03.12.2013/1134

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 03.12.2013
Toplantı Sayısı : 1134

GÜNDEM       :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi’nde görev yapan Halil İbrahim Gençbüyür’ün, 16.12.2013 tarihinden itibaren 16.12.2015 tarihine kadar 2 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi’nde görev yapan Fatma Yılmaz’ın, 29.12.2013 tarihinden itibaren 29.12.2015 tarihine kadar 2 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Genel Sekreterlik Proje Yönetim ve Destek biriminde görev yapan Serkan Uzmen’in, 25.01.2014 tarihinden itibaren 25.01.2015 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 30.10.2013 tarihinde ilan edilen Rektörlük uzman kadrosuna Derya Barlak’ın 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde görev yapmakta olan Hollanda uyruklu Doç.Dr. Ralph Leo Johan Meuwissen’in 01.01.2014 tarihinden itibaren 31.12.2014 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 7. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Eda Ceylan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 8. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Görkem Avcı’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 9. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Arş.Gör. İlknur Porsuk’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 10. Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Emel Sütsünbüloğlu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 11. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Gökçe Yasemin Kozan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 12. Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Fatih Ceylan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 13. Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Soner Söyler’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 14. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden Arş.Gör. İsmail Erken’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 15. Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Eylem Yıldızer’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 16. Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Kemal Akbayırlı’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 17. Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Mustafa Semih Şişman’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 18. Atatürk Üniversitesi Oltu Yer Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Fikret Doğru’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 19. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Görkem Gedik’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 20. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Emine Kitiş Çınar’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 21. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde doktora (sanatta yeterlilik) eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Koral İlhan’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 22. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tunceli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Selim Orhun Susam’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Enstitüde İstatistik Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 23. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Memduh Alper Demir’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Enstitüde İktisat Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 24. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Emre Türkmen’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Enstitüde Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 25. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Pamukkale Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Burçin Kırlar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Enstitüde Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 26. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Turhan Kahraman’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Enstitüde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 27. Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Murat Özgören’in, 04.12.2013-07.12.2013 tarihleri arasında Belçika’da Avrupa Birliği ESFRI Kongresine katılmak üzere, masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak yolluklu, yevmiyeli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 28. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Şükran Kara’nın, Çek Cumhuriyeti Liberec Teknik Üniversitesi’nde ERASMUS LLP öğrenci değişimi programı kapsamında, çalışmalar yapmak üzere, 10.02.2014-30.06.2014 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 29. Denizcilik Fakültesi’nden Doç.Dr. Ender Asyalı’nın, Amerika Birleşik Devletleri Maine Denizcilik Akademisinde misafir öğretim görevlisi olarak inceleme ve araştırma yapmak üzere, 09.08.2014-29.05.2015 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 30. Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Rektörlüğümüz Bilgi İşlem Dairesinde görev yapmakta olan Arş.Gör. Çağdaş Can Birant’ın, Fatih Projesi ile ilgili INET-TR Konferansına katılmak üzere 09-11 Aralık 2013 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların 113 E046 no’lu TÜBİTAK projesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 31. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Güler Oğuz’un, İngiltere’de ERASMUS Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında araştırma ve inceleme yapmak üzere, 13.01.2014-30.06.2014 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 32. Üniversitemizde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlileri için “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na İlişkin Esas ve Usuller”in 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kaynak aktarımı yapılabilmesi için karar alınması.
 33. Denizcilik Fakültesi’nce 2013 yılı Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında “Denizcilik Teknik Eğitiminde Öğrenci Merkezli Yenilikçi Eğitim Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması” başlıklı proje teklifinin İZKA’ya sunulması, proje teklifinin başarılı olması durumunda uygulanması ve Doç.Dr. Ömür Yaşar Saatçioğlu’nun kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili olarak tayin edilmesi.
 34. Mimarlık Fakültesi’nin, İkinci Yuvamız Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumu tarafından 2013 yılı Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında İZKA’ya sunulan “Okul Öncesi Çocuklar İçin Eğlenerek Öğrenme Amaçlı Deneyim Merkezi” başlıklı projede proje iştirakçisi olarak yer alması ve Doç.Dr. Şebnem Dündar’ın kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili olarak tayin edilmesi.
 35. Hastane Başhekimi ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Refik Mas’ın ABD St.Louis Üniversitesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01 Mart 2014 – 01 Nisan 2014 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 36. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Hulusi Özkan’ın, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görev süresinin 15.12.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b-maddesi ile YÖK Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 31.12.2008 tarih ve 2008/32 sayılı kararı uyarınca uzatılması.
 37. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 890.599,50 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 38. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 392.163,59 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 39. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın, 03.12.2013 tarih ve 500 sayılı kararı.
 40. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere akademik kadrolar için atama izni istenmesi.
 41. Torbalı Meslek Yüksekokulundaki boş ve SERBEST 1 adet Araştırma Görevlisi kadrosuna 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5.maddesi uyarınca atama izni istenmesi.
 42. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere akademik kadro aktarması ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesi.
 43. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere akademik kadro aktarması ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesi.
 44. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere akademik kadro aktarması ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesi.
 45. Torbalı Meslek Yüksekokulu’nca 2013 yılı Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında “Doğaltaşların Üretiminde Sektöre Uyumlu Ara Eleman Yetiştirmeye Yönelik Atölye ve Eğitim Altyapısının Modernizasyonu” başlıklı proje teklifinin İZKA’ya sunulması, proje teklifinin başarılı olması durumunda uygulanması ve Öğr.Gör. Ramazan Hacımustafaoğlu’nun kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili olarak tayin edilmesi.
 46. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Anasanat Dalındaki boş ve SERBEST 1.derece Uzman kadrosunun, Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna aktarılması ve aktarılan kadroya atama izni istenmesi. 
Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Doç.Dr. Ayşe BEŞER
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 

