03.12.2019/1419

Yayınlanma Tarihi: 18-12-2019

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 03.12.2019
Toplantı Sayısı : 1419

GÜNDEM         :       

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 30.12.2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan Semra Palut’un 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 31.12.2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan Erdoğan Turanlı’nın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 31.12.2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan Yonca Alpay’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 31.12.2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan İpek Sancar Kurteş’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Emre Bilgin Sarı’nın, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde yer alan “ISL 1003 İşletme Bilimi (3+0)” dersini vermek üzere 25.11.2019 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 7. Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Kemal Yürümezoğlu’nun 11.Kalkınma Planında yer alan “Matematik ve Türkçe öğretim programları güncellenecektir” tedbir maddesi kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanacak matematik dersi öğretim programlarıyla ilgili çalışmaları yürütmek üzere araştırmacı olarak Başkanlık bünyesinde 19.11.2019 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle (haftada 1 gün) asli görevlerini aksatmayacak şekilde gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Buca Eğitim Fakültesi’nden Dr.Öğr.Üyesi Burak Karabey’in, 11.Kalkınma Planında yer alan “Matematik ve Türkçe öğretim programları güncellenecektir” tedbir maddesi kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanacak matematik dersi öğretim programlarıyla ilgili çalışmaları yürütmek üzere araştırmacı olarak Başkanlık bünyesinde 19.11.2019 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle (haftada 1 gün) asli görevlerini aksatmayacak şekilde gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Güzel Sanatlar Fakültesi 2019 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 30.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifi.
 10. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren özel öğrencilerden alınacak tez çalışması ders ücretinin tespiti.
 11. Akademik kadro aktarması.
 12. Akademik kadro aktarması.
 13. Akademik kadro aktarması.
 14. Akademik kadro aktarması.
 15. 02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversite Senatosunda dağılımı yapılan 1 adet atama izninin kullanımı için tahsis edilmesi.
 16. 02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversite Senatosunda dağılımı yapılan atama izinlerinin kullanımı için tahsis edilmesi.
Toplantıda Bulunanlar  
Başkan Prof.Dr. Nükhet HOTAR Rektör
Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU Rektör Yrd.
Üyeler 
Prof.Dr. Cenk KEŞAN   
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ 
Prof.Dr. Remzi YAĞCI 
Prof.Dr. Aylin ALIN          
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA    
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER  
Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
Prof.Dr. Osman BİLEN  
Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN     
Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN 
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK 
Prof.Dr. Metin KOZAK  
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU   
Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ   
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU   
Prof.Dr. Orhan ÖZBEY 
Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN 
Prof.Dr. Zeynep ARIKAN 
Prof.Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU  

Üniversite Yönetim Kurulu 03.12.2019 Salı günü saat 16.00’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında bütün üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Ercan Akpınar görevli olması nedeniyle toplantıya Dekan Vekili  Prof.Dr. Cenk Keşan katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 15. ve 16.maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.
Toplantı sonunda, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, İşletme Fakültelerinin Dekanları tarafından 2020-2021 Öğretim Yılı için öğrenci kontenjanları ve akademik personel planlamalarına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca Mühendislik ve Edebiyat Fakültesi Dekanları daha önceki sunumlarına ilaveten yeniden sunum yaptılar.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 30.12.2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan Semra Palut’un 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 31.12.2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan Erdoğan Turanlı’nın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 31.12.2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan Yonca Alpay’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 5- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 31.12.2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan İpek Sancar Kurteş’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 6- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Emre Bilgin Sarı’nın, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde yer alan “ISL 1003 İşletme Bilimi (3+0)” dersini vermek üzere 25.11.2019 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 7- Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Kemal Yürümezoğlu’nun 11.Kalkınma Planında yer alan “Matematik ve Türkçe öğretim programları güncellenecektir” tedbir maddesi kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanacak matematik  dersi öğretim programlarıyla ilgili çalışmaları yürütmek üzere araştırmacı olarak Başkanlık bünyesinde 19.11.2019 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle (haftada 1 gün) asli görevlerini aksatmayacak şekilde gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 8- Buca Eğitim Fakültesi’nden Dr.Öğr.Üyesi Burak Karabey’in, 11.Kalkınma Planında yer alan “Matematik ve Türkçe öğretim programları güncellenecektir” tedbir maddesi kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanacak matematik  dersi öğretim programlarıyla ilgili çalışmaları yürütmek üzere araştırmacı olarak Başkanlık bünyesinde 19.11.2019 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle (haftada 1 gün) asli görevlerini aksatmayacak şekilde gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 9- Güzel Sanatlar Fakültesi 2019 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 30.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifinin Fakülte Yönetim Kurulu’nun 20.11.2019  tarih ve 33/15 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi

KARAR 10- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uygulanacak Esasların 2.maddesinin b/3 fıkrası uyarınca belirlenen yıllık maliyet hesabı dikkate alınarak;  2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yurtdışında bir üniversitede kayıtlı olup, tez çalışması kapsamında özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilerden alınacak yıllık öğrenim ücretinin 2.500 TL olarak belirlenmesine ve iki eşit taksitte alınmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 11- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmalarının  yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 12- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 13- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 14- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmalarının  yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 15- 04.02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversite Senatosunun 03.12.2019 tarihli ve 522/2 sayılı kararı ile dağılımı yapılan 1 adet atama izninin kullanımı için birimlerimize aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 16- 04.02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2.maddesinin 2.fıkrası ile aynı karar uyarınca öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversite Senatosunun 03.12.2019 tarihli ve 522/7 sayılı kararı ile dağılımı yapılan 5 adet atama izinlerinin kullanımı için birimlerimize aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.