03.12.2012/53

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 03.12.2012
Toplantı Sayısı : 53 
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Doç.Dr.Isıl SOMALI’ nın AstraZeneca İlaç San. ve Tic.Ltd.Şt. tarafından 04.12.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenecek olan “İleri Evre Meme Kanseri Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar ve Fluvestrant ” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
2- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Kürşat KUTLUK’ un Boehrınger Ingelheim İlaç San. ve Tic. A.Ş. tarafından 22.09.2012 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Atriyal Fibrilasyona Bağlı İnmenin Önlenmesi” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.950,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
3- Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Ayşe YÜCE’ nin Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 20.11.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Toplum Kökenli Pnömonilere Güncel Yaklaşımlar” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.127,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına.
 4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Mehmet Ali ÖZCAN’ ın sorumlu ve Doç.Dr.İnci ALACACIOĞLU’ nun yardımcı araştırmacı olduğu Roche Müstahzarları San. A.Ş. tarafından desteklenen MO28107 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından (hedeflenen 5 hasta için) toplam 69.670,00 TL Rutinde Uygulanacak İşlemler için 37.170,00 TL. Honararium 32,500,00 TL. tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
5- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Fatoş ÖNEN’ in Meck Sharp Dohme İlaçları tarafından hastaları ve toplumu Ankilozan spondilit hastalığına ilişkin olarak bilgilendirmek amacıyla oluşturulan ve www.asnedir.com adresinden erişilen internet sitesinin SSS bölümüne hastalardan veya toplumdan ankilozan spondilit hastalığı ve tedavisine ilişkin olarak gönderilen soruları yanıtlamak üzere aylık olarak 2.000,00 TL. 3 aylık 6.000,00 TL. (KDV Hariç) karşılığında danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
6- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Nurullah AKKOÇ’ un Merc Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. tarafından 10.11.2012-14.11.2012 tarihleri arasında Antalya’ da düzenlenen 8. Ulusal Romatoloji Kongresi’ nde, MSD Yayın Teşvik Ödülü Komitesi’ nde jüri üyesi olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.310,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
7-Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi (Hastane) 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan 38.13.35.01.07.3.1.00.05.8.1.01 Ödenecek Hazine Hissesi Bütçe Tertibi Ödeneğinin 19.200.000,00 TL’den 17.400.000,00 TL’ye düşürülmesi ve38.13.35.01.07.3.1.00.03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları Tertibi Bütçe Tertibi Ödeneğinin 740.000,00 TL’den 1.040.000,00 TL’ye ve 38.13.35.01.07.3.1.00.03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Bütçe Tertibi Ödeneğinin ise 2.000.000,00 TL’den 2.500.000,00 TL’ye, 38.13.35.01.07.3.1.00.06.6.7.01 Müteahhitlik Hizmetleri Bütçe Tertibi Ödeneğinin ise 3.500.000,00 TL’den 4.500.000,00 TL’ye çıkarılması ve 03.12.2012 tarihinden itibaren uygulanması hususu.
Toplantıya Katılanlar:                                                                                                          
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN                                                                                                                     
Prof.Dr.Tülay CANDA                                                                         
Prof.Dr.Mehmet Refik MAS
Prof.Dr.Yücel ARISOY
Metin UÇAR
                                                                                                            
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 03.12.2012 Pazartesi günü saat 10.00’ da tüm üyelerin katılımıyla toplandı. 
 
KARAR 1: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Doç.Dr.Isıl SOMALI’ nın AstraZeneca İlaç San. ve Tic.Ltd.Şt. tarafından 04.12.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenecek olan “İleri Evre Meme Kanseri Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar ve Fluvestrant ” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 2: Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Kürşat KUTLUK’ un Boehrınger Ingelheim İlaç San. ve Tic. A.Ş. tarafından 22.09.2012 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Atriyal Fibrilasyona Bağlı İnmenin Önlenmesi” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.950,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 3: Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Ayşe YÜCE’ nin Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 20.11.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Toplum Kökenli Pnömonilere Güncel Yaklaşımlar” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.127,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 4: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Mehmet Ali ÖZCAN’ ın sorumlu ve Doç.Dr.İnci ALACACIOĞLU’ nun yardımcı araştırmacı olduğu Roche Müstahzarları San. A.Ş. tarafından desteklenen MO28107 protokol numaralı “CD2020 pozitif difüz büyük B hücreli lenfoma (DLBCL) bulunan önceden tedavi edilmemiş hastalarda her ikisi de CHOP (R-CHOP) ile kombinasyon halinde intravenöz (IV) ritüksimaba karşı subkütan (SC) rituksimabın etkililiğinin araştırıldığı karşılaştırmalı, randomize, paralel gruplu, çok merkezli, faz III” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından (hedeflenen 5 hasta için) toplam 69.670,00 TL Rutinde Uygulanacak İşlemler için 37.170,00 TL. Honararium 32,500,00 TL. tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 5: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Fatoş ÖNEN’ in Meck Sharp Dohme İlaçları tarafından hastaları ve toplumu Ankilozan spondilit hastalığına ilişkin olarak bilgilendirmek amacıyla oluşturulan ve www.asnedir.com adresinden erişilen internet sitesinin SSS bölümüne hastalardan veya toplumdan ankilozan spondilit hastalığı ve tedavisine ilişkin olarak gönderilen soruları yanıtlamak üzere aylık olarak 2.000,00 TL. 3 aylık 6.000,00 TL. (KDV Hariç) karşılığında danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 6: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Nurullah AKKOÇ’ un Merc Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. tarafından 10.11.2012-14.11.2012 tarihleri arasında Antalya’ da düzenlenen 8. Ulusal Romatoloji Kongresi’ nde, MSD Yayın Teşvik Ödülü Komitesi’ nde jüri üyesi olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.310,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 7:Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi (Hastane) 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan 38.13.35.01.07.3.1.00.05.8.1.01 Ödenecek Hazine Hissesi Bütçe Tertibi Ödeneğinin 19.200.000,00 TL’den 17.400.000,00 TL’ye düşürülmesi ve38.13.35.01.07.3.1.00.03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları Tertibi Bütçe Tertibi Ödeneğinin 740.000,00 TL’den 1.040.000,00 TL’ye ve 38.13.35.01.07.3.1.00.03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Bütçe Tertibi Ödeneğinin ise 2.000.000,00 TL’den 2.500.000,00 TL’ye, 38.13.35.01.07.3.1.00.06.6.7.01 Müteahhitlik Hizmetleri Bütçe Tertibi Ödeneğinin ise 3.500.000,00 TL’den 4.500.000,00 TL’ye çıkarılması ve 03.12.2012 tarihinden itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.