03.12.2019/522

Yayınlanma Tarihi: 18-12-2019

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 03.12.2019
Toplantı Sayısı : 522

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 1 adedinin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca dağılımının yapılması.
  3. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere 16.04.2019 tarihli ve 506/14 sayılı Üniversite Senatosu kararında dağılımı yapılan 1 adet atama iznine ilişkin dağılımın iptal edilmesi.
  4. DEÜ Danışma Kurulu Yönergesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
  5. Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Komisyonu Yönergesi’nin 4.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Kalite Komisyonu’nda değişiklik yapılması.
  6. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonundan ayrılan üyelerin yerine yeniden üye seçilmesi.
  7. 02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca birimlerimize dağılım yapılması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan Prof.Dr. Nükhet HOTAR Rektör  Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ 
Üyeler Prof.Dr. M.Derya ERÇAL
Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU Rektör Yrd.   
Prof.Dr. Cenk KEŞAN    
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ   
Prof.Dr. Remzi YAĞCI      
Prof.Dr. Aylin ALIN   
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA    
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER      
Prof.Dr. M.Refik KORKUSUZ   
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ   
Prof.Dr. Osman BİLEN   
Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN      
Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN  
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK   
Prof.Dr. Metin KOZAK     
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU    
Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ   
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  
Prof.Dr. Orhan ÖZBEY   
Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN   
Prof.Dr. Okan TUNA  
Prof.Dr. Gülay DİRİK   
Prof.Dr. Muhammed DENİZ   
Prof. Halil YOLERİ   
Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN   
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ   
Prof.Dr. Yaşar UYSAL   
Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ  
Prof.Dr. Nilüfer KARACASULU   
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU  
Prof.Dr. Talip GÜNGÖR  
Doç.Dr. Başak OCAK   
Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR    
Prof.Dr. Hanifi ÖZCAN  
Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL        
Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN       
Prof. Dr. Mehmet  KOŞTUMOĞLU  
Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ  
Prof.Dr. Hülya ELLİDOKUZ     
Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU  
Doç.Dr. Gökçeçiçek SAVAŞIR    
Prof.Dr. Ali TOPAL     
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK  
Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI     
Prof.Dr. Nihal GELECEK     
Prof.Dr. Berrin ONARAN   
Prof.Dr. Kürşad KUTLUK        
Doç.Dr. Turgay BUCAK   
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK  
Prof.Dr. Kamil İŞERİ         
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU    

Üniversite Senatosu 03.12.2019 Salı günü saat 15.30’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında 2 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ercan Akpınar, Prof.Dr. Nur Olgun ve Prof.Dr. Erkan Göksu görevli/mazeretli oldukları için toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. Cenk Keşan ile Müdür Vekilleri Prof.Dr. Hülya Ellidokuz ve Doç.Dr. Gökçeçicek Savaşır katıldılar.    
Prof.Dr. Yusuf Gümüş ve Prof.Dr. M.Derya Erçal mazaretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.      
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 7.maddenin ilave edilmesine karar verilerek  maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- 04.02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 1 adedinin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca birimlerimize dağılımının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere 16.04.2019 tarihli ve 506/14 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile dağılımı yapılan  1 adet atama izinine ilişkin dağılımın  iptal edilmesine  oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4-  DEÜ Danışma Kurulu Yönergesinin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 5- Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Komisyonu Yönergesi’nin 4.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Kalite Komisyonu’nun aşağıdaki şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

DEÜ Kalite Komisyonu Üyeleri Birimi
Prof. Dr.  Nükhet HOTAR Rektör 
Prof. Dr.  Uğur MALYOĞLU Rektör Yardımcısı
Dr. Saip TİRYAKİOĞLU Genel Sekreter
Fatma KÖKSAL Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Furkan DURU Öğrenci Temsilcisi (Tıp Fakültesi Öğrencisi)
Prof. Dr. Celalettin ŞİMŞEK Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Sadık TUMAY Güzel Sanatlar Fakültesi 
Prof. Dr. Ester Eti AKYÜZ LEVİ Mimarlık Fakültesi 
Prof. Dr. İlgi KARAPINAR Mühendislik Fakültesi 
Prof. Dr. Emine Pınar TUNCEL Tıp Fakültesi 
Prof. Dr. Berna MUSAL Tıp Fakültesi 
Prof. Dr. Onur ÖZVERİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Doç. Dr. Güzin ÖZDAĞOĞLU İşletme Fakültesi 
Doç. Dr. Duygu GÜNGÖR  CULHA Edebiyat Fakültesi 
Prof.Dr. Ali TOPAL  Bergama Meslek Yüksekokulu Y.Okulu  Müdür V. 
Prof. Dr. Aylin ALIN Fen Fakültesi Dekan Vekili
Prof.Dr.Muhammet DENİZ Fen Fakültesi 
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ  Denizcilik Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Pınar SÜRAL  Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatör V.
Prof.Dr. Hasan SELİM  DEÜ Danışma Kurulu Koordinatörü
Doç.Dr. Nevzat DEVEBAKAN İzmir Meslek Yüksekokulu 
Doç.Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY   Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi 
Doç. Dr. Bahar BARAN Buca Eğitim Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Fatma VURAL  Hemşirelik Fakültesi 
Dr.Öğr.Üyesi Cihad KISA  İlahiyat Fakültesi 
Arş.Gör.Dr. Ali Selkor ATAK Hukuk Fakültesi  

KARAR 6- 02.10.2018 tarihli ve 494/7 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kurulan Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 4.maddesi uyarınca; İlahiyat temel alanına İlahiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Osman Bilen ile Spor Bilimleri temel alanına Doç.Dr. Murat Kangangil’in oybirliği ile seçildi.

KARAR 7- 04.02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 5 adedinin Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca birimlerimize dağılımının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.