03.11.2015/1227

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 03.11.2015
Toplantı Sayısı : 1227

GÜNDEM        :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mimarlık Fakültesi Şehircilik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Emine İpek Özbek Sönmez hakkındaki raporlar.
 3. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sevgi Avcı hakkındaki raporlar.
 4. Devlet Konservatuvarı’ndan Prof.Dr. Mihriban Nilgün Alkan’ın, 2015 Nisan Dönemi eser inceleme aşamasından doçentlik sınavına başvuran Dr. Volkan Gidiş’in dosyasının alanı dışında olması nedeniyle asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Abdullah Murat Mete’nin, 18.12.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Deniz Kılınç’ın, 18.12.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Ruha Uğraş Erdoğan’ın, 29.12.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Aysu Özcan’ın, 30.12.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan Metin Yurddaşkal’ın, 06.12.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan Büşra Kahraman Ağır’ın, 01.12.2015 tarihinde görev süresinin sora ermesi nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Buca Eğitim Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Merve Güven’in, Konak Belediyesi’nce sanatın geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen 3 adet sanat galerisinde sergilemelerde seçilecek eserlerin belirlenmesi amacıyla, oluşturulan danışma kurulunda mesai saatleri dışında asli görevlerini aksatmamak kaydıyla, 20.10.2015-20.10.2016 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. Fen Fakültesi’nden Prof.Dr. Cenap Özel’in, Suudi Arabistan/Cidde King Abdulaziz Üniversitesi’nde misafir araştırmacı profesör olarak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 10.11.2015-15.06.2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 422.689,63 TL (dörtyüzyirmiikibinaltıyüzseksendokuzliraaltmışüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 81.194,64 TL (seksenbirbinyüzdoksandörtliraaltmışdörtkuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 16. Edebiyat Fakültesi’nden Doç.Dr. Ali Kazım Öz’ün, Konak Belediyesi’nce sanatın geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen 3 adet sanat galerisinde sergilemelerde seçilecek eserlerin belirlenmesi için oluşturulan danışma kurulunda kurul üyesi olarak görev almak üzere haftanın belirli günlerinde Fakültesindeki ve Üniversitemizin diğer birimlerindeki görevlerini aksatmamak kaydıyla, 07.10.2015-07.10.2016 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Uğur Malayoğlu’nun, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü laboratuarlarını ziyaret etmek üzere, 05.11.2015 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Merkez bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesinin 1.fıkrası uyarınca İstanbul’da görevlendirilmesi.
 18. Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Atilla Orbay’ın 2015 Nisan dönemi eser inceleme aşamasında doçentlik bilim sınavına başvuran İzzet Yüksek’in dosyasının alanı dışında olması nedeniyle asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Halil KÖSE Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK
 

Üniversite Yönetim Kurulu 03.11.2015 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Özgören ile Prof.Dr. M.Refik Mas görevli/mazeretli olduğundan toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 3., 16., 17. ve 18. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Mimarlık Fakültesi Şehircilik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Emine İpek Özbek Sönmez ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Emine İpek Özbek Sönmez hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Emine İpek Özbek Sönmez’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Sevgi Avcı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Sevgi Avcı hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- Devlet Konservatuvarı’ndan Prof.Dr. Mihriban Nilgün Alkan’ın, 2015 Nisan Dönemi eser inceleme aşamasından doçentlik sınavına başvuran Dr. Volkan Gidiş’in dosyasının alanı dışında olması nedeniyle asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Abdullah Murat Mete’nin, 18.12.2017 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Deniz Kılınç’ın, 18.12.2017 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Ruha Uğraş Erdoğan’ın, 29.12.2017 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Aysu Özcan’ın, 30.12.2017 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan Metin Yurddaşkal’ın, 06.12.2017 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan Büşra Kahraman Ağır’ın, 01.12.2017 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Buca Eğitim Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Merve Güven’in, Konak Belediyesi’nce sanatın geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen 3 adet sanat galerisinde sergilemelerde seçilecek eserlerin belirlenmesi amacıyla, oluşturulan danışma kurulunda mesai saatleri dışında asli görevlerini aksatmamak kaydıyla, 20.10.2015-20.10.2016 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Fen Fakültesi’nden Prof.Dr. Cenap Özel’in, Suudi Arabistan/Cidde King Abdulaziz Üniversitesi’nde misafir araştırmacı profesör olarak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 10.11.2015-15.06.2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 422.689,63 TL (dörtyüzyirmiikibinaltıyüzseksendokuzliraaltmışüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 81.194,64 TL (seksenbirbinyüzdoksandörtliraaltmışdörtkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Üniversitemizin kadro ihtiyacını karşılamak üzere akademik kadrolar arasında aktarma yapılmasına ve  atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Edebiyat Fakültesi’nden Doç.Dr. Ali Kazım Öz’ün, Konak Belediyesi’nce sanatın geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen 3 adet sanat galerisinde sergilemelerde seçilecek eserlerin belirlenmesi için oluşturulan danışma kurulunda kurul üyesi olarak görev almak üzere haftanın belirli günlerinde Fakültesindeki ve Üniversitemizin diğer birimlerindeki görevlerini aksatmamak kaydıyla, 07.10.2015-07.10.2016 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Uğur Malayoğlu’nun, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü laboratuarlarını ziyaret etmek üzere, 05.11.2015 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Merkez bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesinin 1.fıkrası uyarınca İstanbul’da görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Atilla Orbay’ın 2015 Nisan dönemi eser inceleme aşamasında doçentlik bilim sınavına başvuran İzzet Yüksek’in dosyasının alanı dışında olması nedeniyle asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.