Üniversite Yönetim Kurulu 03.12.2013 Salı günü saat 16.00’da, Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Zühal Bahar görevli olması nedeniyle Dekan Vekili Doç.Dr. Ayşe Beşer toplantıya katıldı. 
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45. ve 46. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi’nde görev yapan Halil İbrahim Gençbüyür’ün, 16.12.2013 tarihinden itibaren 16.12.2015 tarihine kadar 2 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi’nde görev yapan Fatma Yılmaz’ın, 29.12.2013 tarihinden itibaren 29.12.2015 tarihine kadar 2 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Genel Sekreterlik Proje Yönetim ve Destek biriminde görev yapan Serkan Uzmen’in, 25.01.2014 tarihinden itibaren 25.01.2015 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 30.10.2013 tarihinde ilan edilen Rektörlük uzman kadrosuna Derya Barlak’ın 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasına ilişkin konu incelenmek üzere çekilmesine karar verildi.
KARAR 6- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde görev yapmakta olan Hollanda uyruklu Doç.Dr. Ralph Leo Johan Meuwissen’in 01.01.2014 tarihinden itibaren 31.12.2014 tarihine kadar brüt 8.129,40.-TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Eda Ceylan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Görkem Avcı’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Arş.Gör. İlknur Porsuk’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Emel Sütsünbüloğlu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Gökçe Yasemin Kozan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Fatih Ceylan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Soner Söyler’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden Arş.Gör. İsmail Erken’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Eylem Yıldızer’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Kemal Akbayırlı’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Mustafa Semih Şişman’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Atatürk Üniversitesi Oltu Yer Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Fikret Doğru’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Görkem Gedik’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Emine Kitiş Çınar’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde doktora (sanatta yeterlilik) eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Koral İlhan’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22-Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tunceli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Selim Orhun Susam’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Enstitüde İstatistik Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Memduh Alper Demir’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Enstitüde İktisat Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Emre Türkmen’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Enstitüde Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Pamukkale Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Burçin Kırlar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Enstitüde Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Turhan Kahraman’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Enstitüde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Murat Özgören’in, 04.12.2013-07.12.2013 tarihleri arasında Belçika’da Avrupa Birliği ESFRI Kongresine katılmak üzere, masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-09-9-9-00-2-03-3-3-01 (901) no’lu harcama kaleminden karşılanarak yolluklu, yevmiyeli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Şükran Kara’nın, Çek Cumhuriyeti Liberec Teknik Üniversitesi’nde ERASMUS LLP öğrenci değişimi programı kapsamında, çalışmalar yapmak üzere, 10.02.2014-30.06.2014 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Denizcilik Fakültesi’nden Doç.Dr. Ender Asyalı’nın, Amerika Birleşik Devletleri Maine Denizcilik Akademisinde misafir öğretim görevlisi olarak inceleme ve araştırma yapmak üzere, 09.08.2014-29.05.2015 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Rektörlüğümüz Bilgi İşlem Dairesinde görev yapmakta olan Arş.Gör. Çağdaş Can Birant’ın, Fatih Projesi ile ilgili INET-TR Konferansına katılmak üzere 09-11 Aralık 2013 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların 113 E046 no’lu TÜBİTAK projesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Güler Oğuz’un, İngiltere’de ERASMUS Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında araştırma ve inceleme yapmak üzere, 13.01.2014-30.06.2014 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Üniversitemizde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlileri için “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na İlişkin Esas ve Usuller”in 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan kaynak aktarımı talebi yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Denizcilik Fakültesi’nce 2013 yılı Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında “Denizcilik Teknik Eğitiminde Öğrenci Merkezli Yenilikçi Eğitim Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması” başlıklı proje teklifinin İZKA’ya sunulmasına, proje teklifinin başarılı olması durumunda uygulanmasına ve Doç.Dr. Ömür Yaşar Saatçioğlu’nun kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili olarak tayin edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Mimarlık Fakültesi’nin, İkinci Yuvamız Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumu tarafından 2013 yılı Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında İZKA’ya sunulan “Okul Öncesi Çocuklar İçin Eğlenerek Öğrenme Amaçlı Deneyim Merkezi” başlıklı projede proje iştirakçisi olarak yer almasına ve Doç.Dr. Şebnem Dündar’ın kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili olarak tayin edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Hastane Başhekimi ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Refik Mas’ın ABD St.Louis Üniversitesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01 Mart 2014 – 01 Nisan 2014 tarihleri arasında yolluklu (uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Hulusi Özkan’ın, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görev süresinin 15.12.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b-maddesi ile YÖK Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 31.12.2008 tarih ve 2008/32 sayılı kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 890.599,50 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 392.163,59 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- Edebiyat Fakültesi’nden Müzecilik Bölümünün hazırladığı “Müzeler Oyunlar Oyuncaklar ve Çocuklar” adlı kitabın basımın 500 adet gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının, 09.0700.0000.000/BY.013.006.726 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına, bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere akademik kadro aktarmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere akademik kadro aktarmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 43- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere akademik kadro aktarmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 44- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere akademik kadro aktarmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 45- Torbalı Meslek Yüksekokulu’nca 2013 yılı Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında “Doğaltaşların Üretiminde Sektöre Uyumlu Ara Eleman Yetiştirmeye Yönelik Atölye ve Eğitim Altyapısının Modernizasyonu” başlıklı proje teklifinin İZKA’ya sunulmasına, proje teklifinin başarılı olması durumunda uygulanmasına ve Öğr.Gör. Ramazan Hacımustafaoğlu’nun kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili olarak tayin edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 46- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere akademik kadro aktarmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.