı nedeniyle Dekan Vekili Doç.Dr. Zeynep Arıkan toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 13., 14., 15., 16. ve 17. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
Mühendislik Fakültesi Yöneylem Araştırması Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Semra Tunalı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Semra Tunalı hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler olumlu görüşlerini bildirdiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Semra Tunalı?nın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
Fen-Edebiyat Fakültesi?ne ABD uyruklu Susana Berman Omaç?ın görevine başladığı tarihten itibaren 31.112.2004 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,5 katı (1.694.900.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi?nde görev yapan Sebahattin İduğ?un 05.06.2004 tarihinden itibaren 05.06.2005 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Nurhan Onar?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Arş.Gör. Zinnur Kanberoğlu?nun Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde doktora eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?nın, 23.01.1990 tarih ve 1536 sayılı yazısı uyarınca Devlet Konservatuvarı akademik kadrolarının Anasanat Dallarına dağılımının ekteki şekilde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
Üniversitemiz çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
Üniversitemiz çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
Ali Ulupınar vekili Av. Hikmet Hepbaytaş?ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Yusuf Karakoç?tan bilimsel görüş isteminin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
Üniversitemiz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında gerçekleştirilen ve Prof.Dr. Eyüp Sabri Uçan?ın sorumlu araştırıcı, Prof.Dr. Zeynep Gülay, Doç.Dr. Oğuz Kılınç ve Yrd.Doç.Dr. Can Sevinç?in yardımcı araştırıcı olduğu HR355/4031 Levofloksasin protokol numaralı ?Poliklinik Hastalarında Kronik Bronşitin Akut Alevlenmesinin 10 Günlük Tedavisinde Günde İki defa 250 Mg. Sefuroksim Karşısında Günde Bir Defa 500 Mg. Levofloksasin?in Klinik Etkinliğini ve Güvenliğini Değerlendiren Prospektif, Karşılaştırmalı, Çok Ülkeli, Çok Merkezli Randomize, Açık bir Çalışma? konulu klinik araştırmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
Üniversitemiz Hastanesi Ortopedi Anabilim Dalında gerçekleştirilen ve Prof.Dr. Şükrü Araç?ın sorumlu araştırıcı, Dr. Kıvanç Muratlı?nın yardımcı araştırıcı olduğu Sanofi-Synthelabo tarafından desteklenen C 8843 protokol numaralı ?EXPERT Günlük uygulamada Fondaparinux Sodium (ARİXTRA)?un Alt Extremitelerde Major Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastalarda Kullanımı? konulu klinik araştırmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
Rektörlük uzman kadrosuna Erem Dora?nın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
Rektörlük uzman kadrosuna Figen Sütay?ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Öğr.Gör. Jale Taşoğlu?nun hazırlamış olduğu ?Borçlar Hukuku? adlı kitabı kendi olanakları ile bastırmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
Rektörlüğümüzden Uzm.Kaner Kırmızı ile Uzm. Semiha Çağlayangil?in Avrupa Sterilizasyon Kongresi?ne katılmak üzere 06.05.2004 tarihinde (yol dahil) yolluksuz (35 S 3499 plakalı resmi araç ile), yevmiyeli olarak masrafların 97-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 bölümler tertibinden karşılanarak Çeşme?de 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu?nda görev yapan Asım Farabi Ayata?nın 07.06.2004 tarihinden itibaren 07.06.2005 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.