04.03.2003/291

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04.03.2003
Toplantı Sayısı : 291

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Yeni Yükseköğretim Kanunu tasarısı ile ilgili görüşler.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof. Sevim ÇİZER

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

Prof.Dr. Ferda AYSAN

Prof.Dr. Alpaslan USAL

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Nilgün MORALI

 

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömer DUMLU

 

Prof.Dr. Hasan NERAD

 

Prof.Dr. Feza AKGÜR

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Mehmet ALAKAVUKLAR

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. Serap ALPER

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Nurullah AKKOÇ

 

Prof. Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. M. Ali YAVUZ

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 

Öğr.Tems. Nihal KISAOĞLU

 

Üniversite Senatosu 04.03.2003 Salı günü saat 14.30?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında beş üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Sezai Göksu, Prof.Dr. Ertuğrul Benzeden, Prof.Dr. Oğuz Adanır ve Prof.Dr. Alpaslan Usal görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Nur Olgun görevli olması nedeniyle Müdür Vekili Prof.Dr. Mehmet Alakavuklar toplantıya katıldı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Yükseköğretim Kanunu Tasarısı Taslak metninin daha geniş platformlarda tartışılarak ve daha uzun bir zaman periyodunda Üniversitelerden bu konuda oluşturulacak bir teknik heyet tarafından hazırlanmasına oyçokluğu ile karar verildi.